Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Фільтрувальний пристрій, що має корпус, який утворений піддоном, двома боковими стінками та стелею, в якому розміщені каскади фільтрації, створені з вертикальних трубних стояків з розпилювачами у вигляді осьових форсунок та розміщені трьома рядами таким чином, що перший каскад фільтрації встановлений за ходом потоку забрудненого повітря для розчину забруднювача шляхом зрошення його, а другий та третій каскади встановлені проти ходу забрудненого повітря для вимивання забруднювача абсорбентом до середньо добової гранично допустимої концентрації, який відрізняється тим, що на вході та виході з корпусу фільтрувального пристрою встановлені краплевідбійники у вигляді спрямовуючих жалюзійних решіток з планками, розміщеними під кутом 45° до напрямку потоку повітря, а частина решіток виконані знімними для забезпечення можливості доступу в середину корпуса фільтрувального пристрою.

Текст

Фільтрувальний пристрій, що має корпус, який утворений піддоном, двома боковими стінками та стелею, в якому розміщені каскади фільтрації, створені з вертикальних трубних стояків з розпилювачами у вигляді осьових форсунок та розміщені трьома рядами таким чином, що перший Винахід стосується промислового очищення газів, кондицюнування повітря у житлових та службових приміщеннях від токсичного забруднення ВІДОМІ конструкції фільтруючих пристроїв для очищення забруднених газів (див наприклад, патент ФРН № 2453587 В01Д47/06) виконані у вигляді трубопроводу, по якому подають забруднене повітря або гази До трубопроводу додані патрубки подачі водяного пару та багаторівневий конденсатор створений з багатьох трубок по яким збігає повітря навколишнього середовища Ступені конденсатора розділені пружними пластинами Над тим місцем, де розміщено конденсатор, встановлена лійкова труба з вентилятором, а у нижній частині конденсатора передбачена зливна труба Недоліками такого пристрою є громіздкість конструкції, недостатня ефективність очищення, нездатність забезпечення кондиційних умов повітряної підготовки у системах кондицюнування Відомий також фільтруючий пристрій, утримуючий корпус, який утворений поддоном, двома боковими стінками та стелею (патент Франції № 2313965 BO1D 47/06,1977), у якому поперек руху потіку газа розміщені каскади фільтрації у вигляді паралельних рамок з розпилюючими головками та сепарируючими стінками розділяючі його на бага каскад фільтрації встановлений за ходом потоку забрудненого повітря для розчину забруднювача шляхом зрошення його, а другий та третій каскади встановлені проти ходу забрудненого повітря для вимивання забруднювача абсорбентом до середньо добової гранично допустимої концентрації, який відрізняється тим, що на вході та виході з корпусу фільтрувального пристрою встановлені краплевідбійники у вигляді спрямовуючих жалюзійних решіток з планками, розміщеними під кутом 45° до напрямку потоку повітря, а частина решіток виконані знімними для забезпечення можливості доступу в середину корпуса фільтрувального пристрою то каналів, таким чином, що у кожному каналі розміщена тільки одна розпилююча головка До корпуса підведена труба по якій подається миюча рідина для миття поверхонь сепарируючих стінок Недоліками цього фільтруючого пристрою є наявність сепарируючих стінок які підвищують металоємкість та корозійність конструкції Сепарируючі перегородки створюють великий аеродинамічний опір, що також потребує збільшення потужності вентилятора і, врешті-решт, знижає продуктивність роботи пристрою Крім того,, громіздкість конструкції та недостатньо ефективне очищення не сприяють забезпеченню кондиційних умов очищення повітря До основи винаходу поставлена задача скласти такий фільтруючий пристрій у якому нове виконання каскадів фільтрації дозволило забезпечити високоякісну очистку атмосферного повітря від парів ХІМІЧНО опасних вантажів і за цей рахунок підвищити надійність, безпеку, екологічний захист людей та навколишнього середовища під час перевезення токсичних та вибухонебезпечних вантажів на суднах Поставлена мета досягається тим, що токсично забруднене повітря підлягає абсорбційній обробці шляхом зрошення забортною водою у багатокаскадному філь О Ю (О ю 51654 труючому пристрої з розвитою поверховістю контакту У корпусі встановлено каскади фільтрації, кожний з котрих створен з трьох вертикальних трубних стояків, на яких розміщено по три розпилювача у вигляді осьових форсунок Форсунки подають воду як по ходу, так і проти ходу потоку повітря Перший каскад фільтрації встановлений за ходом потоку забрудненого повітря для розчину забруднювача шляхом зрошення його, а другий та третій каскади фільтрації встановлені проти руху потоку забрудненого повітря для вимивання забруднювача абсорбентом до середньо добової гранично допустимої концентрації В се це забезпечує нормовані ГІГІЄНІЧНІ вимоги по процентному вмісту КІЛЬКОСТІ мікродомішку у кондицюніруємому повітрі Технічний наслідок розв'язання цієї задачі це можливість забезпечити колективну безпеку людей при застосуванні ХІМІЧНО небезпечних речовин Сутність заявленого розв'язання пояснюється доданими фігурами На фіг 1 зображено трьох каскадний фільтруючий пристрій На фіг 2 зображено поздовжній переріз 1,2,3 каскадів На вході повітря до системи кондицюнування установлено фільтруючий пристрій, корпус якого утворен піддоном 1, двома боковими стінками 2,3 та стелею 4, у якому розміщені трьома рядками каскади фільтрації створені з вертикальних трубних стояків 5,6,7 з розпилювачами у вигляді осьових форсунок 8,9,10 У середині корпусу змонтовані три поперечні планки 11,12,13 височиною 1м від днища піддону, які мають бути опорою для закріплення вертикальних трубних стояків 5,6,7 з осьовими форсунками 8,9,10 Піддон фільтруючого пристрою виготовлений так, що може забезпечити стік води крізь центральний отвір 14 На вході та виході з корпусу фільтруючого пристрою встановлені краплевідбійники у вигляді жалюзійних решіток 15 з планками 16 та 17 розміщеними під кутом 45 до напрямку потоку повітря Частина решіток виконані знімними можливого доступу до середині форсуночної камери Корпус фільтруючо го пристрою встановлено на шести гумоводерев'яних підлогах 17,18,19 Трубні стійкй5,6 7 з форсунками 8,9,10 розміщені у середині корпусу Подача води до кожного ряду форсунок здійснюється окремим трубопроводом 20 з клапаномі 21 від пожежної системи судна Для зливу води з поддону 1 прокладений стічний трубопровод 22 Корпус фільтруючого пристрою дозволяє забезпечити прохід повітря з якнайменше пдроаеродинамічною опірністю та ефективне промивання повітряного потоку Три ряди трубних стояків 5,6,7 встановлені у корпусі з трьома розпилювачами на кожній СТІЙЦІ Розпилювачі першого ряду стійок (три стійки розміщені паралельно та у безпосередньої близкості від входу фільтруючого пристрою) подають робочу рідину за ходом потоку повітря Відстань між стійками, та стіиками-стінками фільтруючого пристрою підібрано таким чином, що повністю перекриває факелами води увесь об'єм фільтра За першим рядом стієк встановлено ще два ряди Розпилювачі подають робочу рідину проти ходу повітря Для високоефективної роботи першого каскаду зрошення необхідно подавати 24м/год води, другого27,5м3/год, третього - 27,5м3/год Для сумісної роботи трьох каскадів необхідно нагнітати рідину з масовими витратами 80м/год Три каскади захисту при їх одночасній роботі дозволяють знизити концентрацію токсично забрудненого повітря, роблять його припдним до дихання без аквалангу, та прийняти термінові заходи до виводу танкера-газовоза з смертельно небезпечної зони Подача води до стійок з розпилювачами здійснюється через трубопровод окремо до кожного ряду стійок Включення до роботи необхідної КІЛЬКОСТІ каскадів захисту виконується клапанами Робота фільтруючого пристрою здійснюється таким чином Один з каскадів абсорбції постійно працює При різкому підвищенні концентрації токсичного забруднення у навколишньому середовищі судна стають до роботи другий та третій каскади абсорбції Галузь вживання є суднобудівна, хімічна та машинобудівна 51654 ДП «Український інститут промислової власності» (Укрпатент) вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119, Україна ( 0 4 4 ) 4 5 6 - 2 0 - 90 ТОВ "Міжнародний науковий комітет" вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна (044)216-32-71

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Filtering device

Автори англійською

Holikov Volodymyr Antonovych

Назва патенту російською

Фильтровальное устройство

Автори російською

Голиков Владимир Антонович

МПК / Мітки

МПК: B01D 47/06

Мітки: пристрій, фільтрувальний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-51654-filtruvalnijj-pristrijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Фільтрувальний пристрій</a>

Подібні патенти