Спосіб орієнтованого укладання сталевої фібри в тару типу ящиків

Номер патенту: 51490

Опубліковано: 15.11.2005

Автор: Кричевський Олександр Павлович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Винахід стосується завантажувальних пристроїв силосів або подібних циліндричних оболонкових ємностей для сипких матеріалів і може бути застосоване під час будування силосних зерносховищ.

Відомий пристрій для завантажування ємностей сипким матеріалом, який має засіб для спрямування потоку сипкого матеріалу у вигляді прямокутного короба з установленими в ньому пласкими вертикальними пластинами та установлений під ним суцільний конічний розсікач потоку сипкого матеріалу (Авт. свід. СРСР № 1562237, МПК5 В65В 1/06, B65G 65/30, 1988).

Проте у відомому пристрої для завантажування ємностей сипким матеріалом суцільний конічний розсікач направляє потік сипкого матеріалу тільки до периферії, що сприяє нерівномірності завантаження силосів або подібних циліндричних оболонкових ємностей для сипких матеріалів. Крім того, засіб для спрямування потоку сипкого матеріалу досить складний за конструкцією та може вийти з ладу в разі застрявання на його пластинах всіляких включень (дріт, обривки тканини), наявність яких можлива в потоку сипкого матеріалу, що призводить до зниження надійності та ефективності роботи через втрати часу на очищення каналів, якими йде потік сипкого матеріалу; крім того, під час взаємодії з пластинами засобу для спрямування потоку сипкого матеріалу втрачається частина його енергії, що призводить до зменшення горизонтального льоту частинок, а отже, і до нерівномірності завантаження ємностей.

Технічна задача винаходу полягає в удосконаленні пристрою для завантажування ємностей сипким матеріалом шляхом виконання засобу для спрямування потоку сипкого матеріалу у вигляді вертикального циліндричного завантажувального патрубка, а розсікача потоку сипкого матеріалу - у вигляді співвісної вертикальному циліндричному завантажувальному патрубку конічної обичайки з направленим догори меншим торцевим отвором, площа якого менша за площу вихідного отвору вертикального циліндричного завантажувального патрубка, спрощуючи конструкцію пристрою і забезпечуючи подавання сипкого матеріалу як до периферії, а і центральному напрямку, що сприяє надійності та ефективності роботи та більш рівномірному розподілу сипкого матеріалу всередині силоса або подібної циліндричної оболонкової ємності.

Пристрій для завантажування силоса або подібної циліндричної оболонкової ємності сипким матеріалом має засіб для спрямування потоку сипкого матеріалу, яким є вертикальний циліндричний завантажувальний патрубок, і установлений під ним конічний елемент для розсікання потоку сипкого матеріалу у вигляді співвісної вертикальному циліндричному завантажувальному патрубку конічної обичайки з направленим догори меншим торцевим отвором, площа якого менша за площу вихідного отвору вертикального циліндричного завантажувального патрубка. Знизу вертикального циліндричного завантажувального патрубка над конічною обичайкою з направленим догори меншим торцевим отвором співвісно може бути установлено конічну обичайку або воронку з направленим додолу вихідним меншим торцевим отвором, площа якого менша за площу вихідного отвору вертикального завантажувального патрубка і більша за площу направленого догори меншого торцевого отвору конічної обичайки з направленим догори меншим торцевим отвором. Конічну обичайку або воронку з направленим додолу вихідним меншим торцевим отвором може бути установлено з проміжком між її верхнім краєм та нижнім краєм вертикального циліндричного завантажувального патрубка. В варіанті площа меншого торцевого отвору конічної обичайки з направленим догори меншим торцевим отвором в 1,8-2,2 рази менша за площу вихідного отвору розташованого безпосередньо над нею елемента, а саме вихідного отвору вертикального завантажувального патрубка або конічної обичайки або воронки з направленим додолу вихідним меншим торцевим отвором.

Винахід проілюстровано ескізами:

Фіг. 1. Пристрій для завантажування силоса або подібної циліндричної оболонкової ємності сипким матеріалом.

Фіг. Схема завантажування силоса сипким матеріалом.

Установлений на даху 1 силоса 2 пристрій для завантажування силоса сипким матеріалом, наприклад зерном, має призначений для спрямування потоку сипкого матеріалу вертикальний циліндричний завантажувальний патрубок 3, під вихідним отвором 4 якого за допомогою кронштейнів 5 співвісно установлено конічну обичайку (або воронку) 6 з направленим додолу вихідним меншим торцевим отвором 7. Конічну обичайку (воронку) 6 установлено із проміжком між нижнім краєм 8 вертикального циліндричного завантажувального патрубка 3 та її верхнім краєм 9. Під конічною обичайкою (воронкою) 6 за допомогою кронштейнів 10 співвісно установлено конічну обичайку 11 з направленим догори меншим торцевим отвором 12. Площа направленого догори меншого торцевого отвору 12 обичайки 11 вдвічі менша за площу направленого додолу вихідного меншого торцевого отвору 7 обичайки 6, меншої за площу вихідного отвору 4 завантажувального патрубка 3.

Під час завантажування силоса 2 потік зерна, що його подають згори у завантажувальний патрубок 3, крізь вихідний отвір 4 завантажувального патрубка 3 і вихідний отвір 7 обичайки 6 і потрапляє на обичайку 11 і розділяється на два потоки: потік 13, який проходить крізь менший торцевий отвір 12 обичайки 11, та потік 14, який проходить по зовнішній конічній поверхні обичайки 11 і рівномірно спрямовується до периферії.

Утворення центрального пагорба 15 в середній частині та кільцевого пагорба 16 ближче до периферії та перемішування фракцій в пристрої для завантажування сприяють більш рівномірному розподіленню зерна всередині внутрішнього об'єму силоса 2, що забезпечує зменшення згинальних зусиль, які діють на оболонкову конструкцію.

Використання пристрою для завантажування силоса або подібної циліндричної оболонкової ємності сипким матеріалом сприяє рівномірному та однорідному завантажуванню, завдяки чому забезпечується рівномірне вентилювання завантажуваної сировини, отже, краще збереження зерна, а також поліпшується вивантаження. Простота конструкції забезпечує надійну та ефективну роботу, а зменшення згинальних зусиль завдяки рівномірному завантажуванню сприяє підвищенню безпеки експлуатації силосних зерносховищ.

Текст

1 Спосіб орієнтованого укладання сталевої фібри в тару типу ящиків, що включає подачу фібри до місця укладання в тару в єдиному технологічному потоці з її виготовленням і наступною орієнтацією усіх фібр у тарі в процесі її укладання, який відрізняється тим, що попередньо в тару укладають жорстку касету з роздільними стінками з відстанню між ними, рівною 0,25-0,5 довжини фібри, що укладається, а потім здійснюють орієнтацію фібр в одному напрямку шляхом надання тарі змушених коливань з ударом об обмежники коливань наприкінці кожного півперюду коливань таким чином, що в процесі коливань фібра, що має довільну орієнтацію при падінні на касету, повертається і падає між роздільними стінками касети, орієнтуючись в одному напрямку паралельно до дна тари і роздільних стінок касети, останню після заповнення фіброю на задану висоту витягають з тари 2 Спосіб за п 1, який відрізняється тим, що перед подачею фібри на касету, тару фіксують на хиткій плиті, якій потім надають коливання з частотою 20-30 коливань у хвилину шляхом хитання навколо поперечної горизонтальної осі з амплітудою 5-15° щодо горизонтального положення, при цьому енергія ударів об обмежники коливань підсилюється вільним переміщенням синхронно з коливаннями додаткових вантажів по напрямних, закріплених на хиткій плиті і розташованих у площині коливань Винахід відноситься до автоматизації технологічних процесів виготовлення сталевої фібри і може використовуватися при виробництві сталевої фібри і сталефібробетону, зокрема, при виготовленні й упакуванні сталевої фібри и необхідно орієнтувати в одному напрямку при укладанні в ящик для раціонального використання об'єму тари і полегшення наступного вивантаження фібри з тари в бетонну суміш у процесі приготування сталефібробетону в бетономішалці Відомий спосіб укладки довгомірних виробів типу стержнів при їхнім упакуванні, що включає подачу транспортером лежачих навалом виробів до пакувальної ємності, перед укладанням у яку усі вироби попередньо орієнтують в одному напрямку за допомогою розташованих на робочій поверхні транспортера поворотних стрілок, розташованих на відстані одна від одної, трохи більшій довжини виробів, а потім орієнтують вироби рівнобіжними клинчастими напрямними, розташованими зі зсувом по довжині приймаючого транспортера (авторське свідоцтво СРСР № 963 935, МПК В 65 G 47724,1982р) завантаження дисперсної арматури, наприклад сталевої фібри, що має коротку довжину, недоцільно Ефективність відомого способу невисока За прототип прийнятий спосіб орієнтованої укладки сталевої фібри в тару в єдиному технологічному потоці з виготовленням і упакуванням, при якому фібру укладають на пакувальну стрічку, що рухається, орієнтують її уздовж стрічки з висотою шару, не більшою половини довжини фібри, за допомогою притискного барабана, а дозування фібри здійснюють шляхом нанесення по довжині стрічки міток дозування, відстань між якими відповідає КІЛЬКОСТІ фібри, покладеної на цій ДІЛЯНЦІ стрічки Упакування здійснюють шляхом пакетування віддозованої КІЛЬКОСТІ фібри між витками пакувальної стрічки (патент Російської Федерації № 1723860, МПК Е 04 С 5/00, 1990р ) Однак відомий спосіб призначений для упакування фібри шляхом розташування невеликого шару и між витками пакувальної стрічки, намотаної на барабан, і не передбачає орієнтацію фібри в одному напрямку, що важливо при укладці в тару типу ящиків Хаотично покладена фібра займає на 35% більше об'єму, чим фібра, покладена з орієнтацією в одному напрямку, що приводить до нера Однак відомий спосіб потребує застосування складного устаткування, використання його для О ю 51490 цюнального використання пакувальної ємкості и утворення грудок фібри, а цим утруднюється процес вивантаження фібри з тари в бетонну суміш у процесі приготування сталефібробетону в бетономішалці Задачею даного винаходу є створення способу укладки сталевої фібри в тару типу ящиків у єдиному технологічному потоці з и виготовленням шляхом орієнтації усієї фібри в одному напрямку в процесі укладки для раціонального використання тари, запобігання утворення грудок фібри і забезпечення її рівномірного розподілу в бетонній суміші при вивантаженні з тари в процесі приготування сталефібробетону в бетономішалці Поставлена задача вирішується таким чином У відомому способі укладання сталевої фібри в тару в єдиному технологічному потоці з її виготовленням, що включає подачу фібри до місця укладання в тару типу ящиків і орієнтацію усіх фібр у тарі в процесі їх укладання ВІДПОВІДНО ДО винаходу, попередньо в тару укладають жорстку касету з розділовими стінками, з відстанню між ними, рівною 0,25 - 0,5 довжини фібри, що укладається, а потім здійснюють орієнтацію фібр в одному напрямку шляхом надання тарі змушених коливань з ударом об обмежники коливань наприкінці кожного півперюду коливань таким чином, що в процесі коливань фібра, що має довільну орієнтацію при падінні на касету, повертається і падає між розділовими стінками касети, орієнтуючись в одному напрямку паралельно до дна тари і розділових стінок касети, останню, після заповнення фіброю на задану висоту, витягають з тари Перед подачею фібри на касету тару фіксують на хитній плиті, якій потім надають коливання з частотою 20-30 коливань у хвилину шляхом хитання навколо поперечної горизонтальної осі з амплітудою 5-15° щодо горизонтального положення, при цьому енергія ударів об обмежники коливань підсилюється вільним переміщенням синхронно з коливаннями додаткових вантажів по напрямних, закріплених на хитній плиті і розташованих у площині коливань Більш докладно сутність винаходу пояснюється кресленням, на якому зображені на фіг 1 - загальний вид пристрою для реалізації запропонованого способу, вид збоку, на фіг 2 - вид у плані об'єкта, зображеного на фіг 1 На кресленні зображений ящик 1, зафіксований на плиті 2 за допомогою упорів З У ящику 1 установлена жорстка касета 4 з розділовими стінками 5 Плита 2 закріплена на основі 6 за допомогою стійки 7 і горизонтальної осі 8 На основі 6 закріплені обмежники коливань 9 плити 2, на якій установлені додаткові вантажі 10 з можливістю їхнього вільного переміщення по напрямних 11, розташованих у площині коливань Фібра позначена позицією 12 Відстань між розділовими стінками 5 установлюють рівною 0,25 - 0,5 довжини фібри 12, що укладається Укладання сталевої фібри 12 у ящик 1 здійснюють таким чином Виготовлення й орієнтовану укладку сталевої фібри 12 у ящик 1 здійснюють у єдиному технологічному потоці Перед увімкненням верстата (на кресленні не показаний) для виготовлення фібри фіксують за допомогою упорів 3 на плиті 2 ящик 1, у який укладають касету 4 Вмикають верстат і фібра 12 починає хаотично сипатися в ящик, розміщуючись на касеті 4 Одночасно з увімкненням верстата вмикають привод (на кресленні не показаний) коливань плити 2 і цим піддають ящик 1 змушеним коливанням з частотою 20-30 коливань у хвилину шляхом хитання плити 2 навколо поперечної горизонтальної осі 8 з амплітудою 5-15° щодо горизонтального положення з ударом об обмежники коливань 9 наприкінці кожного півперіоду коливань Кожний удар підсилюється вільним переміщенням по напрямних 11 додаткових вантажів 10, що рухаються синхронно з коливаннями У результаті коливань і ударів, хаотично розміщена на касеті 4 фібра 12 повертається і падає між розділовими стінками 5 касети 4, орієнтуючись в одному напрямку - паралельно до дна тари і розділових стінок 5 Після заповнення фіброю 12 всього об'єму між розділовими стінками 5 вимикають привод коливань, замінюють наповнений ящик порожнім з установленою в ньому касетою 4 і операцію повторюють 3 наповненого ящика виймають касету 4 і ящик запаковують Таким чином більш раціонально використовується тара, виключається утворення грудок фібри і полегшується процес подачі фібри з тари в бетонну суміш при виробництві сталефібробетону 51490 ДП «Український інститут промислової власності» (Укрпатент) вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119, Україна ( 0 4 4 ) 4 5 6 - 2 0 - 90 ТОВ "Міжнародний науковий комітет" вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна (044)216-32-71

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for directed packing steel fibre in containers like boxes

Автори англійською

Krychevskyi Oleksandr Pavlovych

Назва патенту російською

Способ ориентированной укладки стальной фибры в тару типа ящиков

Автори російською

Кричевский Александр Павлович

МПК / Мітки

МПК: B65B 35/00, B65B 5/10

Мітки: типу, сталевої, ящиків, спосіб, фібри, орієнтованого, укладання, тару

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-51490-sposib-oriehntovanogo-ukladannya-stalevo-fibri-v-taru-tipu-yashhikiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб орієнтованого укладання сталевої фібри в тару типу ящиків</a>

Подібні патенти