Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб прогнозування метастазів меланоми шкіри шляхом мікроскопічного аналізу її гістологічних зрізів, який відрізняється тим, що об’єктом дослідження є судини дерми меланоми шкіри з визначенням прогностичного індексу метастатичного ризику (ПІМР, %), який встановлюється за формулою:

де:

n1 - загальна кількість венозних та лімфатичних судин, які уражені пухлинними клітинами;

n2 - загальна кількість венозних та лімфатичних судин, які не ураженні пухлинними клітинами.

Текст

Спосіб прогнозування метастазів меланоми шкіри шляхом мікроскопічного аналізу и ГІСТОЛОГІЧНИХ зрізів, який відрізняється тим, що об'єктом дослідження є судини дерми меланоми шкіри з визначенням прогностичного індексу метастатичного ризику (ПІМР, %), який встановлюється за формулою Винахід належить до галузі медицини, зокрема до онкоморфологм Відомо, ЩО меланоми шкіри (МШ) при морфологічному дослідженні можуть бути поверхневими (суперфіціальними) - з сприятливим прогнозом виживання, або глибокими (інфільтративними) - з поганим прогнозом виживання (1) Однак таке розмежування МШ є суб'єктивним, оскільки шкіра має анатомічну багатошаровість (епідерміс, базальна мембрана, сосочкова дерма, жирова клітковина) і питання, який шар шкіри, уражений МШ, вважати критерієм поверхневої МШ або глибокої МШ залишається відкритим Подальші морфологічні дослідження МШ свідчать, що глибина пухлинної інвазії є суттєвою мікроскопічною ознакою щодо прогнозу хвороби, і якщо МШ вражає епідермальну зону шкіри, то прогноз хвороби поганий (2,3), а у випадках пухлинної інвазії у жирову клітковину прогноз хвороби дуже поганий (4) Детальніше аналізуються МШ за морфологічними критеріями (5), де автор пропонує визначити 5 прогностичних рівнів пухлинної інвазії 1 рівень МШ понад базальною мембраною, 2 рівень - МШ під базальною мембраною з частковим ураженням сосочкової дерми, 3 рівень - МШ щільно вражає сосочкову дерму, 4 рівень - МШ вражає ретикулярну дерму, 5 рівень - МШ вражає жирову клітковину Такими чином, вищевказані аналоги спрямовані на визначення глибини МШ, але мають суттє вий загальний недолік Він полягає утому, що мікроскопічний аналіз МШ здійснюється "ad oculus" без об'єктивного відображення конкретної глибини пухлинної інвазії Прототипом поданої заявки є спосіб прогнозування метастазів у хворих на МШ шляхом вимірювання на ГІСТОЛОГІЧНИХ зрізах товщини пухлини (в мм), завдяки чому встановлюється кореляція між рівнем пухлинної інвазії шарів шкіри (епідерміс, дерма, жирова клітковина) та прогнозом хвороби (Braslow A Prognostic factors in the treatment of cutaneous melanoma // J Cutan Pathol - 1979 V6-P 208-212) За прототипом, після радикального хірургічного видалення МШ, при глибині пухлинної інвазії до 1,5мм ризик метастазування є мінімальним (сприятливий прогноз хвороби), а при глибині пухлинної інвазії понад 1,5мм - ризик метастазування є суттєвим (поганий прогноз хвороби) Недоліками прототипу вважаються - індивідуальна варіабельність товщини шкіри (епідерміс, дерма) і підлеглої жирової клітковини з коливанням від 0,5 до 3-4мм, - запальні зміни в МШ, які в пухлині завжди присутні в тій чи ІНШІЙ мірі (загоєння, виразкування, деформація та руйнування шарів шкіри, аж до втрати поверхні пухлини), що призводить до помилок вимірювання з похибкою прогнозу В основу винаходу поставлено задачу удосконалити спосіб прогнозування метастазів меланоми шкіри шляхом мікроскопічного аналізу судин и де ПІМР = +П2 ЮО, Де пі - загальна КІЛЬКІСТЬ венозних та лімфатичних судин, які уражені пухлинними клітинами, П - загальна КІЛЬКІСТЬ венозних та лімфатичних 2 судин, які не ураженні пухлинними клітинами ю C O Ю 51325 чний аналіз венозних і лімфатичних судин дерми рми на підставі КІЛЬКІСНОГО їх аналізу з підрахуванМШ ням співвідношення уражених і неуражених пухлинними клітинами судин з встановленням ризику 50 метастазування (в %), що забезпечує більш точП Ґ Р = „ _ „ . : _ _ . _ . „ _ v 1 (¥) = 48 S % ГМ ний прогноз розвитку метастазів 50 4-80 Поставлена задача виконується таким чином тобто потенційний ризик метатазування є виПісля радикального хірургічного видалення соким і прогноз хвороби поганий МШ, із неї вирізається тканинна пластинка, яка Не зважаючи на радикальне хірургічне видафіксується в 10% розчині формаліну і за правилалення МШ хвора через 1 рік і 8 МІСЯЦІВ померла від ми загальноприйнятої технологічної процедури метастазів у внутрішні органи обробки біологічного матеріалу виробляється паII При обстеженні хворої П в Інституті онколорафіновий блок, з якого на трьох його рівнях (верги АМНУ діагностована МШ без метастазів, яка хній, середній, нижній) робляться на мікротомі ГІбула хірургічно видалена 7 08 95р (історія хвороСТОЛОГІЧНІ зрізи товщиною 5-6 мікрон (всього на би № 4364) і морфологічно веріфікована (патопсодне дослідження МШ виготовляються до 10 зрітолопчне заключения № 11384-86/95) Проведено зів), які фарбують гематоксилін-еозином і досліморфологічний аналіз венозних і лімфатичних суджуються в світловому мікроскопі При мікроскопідин дерми МШ чному дослідженні МШ встановлюється 50 прогностичний індекс метастатичного ризику ПІМР = х 1 пп = Я 7 % (ПІМР) за формулою 50 + 80 Пі ___________________ ____ •———— — — — — ~ ~ - Р »>.W——M v 1ПҐІ ^ I W j tin flfij пі - загальна КІЛЬКІСТЬ венозних та лімфатичних судин дерми МШ, які уражені пухлинними клітинами, П - загальна КІЛЬКІСТЬ венозних та лімфатич2 них судин дерми МШ, які не ураженні пухлинними клітинами Морфологічними ознаками пухлинного ураження судин є інвазія пухлинних клітин в судинні стінки і/або внутрішньосудинна локалізація пухлин клітин (Фіг 1) При відсутності морфологічних ознак пухлинного ураження судин вважали їх інтактними (Фіг 2) Прикладами конкретного виконання заявленого способу можуть бути виписки з історій хвороб З пацієнтів І При обстеженні хворої К в Інституті онкології АМНУ діагностована МШ без метастазів, яка була хірургічно видалена 28 02 95 р (історія хвороби № 1168) і морфологічно веріфікована (патопстлопчне заключения № 3321-3/95) Проведено морфолоп тобто потенційний ризик метастазування є низьким і прогноз хвороби задовільний Скарг на погіршення стану здоров'я через 5 років і 7 МІСЯЦІВ хвора не мала, і при контрольному діагностичному обстеженні в інституті 12 03 2001р метастазів не знайдено III При обстеженні хворого К в Інституті онкологи АМНУ діагностована МИТ без метастазів, яка була хірургічно видалена 7 08 92р (історія хвороби № 5256) і морфологічно верифікована (патопстолопчне заключения № 13595-6/92) Встановлена відсутність пухлинного ураження венозних і лімфатичних судин дерми МШ ПІМР = 0,0% , тобто потенційний ризик метастазування майже відсутній і прогноз хвороби добрий Таким чином, за заявленим способом показник ПІМР принципово корелює з показниками летальності та виживання хворих на МШ, що свідчить про його об'єктивність щодо прогнозування метастазів Спосіб виконано у 90 хворих на меланому шкіри і узагальнюючи результати представлені в табл 1 Прогностична оцінка перебігу меланоми шкіри ПІМР Понад 31 % Від 5 до 30% Від 1 до 4% 0,0% Ризик метастазування Високий Середній Низький Відсутній або мінімальний Табл 1 Летальнчість хворих Виживання хворих (абс ч ) на протязі 5 (абс ч ) понад 5 років Прогноз хвороби років після операції після операції 25 Дуже поганий 10 15 Поганий 14 Задовільний 1 19 Добрий Перелік ілюстраційних матеріалів до винаходу Фіг 1 Пухлинні клітини МШ знаходяться в стінках судин дерми, а також внутрішньосудинно (позначено стрілками) Гематоксілш-еозін (36 х120) Фіг 2 Судини дерми не уражені пухлинними клітинами МШ Гематоксілш-еозін (36 х120) Джерела інформації 1 Alien A C , Spitz S Malignant melanoma A chnico-pathological analysis of the criteria for diagnosis and prognosis // Cancer -1953 -v 6 -P 1 -45 2 Lund R H , Ihmed M Malignant melanoma// Surgery -1955 -v 38 -P 652-659 3 Lane N , Lattes R , Malm J Clmicopathological correlations in a series of 117 malignant melanomas of the skin of adults// Cancer-1958-v 11-P 10251043 4 Mehnert J H , Heard J I Staging of malignant melanoma by depth of invasion Aproposed index of prognosis//Amer J Surg-1965-v 110-P 168-176 5 Clark H W A classification of malignant melanoma in man correlated with histogenesis and biological behavior -The Pigmentary System -W Mon 5 tagna, F Hu , eds Pergamon Press -N -Y -1967 P 621-647 6 Braslow A Prognostic factors in the treatment 51325 6 of cutaneous melanoma// J Cutan v 6 -P 208-212 (прототип) Pathol-1979

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for predicting metastasizing of skin melanoma

Автори англійською

Halakhin Kostiantyn Oleksandrovych, Korovin Serhii Ihorovych

Назва патенту російською

Способ прогнозирования метастазов меланомы кожи

Автори російською

Галахин Константин Александрович, Коровин Сергей Игоревич

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/00

Мітки: метастазів, меланоми, шкіри, прогнозування, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-51325-sposib-prognozuvannya-metastaziv-melanomi-shkiri.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прогнозування метастазів меланоми шкіри</a>

Подібні патенти