Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб розподіленої обробки інформації, який полягає в тому, що за допомогою систем спостереження, включених до мережі, приймають, оброблять та виявляють інформаційні сигнали, формують єдину шкалу часу мережі систем спостереження, який відрізняється тим, що оцінюють параметри сигналів, котрі виявлені, позначають часом результати оцінки параметрів сигналів систем спостереження, котрі виявлені, передають результати оцінки параметрів сигналів систем спостереження у центр мережної обробки інформації, поєднують, оптимальним чином, результати оцінки параметрів сигналів окремих систем спостереження на основі часу отримання оцінки у центрі мережної обробки інформації та здійснюють фільтрацію траєкторій повітряних об'єктів за результатами поєднання результатів оцінки параметрів сигналів окремих систем спостереження.

Текст

Спосіб розподіленої обробки інформації, який полягає в тому, що за допомогою систем спостереження, включених до мережі, приймають, оброблять та виявляють інформаційні сигнали, формують єдину шкалу часу мережі систем 3 бути меншим потрібного для зав'язки траси супроводу на окремій системі спостереження. Ця обставина призведе до ймовірній втрати і тих сигналів, котрі прийняти від повітряного об'єкту, який розглядається. Недоліком відомого способу є низька якість супроводу повітряних об'єктів. В основу корисної моделі поставлена задача створити спосіб розподіленої обробки інформації в мережі систем спостереження, в якому введенням нових операцій оцінці параметрів сигналів котрі виявлені, позначання часом результатів оцінки параметрів сигналів систем спостереження котрі виявлені, передачі результатів оцінки параметрів сигналів систем спостереження у центр мережної обробки інформації, поєднання, оптимальним чином, результатів оцінки параметрів сигналів окремих систем спостереження на основі часу отримання оцінки у центрі мережної обробки інформації та здійснення фільтрації траєкторій повітряних об'єктів за результатами поєднання результатів оцінки параметрів сигналів окремих систем спостереження виключалась б можливість втраті окремих результатів оцінки параметрів сигналів, котрі виявленні, яких недостатньо для проведення первинної обробки на окремих системах спостереження, а також з'являлася можливість оцінки координат повітряних об'єктів при мережній первинній обробці, за рахунок чого підвищувалась б якість супроводу повітряних об'єктів. Поставлена задача вирішується за рахунок того, що за допомогою систем спостереження, включених до мережі, приймають, оброблять та виявляють інформаційні сигнали, формують єдину шкалу часу мережі систем спостереження додатково оцінюють параметри сигналів котрі виявлені, позначають часом результати оцінки параметрів сигналів систем спостереження котрі виявлені, передають результати оцінки параметрів сигналів систем спостереження у центр мережної обробки інформації, поєднують, оптимальним чином, результати оцінки параметрів сигналів окремих систем спостереження на основі часу отримання оцінки у центрі мережної обробки інформації та здійснюють фільтрацію траєкторій повітряних об'єктів за результатами поєднання результатів оцінки параметрів сигналів окремих систем спостереження. Технічний результат, який може бути отриманий при здійсненні винаходу полягає у виключені втрати окремих сигналів котрі виявлені на окремих системах спостереження за рахунок проведення поєднання результатів оцінки параметрів сигналів окремих систем спостереження і тільки після чого, проведення первинної обробки інформації, що призводить до підвищення якості супроводу повітряних об'єктів у інформаційній мережі при розподіленій мережній обробці. Сутність запропонованого способу полягає в наступному. На кожній системі спостереження, включеному до мережі, приймають інформаційні сигнали, тобто ехо-сигнали, сигнали відповіді та ін. Ці прийняти інформаційні сигнали обробляють, виявляють з потрібними показниками якості та вимірюють па 51281 4 раметри сигналів, котрі прийняті. Результати оцінки параметрів сигналів, позначають часом їх отримання, який отримують з єдиної шкали часу мережі систем спостереження, та передають у центр мережної обробки інформації. У центрі мережної обробки інформації, на основі аналізу часу отримання результатів оцінки параметрів сигналів поєднують їх, оптимальним чином, і на основі цього проводять первину та вторинну обробку інформації, тобто реалізують фільтрацію траєкторії повітряних об'єктів за рахунок мережної розподіленої інформації. У подальшому формують результуючі координати повітряних об'єктів, які супроводжують та видають їх споживачам. Таким чином, розподілена обробка інформації у мережі систем спостереження, при об'єднанні на рівні оцінки параметрів сигналів, що приймають різними системами спостереження, дозволяє зав'язати на мереженому рівні трасу супроводу повітряного об'єкту, коли на жодній окремій системі спостереження цього зробити неможливо. Спосіб, що пропонується, може бути реалізований, наприклад, за допомогою пристрою, структурна схема якого приведена на Фіг. На виходах передавача 3 кожної з систем спостереження 11-1М, яки включені до інформаційної мережі, формують зондуючи сигналі, яки з допомогою антенного перемикача 4 та антени 2 випромінюють у простір. Ехо-сигнали, з допомогою антени 2 та антенного перемикача 4 надходять у приймач 5, де проводять їх обробку та виявлення. У подальшому ехо-сигнали виявляють, з допомогою виявлювана сигналів 6, з потрібними показниками якості, та оцінюють його параметри, з допомогою пристрою оцінки параметрів сигналів (ПОПС) 8. Результати оцінки параметрів сигналів окремих систем спостереження 1, позначені часом їх отримання, який видають з формувача часу 7, надсилають у центр мережної обробки 9. В центри мережної обробки 9, на основі результатів оцінки параметрів сигналів окремих систем спостереження 1, яки включені до мережі, та часу отримання цих результатів проводять, за допомогою пристрою поєднання результатів оцінки параметрів сигналів 10, поєднання оцінок параметрів сигналів та оцінку координат повітряних об'єктів, та у подальшому, за допомогою пристрою фільтрації траєкторій 11, проводять вторинну (траєкторну) обробку інформації. Результати траєкторної обробки інформації центру мережної обробки інформації надають споживачам. Таким чином, введення нових операцій (оцінки параметрів сигналів котрі виявлені, позначання часом результатів оцінки параметрів сигналів систем спостереження котрі виявлені, передачі результати оцінки параметрів сигналів систем спостереження у центр мережної обробки інформації, поєднання, оптимальним чином, результатів оцінки параметрів сигналів окремих систем спостереження на основі часу отримання оцінки у центрі мережної обробки інформації та здійснення фільтрації траєкторій повітряних об'єктів за результатами поєднання результатів оцінки параметрів сигналів окремих систем спостереження яки входять у мережу) дозволяє задіяти окремі результати оці 5 51281 нки параметрів сигналів окремих систем спостереження при мережному супроводі повітряних об'єктів, котрі не дозволяють організувати проведення первинної обробки на окремих системах спостереження, чим і забезпечити підвищення якості мережного супроводу повітряних об'єктів при розподіленій мережній обробці інформації. Комп’ютерна верстка А. Рябко 6 Джерела інформації: 1. Кузьмин С.З. Основы проектирования систем цифровой обработки Радиолокационной информации. - М.: Радио и связь, 1986. С.16-19. 2. Патент №32165 UA. «Спосіб мережної обробки інформації» від 12.05.2008, (прототип). Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for distributed information processing

Автори англійською

Obod Ivan Ivanovych, Zavolodko Hanna Edvardivna, Okhrimenko Maksym Yuriiovych

Назва патенту російською

Способ распределенной обработки информации

Автори російською

Обод Иван Иванович, Заволодко Анна Эдвардовна, Охрименко Максим Юрьевич

МПК / Мітки

МПК: G01S 13/02

Мітки: обробки, розподіленої, спосіб, інформації

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-51281-sposib-rozpodileno-obrobki-informaci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб розподіленої обробки інформації</a>

Подібні патенти