Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Композиція для виробництва санітарної кераміки, що містить глину, збагачений каолін, незбагачений каолін, польовошпатову сировину, фарфоровий бій, шамот, яка відрізняється тим, що як збагачений каолін використовується гідрофобізований каолін при наступному співвідношенні компонентів композиції, мас. %:

глина

5,0-11,0

каолін збагачений гідрофобізований

3,5-18,5

каолін незбагачений

5,0-28,6

польовошпатова сировина

7,0-11,0

фарфоровий бій

10,0-21,0

шамот

4,8-25,0.

Текст

Композиція для виробництва санітарної кераміки, що містить глину, збагачений каолін, незба 3 51187 Шамот алюмосилікатний каоліновий 4,8-25,0 Недоліком даної композиції є необхідність введення до її складу розріджувачів-електролітів, кількість яких залежить від властивостей вихідної сировини, тобто не є стабільною і потребує коректування для кожної нової партії. Задачею корисної моделі є розробка керамічної маси зі зменшеною вологістю, збільшеною швидкістю набору черепка у формі та низькою усадкою. Поставлена задача досягається тим що у композиції для виробництва санітарної кераміки що містить глину, збагачений каолін, незбагачений каолін, польовошпатову сировину, фарфоровий бій, шамот, яка відрізняється тим що в якості збагаченого каоліну використовується гідрофобізований каолін при наступному співвідношенні компонентів композиції, мас. %: Глина 5,0-11 0 Каолін збагачений гідрофобізований 3,5-18,5 Каолін незбагачений 5,0-28,6 Польовошпатова сировина 7,0-11,0 Фарфоровий бій 10,0-21,0 Шамот 4,8-25,0 В якості глини використовуються окремі глинисті матеріали або їх суміші (наприклад, глина „Веско-Гранітік” Андріївського родовища, „ПЛГ-1" Полозького родовища і т.п.). В якості каоліну збагаченого використовуються промислові марки 4 каолінів, збагачених за сухим або мокрим способом (напр. КС-1 Просянського або Глуховецького родовищ), додатково оброблені гідрофобізатором (напр. кремнійорганічною рідиною ГКЖ 11 в кількості 0,3 мас. % по відношенню до маси каоліну). В якості каоліну незбагаченого використовуються лужні каоліни (напр. КО-1 Обознівського родовища, КССК Глуховецького родовища і т.п.). В якості кварц-польовошпатової сировини використовується кварц-польовошпатові матеріали (напр. КПШМ 0,2-2 Чалм озеро, ПШС 0,2-2,1 Вишньовогірський та ін.) а також кварцовий пісок (напр. новоселівського родовища). В якості фарфорового бою використовують бій фарфорових виробів. В якості шамоту використовують шамот алюмосилікатний. Композицію одержують наступним чином: здійснюють сумісний мокрий помел компонентів в шаровому млині при вологості 26-30% з поетапним завантаженням компонентів: спочатку завантажують опіснюючі компоненти (польовошпатну сировину, кварцовий пісок, бій фарфорових виробів та незбагачений лужний каолін); далі додають глинисті складові і здійснюють помел до залишку на ситі № 0063 менше 1%. Збагачений модифікований каолін додають на останній стадії щоб запобігти перемелу. В Таблиці 1 наведені рецептури в мас. % композицій найближчого аналогу і тих композицій, що пропонуються. Таблиця 1 Компоненти Глина Каолін збагачений Каолін незбагачений лужний Каолін збагачений гідрофобізований Польовий шпат Пісок кварцовий Бій фарфоровий Шамот алюмосилікатний 1 6 25 18,5 11 15 24,5 2 10 18 16 10 21 25 В Таблиці 2 наведені порівняльні властивості композицій. З останньої таблиці випливає, що запропоновані композиції мають меншу рівноважну вологість у порівнянні з найближчим аналогом, окрім того, значення таких реологічних характеристик композицій як межа текучості та значення статичної та динамічної в'язкостей є нижчими від значень, ха Склади керамічних мас, мас. % 3 4 5 Найбл. аналог 9 11 10 24,8 15,0 21,6 18,5 19 22,6 18,5 28,6 26 9 11 10 13,8 3,5 18 20 19 8,3 23,9 10,9 16 12,0 рактерних для найближчого аналогу. Останнє свідчить про підвищену здатність суспензій до формування, що знижує дефектність поверхні керамічного виробу і дозволяє виготовляти вироби з дрібнішими деталями. Збільшення швидкості набору черепка свідчить про те що співвідношення твердої та рідкої фаз є оптимальним. Таблиця 2 Параметри Вологість шлікеру при формуванні, мас. % Набір стінки виробів на поверхні гіпсової форми за 30хв, мм Усадка після випалу, % 1 27,3 2 28,0 Показники властивостей 3 4 5 Найбл. аналог 26,5 26,0 28,0 28,0 8,4 7,9 9,3 10,2 8,1 8,1 8,1 8,9 7,9 7,4 8,7 8,5 5 Комп’ютерна верстка А. Крулевський 51187 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Composition for the production of sanitary stoneware

Автори англійською

SALNYK VALERII HRYHOROVYCH, Sviderskyi Valentyn Anatoliiovych, Tkach Natalia Oleksiivna, Myroniuk Oleksii Volodymyrovych

Назва патенту російською

Композиция для производства санитарной керамики

Автори російською

САЛЬНИК ВАЛЕРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, Свидерский Валентин Анатольевич, Ткач Наталия Алексеевна, Мыронюк Алексей Владимирович

МПК / Мітки

МПК: C04B 33/24, C04B 33/28

Мітки: санітарної, композиція, виробництва, кераміки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-51187-kompoziciya-dlya-virobnictva-sanitarno-keramiki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Композиція для виробництва санітарної кераміки</a>

Подібні патенти