Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Віброзбуджувач, що має нерухому частину, яка складається з індуктора електродвигуна зворотно-поступального руху, виконаного в вигляді ряду котушок і магнітопроводу, встановленого в корпус, рухому частину, що складається з ряду постійних магнітів, між якими змонтовано магнітом'які полюси, розташовану в підшипникових вузлах всередині нерухомої частини, пружні елементи, які зв'язують нерухому і рухому частини за допомогою коромисел, який відрізняється тим, що по обидві торцеві сторони корпуса між підшипниковими вузлами і коромислами встановлені гофри, в коромислах і підшипникових вузлах змонтовано ряд повітряних клапанів, які чергуються уздовж подовжньої осі віброзбуджувача, впускний-випускний, при цьому перший впускний клапан обладнаний фільтром.

Текст

Віброзбуджувач, що має нерухому частину, яка складається з індуктора електродвигуна зво 3 В основу корисної моделі поставлена мета покращення теплового стану і підвищення надійності віброзбуджувача. Поставлена задача вирішується тим, що в віброзбуджувачі, що має нерухому частину, яка складається з індуктора електродвигуна зворотнопоступального руху, виконаного в вигляді ряду котушок і магнітопроводу, встановленого в корпус, рухому частину, що складається з ряду постійних магнітів, між якими змонтовано магнітом'які полюси, розташовану в підшипникових вузлах всередині нерухомої частини, пружні елементи, які зв'язують нерухому і рухому частини за допомогою коромисел, по обидві торцеві сторони корпуса між підшипниковими вузлами і коромислами встановлені гофри, в коромислах і підшипникових вузлах змонтовано ряд повітряних клапанів, які чергуються уздовж подовжньої осі віброзбуджувача впускний-випускний, при цьому перший впускний клапан обладнаний фільтром. В порівнянні з прототипом, запропонований віброзбуджувач відрізняється наявністю таких ознак: - між нерухомою рухомої частинами встановлено гофри; - гофри встановлено між підшипниковими вузлами і коромислами; - в коромислах і підшипникових вузлах змонтовано ряд повітряних клапанів; - клапани чергуються між собою так: впускнийвипускний; - чергування клапанів впускний-випускний виконано уздовж подовжньої осі віброзбуджувача; - перший впускний клапан обладнаний фільтром; Всі вищезгадані ознаки є суттєвими, кожна окремо і в сукупності забезпечують досягнення поставленої мети. Суть винаходу пояснюється кресленнями. На Фіг.1. показано загальний вид віброзбуджувача з розрізом. Віброзбуджувач має нерухому частину 1, яка складається з індуктора електродвигун зворотнопоступального руху 2, виконаного у вигляді ряду котушок 3 і магнітопровода 4, встановленого в корпус 5. Котушки 3 нерухомої частини 1 концентричної форми, з'єднані таким чином, що кожна суміжна котушка має протилежний напрям струму (на Фіг.1 показано знаками i ). Магнітопровод 4 виконаний в вигляді навитого поверх котушок 3 шару із феромагнітного дроту або стрічки. Можливе і інше конструктивне виконання магнітопроводу. Матеріал магнітопровода 4 (феромагнітні дріт або стрічка) доцільно виконувати з оксидованим або іншим ізоляційним покриттям. Рухома частина 6 віброзбуджувача складається з ряду постійних магнітів 7, між якими розміщені магнітом'які полюси 8. Постійні магніти 7 рухомої частини 6 змонтовані на немагнітному стрижні 9 рухомої частини 6 таким чином, що мають однакову полярність відносно полюсів 8. Рухома частина 6 розташована в підшипникових вузлах 10 і 11 всередині нерухомої частини 1. Нерухома частина 1 зв'язана з рухомою частиною 51151 4 6 пружними елементами 12 за допомогою коромисел 13 і 14, аз робочим органом (наприклад наголовником для будівельної палі) - за допомогою хомута 15, закріпленого на корпусі 5. Пружні елементи 12 закріплені до коромисел 13 і 14 жорстко, а до кронштейнів 16 корпуса 5 через натяжні механізми 17, за допомогою яких можливо змінювати їх пружистість. По обидві сторони корпуса 5 між підшипниковими вузлами 10 і 11 і коромислами 13 і 14 встановлені гофри 18, виконані з еластичного матеріалу. При цьому в коромислах 13 і 14 змонтовано повітряні клапани 19 і 20, а в підшипникових вузлах 10 і 11 - повітряні клапани 21 і 22. Змонтовані уздовж подовжньої осі віброзбуджувача клапани чергуються як впускний-випускний, тобто клапан 19 - впускний, клапан 21 - випускний, клапан 22 впускний, клапан 20 - випускний. Напрям чергування клапанів в даному випадку прийнято зверху вниз. Перший впускний клапан, тобто клапан 19, обладнаний фільтром 23. Робота віброзбуджувача відбувається таки чином. На котушки З нерухомої частини 1 подається змінний струм. Взаємодія струму котушок 3 з магнітним полем полюсів 8 призводить до появи сили, направленої по подовжній осі віброзбуджувача. Так як суміжні котушки 3 мають протилежний напрям струму ( i ), а суміжні полюси 8 - різнойменну полярність, то виникаючі сили між котушками 3 і полюсами 8 діють в одному напрямі. Оскільки до котушок 3 підведено змінний струм, то виникаючі сили будуть міняти напрям з частотою підведеного струму. Частота вимушених коливань і їхня амплітуда залежить від частоти і величини струму, підведеного до котушок 3. Коливання рухомого елементу 6 через коромисла 13 і 14 і пружні елементи 12 передаються на корпус 5, який з'єднаний з робочим органом через хомут 15. Оптимальним є режим роботи, коли частота вимушених коливань за рахунок електричного живлення збігається з частотою власних коливань, яка залежить від маси коливальної системи і пружистості пружин, тобто резонансний режим. Таким чином, змінюючи деякі з величин, тобто частоту і величину струму, жорсткість пружних елементів, масу коливальної системи можливо встановити такі фазові співвідношення, при яких в коливальну систему надходить найбільша потужність, що підвищує продуктивність. При русі рухомого елемента 6, наприклад вверх, холодне повітря через фільтр 23, впускний клапан 19 попадає в об'єм верхньої гофри 18, який при цьому збільшується. Клапан 21 закритий. Фільтр 23 затримує пил з холодагента, що використовується при роботі. При цьому в нижній гофрі 18 зменшується об'єм, клапан 22 закривається, а клапан 20 відкривається і повітря з її об'єму випускається назовні. При русі рухомого елементу 6 вниз клапан 19 закривається, відкривається клапан 21 і холодне повітря з об'єму верхньої гофри 18 передається через об'єм, заповнений нерухомою 1 і рухомою 6 частинами, клапан 22 в об'єм нижньої гофри 18. При цьому збільшується об'єм нижньої гофри 18, 5 51151 клапан 20 закритий. Напрям проходу холодагента показано стрілками. Таким чином, виконується перекачування повітря чи іншого холодагента з верхньої гофри 18 в нижню і далі в навколишнє середовище, охолоджуючи при цьому складові елементи нерухомої і рухомої частини, покращуючи при цьому тепловий стан віброзбуджувача і, як наслідок, підвищуючи надійність агрегату. Запропоноване технічне рішення знаходиться на стадії технічної пропозиції при розробці віброз Комп’ютерна верстка М. Ломалова 6 буджувачів, які повинні працювати з підвищеними тепловими навантаженнями в умовах середовищ з підвищеним вмістом пилу. Бібліографічні дані джерел інформації 1. Патент на винахід. Україна, №79418 МПК Н02К 33/00, 2007р., Бюл. №8. 2. Голенков Г.М., Пархоменко Д.І., Макогон С.А. і др. Моделювання роботи коаксіальнолінійного синхронного вібратора з магнітним підвісом // Електротехніка і Електромеханіка. - 2008. №1. - С. 18-20. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Vibration exciter

Автори англійською

Barabash Viacheslav Andriiovych, Bohaienko Mykola Volodymyrovych, Holenkov Hennadii Mykhailovych, Parkhomenko Dmytro Ihorovych, Popkov Volodymyr Serhiiovych

Назва патенту російською

Вибровозбудитель

Автори російською

Барабаш Вячеслав Андреевич, Богаенко Николай Владимирович, Голенков Геннадий Михайлович, Пархоменко Дмитрий Игоревич, Попков Владимир Сергеевич

МПК / Мітки

МПК: E02D 7/10, E02D 7/20, E02D 7/18

Мітки: віброзбуджувач

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-51151-vibrozbudzhuvach.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Віброзбуджувач</a>

Подібні патенти