Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Гвинтовий захоплюючий патрон промислового робота, що виконаний у вигляді корпуса поворотного диска з тягою, яка з'єднана з гвинтовим пружним затискним елементом який виконано у вигляді гвинта з горизонтальною ребровою частиною, яка по зовнішньому діаметру сформована у нахилену спіраль під кутом до ребрової горизонтальної частини, приводу, установчих і кріпильних елементів, який відрізняється тим, що привід жорстко під'єднаний до рухомого елемента, який здійснює осьове і кругове провертання і який безпосередньо шарнірно з'єднаний з кронштейном з можливістю осьового переміщення, а на кінці якого встановлено вертикально пневмоциліндр, всередині якого встановлена тяга, яка жорстко з'єднана зі штоком циліндричної форми, який системою каналів з'єднаний з пристроями подачі стиснутого повітря і резервуаром, який нижнім кінцем жорстко закріплений до штока, а верхній його кінець є вільним і є у взаємодії з поворотним диском, який жорстко закріплено до корпуса пневмоциліндра, нижня площина якого є перпендикулярною до осі штока циліндричної форми, причому між витками гвинтового пружного затискного елемента встановлено еластичний гвинтовий елемент, який є у взаємодії між собою і зовнішній діаметр якого є меншим гвинтового пружного затискного елемента на величину його деформування, причому еластичний гвинтовий елемент при стискуванні є збільшеним по зовнішньому діаметру, крім цього, знизу до штока жорстко закріплено конічний базуючий елемент, який періодично є у взаємодії з пружним гвинтовим затискним елементом.

Текст

Гвинтовий захоплюючий патрон промислового робота, що виконаний у вигляді корпуса поворотного диска з тягою, яка з'єднана з гвинтовим пружним затискним елементом який виконано у вигляді гвинта з горизонтальною ребровою частиною, яка по зовнішньому діаметру сформована у нахилену спіраль під кутом до ребрової горизонтальної частини, приводу, установчих і кріпильних елементів, який відрізняється тим, що привід жорстко під'єднаний до рухомого елемента, який здійснює осьове і кругове провертання і який безпосередньо шарнірно з'єднаний з кронштейном з можливістю U 1 3 дикулярною до осі штока циліндричної форми, причому між витками гвинтового пружного затискного елемента встановлено еластичний гвинтовий елемент, який є у взаємодії між собою і зовнішній діаметр якого є меншим гвинтового пружного затискного елемента на величину його деформування, причому еластичний гвинтовий елемент при стискуванні є збільшеним по зовнішньому діаметру, крім цього знизу до штока жорстко закріплено конічний базуючий елемент, який періодично є у взаємодії з пружнім гвинтовим затискним елементом. Гвинтовий захоплюючий патрон промислового робота зображено на Фіг.1, на Фіг.2 - переріз по АА на Фіг.1 і Фіг.3 - вид І на Фіг.1. Гвинтовий захоплюючий патрон промислового робота виконано у вигляді вертикального пустотілого корпуса 1, в середині якого жорстко встановлено привід 2 з пультом керування 3. Привід 2 жорстко приєднаний до рухомого елемента 4, який здійснює осьове і кругове провертання і який безпосередньо шарнірно з'єднаний з кронштейном 5 з можливістю осьового переміщення, на кінці якого встановлено вертикально пневмоциліндр 6, який системою каналів з'єднаний з пристроями подачі стиснутого повітря і резервуаром (на кресленні не показано). В середині пневмоциліндра 6 встановлена тяга 7, яка жорстко з'єднана з штоком 8 циліндричної форми, по зовнішній поверхні якого встановлено пружній гвинтовий затискний елемент 9, який нижнім кінцем жорстко закріплений до штока, а верхній його кінець є вільним і є у взаємодії з поворотним диском 10, який жорстко закріплений до корпуса 11 пневмоциліндра 6, нижня площина якого є перпендикулярною до осі штока 8 циліндричної форми. Причому гвинтовий пружний затискний елемент 9 при стискуванні збільшується по зовнішньому діаметру. Гвинтовий пружній затискний елемент 9 виконаний у вигляді гвинта з горизонтальною ребровою частиною 12, яка по зовнішньому діаметру сформована у нахилену спіраль 13 з кутом нахилу до ребрової горизонтальної частини 12. Рівномірно по колу зовнішнього діаметру D нахиленої спіралі 13 виконані наскрізні пази 14, довжиною рівною ширині нахиленої частини, і шириною більшою товщини заготовки спіралі. Крім того аналогічні наскрізні пази 15 виконані на внутрішній гвинтовій горизонтальній ребровій частині гвинтового пружного затискного елемента 9, які розміщені теж рівномірно по колу між зовнішніми наскрізними пазами 14. Довжина пазів 15 50936 4 рівна ширині гвинтової ребрової частини, а їх ширина більша товщини заготовки. Причому торцеві площини кінців гвинтового пружного затискного елемента а і b паралельні між собою і перпендикулярні до її осі, а між витками гвинтового пружного затискного елемента 9 встановлено еластичний гвинтовий елемент 16, який є у взаємодії з зовнішнім діаметром гвинтового пружного затискного елемента 9, який є меншим від останнього на величину його деформування. До штока 8 знизу жорстко закріплено конічний базуючий елемент 17, який періодично є у взаємодії з гвинтовим пружнім затискним елементом 9 знизу і при його деформуванні є у взаємодії з отвором 19 заготовки 18, яку він закріпляє. Величина збільшення діаметра гвинтового пружного затискного елемента 9 при його деформуванні у вертикальне положення за допомогою сили Q через конічний базуючий елемент 17 визначається з залежності: Δ=lsin2 , де l - ширина нахиленої частини спіралі, - кут нахилу нахиленої частини спіралі. Для збільшення площі контакту гвинтового пружного затискного елемента 9 з заготовкою 18, яку необхідно затиснути доцільно використовувати гофровану нахилену спіраль. Робота гвинтового захоплюючого патрона промислового робота здійснюється наступним чином. З пульта керування 3 робота рухома рука 4 з кістю 5 виставляється в положення захоплення заготовок 18. Гвинтовий пружній затискний елемент 9 є у вільному розтягнутому стані і він підводиться до заготовки 18 напроти отвору 19. Після циклу підготовчих операцій з пульта керування 3 поступає команда і гвинтовий пружний затискний елемент 9 з кістю 5 руки 4 опускається в отвір 19, за допомогою штока 8 гвинтовий пружний затискний елемент 9 стискується і збільшується по зовнішньому діаметру, яким він і захоплює і затискує заготовку 18. Після цього за допомогою кісті 5 руки 4 піднімає і переміщує деталь на необхідну позицію, де відбуваються відповідні операції, а після них переміщує в гару (на кресленні не показано). При цьому з пульта керування 3 поступає команда на пневмоциліндр 6 і пружній гвинтовий елемент 9 розтягується, зменшується в діаметрі і піднімається вверх і за допомогою руки 4 і кісті 5 переміщується у вихідне положення продовжити роботу. До переваг гвинтового захоплюючого патрона промислового робота відноситься підвищення його навантажувальної здатності і підвищення експлуатаційної надійності і довговічності. 5 Комп’ютерна верстка А. Крижанівський 50936 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Screw holding socket of industrial robot

Автори англійською

Skyba Olena Pavlivna, Liashuk Oleh Leontiiovych, Paliukh Andrii Yaroslavovych, Hevko Ihor Bohdanovych, Diachun Andrii Yevhenovych

Назва патенту російською

Винтовой захватывающий патрон промышленного робота

Автори російською

Скиба Елена Павловна, Ляшук Олег Леонтиевич, Палюх Андрей Ярославович, Гевко Игорь Богданович, Дячун Андрей Евгеньевич

МПК / Мітки

МПК: F16B 2/20

Мітки: промислового, патрон, захоплюючий, робота, гвинтовий

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-50936-gvintovijj-zakhoplyuyuchijj-patron-promislovogo-robota.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Гвинтовий захоплюючий патрон промислового робота</a>

Подібні патенти