Спосіб отримання високожиттєздатних лабораторних культур видів роду trichogramma

Номер патенту: 50543

Опубліковано: 10.06.2010

Автор: Дрозда Валентин Федорович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб отримання високожиттєздатних лабораторних культур видів роду Trichogramma, що включає розведення в умовах біолабораторій трихограми та комахи-хазяїна - зернової молі, який відрізняється тим, що на стадії першого личинкового віку трихограми та передлялечки проводять прийоми дворазового опромінення яєць комахи-хазяїна, у яких розвивається трихограма, негативними аерофонами, на стадії личинки першого віку у концентрації 400 тис. іонів у 1 см3 повітря з тривалістю опромінення 40 хв., а на стадії передлялечки - з концентрацією 450 тис. іонів у 1 см3 повітря та експозицією 45 хв., крім того, після відродження імаго проводять спаровування, після чого самицям трихограми згодовують дієту у вигляді водного розчину рибонуклеїнової кислоти у концентрації 0,002-0,004 %.

Текст

Спосіб отримання високожиттєздатних лабораторних культур видів роду Trichogramma, що включає розведення в умовах біолабораторій трихограми та комахи-хазяїна - зернової молі, який відрізняється тим, що на стадії першого личинко 3 50543 4 курентноспроможні стартові популяції трихограми фізіологічні процеси, зрештою продуктивність трив агроценозі в період їх розселення проти цільових хограми. шкідників. Приклад здійснення способу. Поставлене завдання вирішувалось тим, що Типова біолабораторія, де масово вирощують послідовно реалізовували суттєві елементи задля потреб захисту рослин види роду пропонованого способу. Зокрема, на стадії першоTrichogramma. Для обґрунтування запропонованого личинкового віку, коли трихограма розвивається го способу формували варіанти досліду, яких було в яйцях комахи – хазяїна, та передлялечки проводва. Варіант, де вирощували трихограму згідно дять прийоми дворазового опромінення яєць козапропонованого способу, передбачав проведення махи - хазяїна, негативними аероіонами у конценпевних суттєвих прийомів у складі способу. Внатрації 400 та 450 тисяч іонів у 1см3 повітря слідок фізіологічного моніторингу популяцій триховідповідно. Суттєвим є те, що тривалість режиму грами визначали стадії розвитку паразита, який опромінення становить 40 та 45 хвилин. Інша сутрозвивався в яйцях зернової молі. Відбирали потєва відмінна передбачає процес спаровування, пуляції трихограми, які знаходились в стадії личипісля відродження імаго. Наступна суттєва відміна нок першого віку і проводили сеанс іонізації негапередбачає згодовування самицям трихограми тивними аероіонами у концентрації 400 тисяч іонів дієти у вигляді водного розчину рибонуклеїнової у 1см3 повітря. Тривалість опромінення становила кислоти у концентрації 0,002-0,004%. 40 хвилин. Наступний сеанс іонізації трихограми Суть запропонованого способу полягає у тому, проводили на стадії передлялечки, з концентраціщо процес отримання високожиттєздатних лабоєю аероіонів 450 тисяч у 1см3 повітря з експозиціраторних культур види роду Trichogramma передєю 45 хвилин. бачає спрямовану дієту на різні стадії онтогенезу Після відродження імаго, проводили спаровуличинки, передлялечки, імаго. Іонізація негативвання. Зразу після цього, самицям трихограми ними аероіонами стимулює природні механізми згодовували дієту у вигляді водного розчину рибоімунітету паразита до дії стресових факторів, акнуклеїнової кислоти у концентрації 0,002-0,004%. тивізує фізіологічні процеси в організмі трихограНаступний варіант це спосіб - найближчий ми. Інтенсифікує обмінні процеси, сприяє поїданню аналог. Трихограму вирощували згідно відомого вмісту яєць комахи - хазяїна, прискорюючи розвиспособу. Зокрема, передбачались умови, що суток. проводжують процес розвитку трихограми та коДієта у складі способу, з використанням спемахи - хазяїна у повній темряві. цифічного моніторингу, подовжує тривалість життя Для оцінки дієвості та ефективності способу самиць, стимулює овоґенез, що у підсумку збільвідбирали найбільш інформативні та об'єктивні шує потенційну та реальну плодючість самиць. тестові характеристики. Отриманий цифровий маПрийоми у способі стимулюють та інтенсифікують теріал обробляли статистично. Результати досліджень наведено у таблиці. Результати обґрунтування способу контролю чисельності та шкідливості пильщиків в агроценозі ягідників Тривалість Плодючість Способи, що порів- життя самиць самиць, екз. нюються трихограми, Потенційна Реальна діб Дворазове опромінення личинок та перед лялечок негативні аероіони; 8,2±0,6 68,2 53,6 Спаровування дочірніх поколінь; (Спосіб, що пропонується) Розведення трихограми, та зернової молі за умов пос6,1±0,5 51,4 42,1 тійної темряви (Спосіб - найближчий аналог) НІР05 1,8 6,2 4,3 Встановлено, що в межах заявлених суттєвих параметрів спосіб реалізовано з отримання позитивного результату. Зокрема, дочірні популяції трихограми характеризувались тривалим терміном життя. Фактично весь цей період у самиць паразита функціонувала статева система. Внаслідок чого отримано виражені характеристики Зараження самиць совок в агроценозі кукурудзи, % Позитивний результат 66,8 Спосіб, внаслідок комплексної дії забезпечує отримання високожиттєздатних лабораторних культур ентомофагів, конкурентоспроможних в агроценозах 55,9 Спосіб не повністю забезпечує процес отримання високо-життєздатних культур трихограми. Незначна конкурентоспроможність в агроценозах 4,6 біологічної та господарської ефективності. Реальна плодючість самиць трихограми, що вирощувались з використанням запропонованого способу становила 53,6 яєць. В агроценозі кукурудзи вони заражали 66,8% яєць бавовникової, озимої та інших совок. Аналогічні показники способу 5 50543 6 найближчого аналога становили 42,1 популяцій паразита з вираженими біологічними яєць/самицю та 55,9% зараження яєць совок. та господарськими характеристиками. Важливим Таким чином, запропоновано спосіб отриє те, що популяції трихограми, вирощені в лабомання високожиттєздатних лабораторних культур раторних умовах конкурентоспроможні в агроцепаразитичних комах – видів, роду Trichogramma. нозах, досить ефективно заражають лускокрилих Його реалізація забезпечує отримання дочірніх видів фітофагів кукурудзи. Комп’ютерна верстка М. Мацело Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for obtaining highly viable laboratory cultures of species of genus trichogramma

Автори англійською

Drozda Valentyn Fedorovych

Назва патенту російською

Способ получения высокожизнеспособных лабораторных культур видов рода trichogramma

Автори російською

Дрозда Валентин Федорович

МПК / Мітки

МПК: A01K 67/00

Мітки: спосіб, лабораторних, високожиттєздатних, отримання, trichogramma, видів, культур, роду

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-50543-sposib-otrimannya-visokozhittehzdatnikh-laboratornikh-kultur-vidiv-rodu-trichogramma.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб отримання високожиттєздатних лабораторних культур видів роду trichogramma</a>

Подібні патенти