Номер патенту: 50538

Опубліковано: 15.10.2002

Автор: Савчук Костянтин Миколайович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Газомазутний пальник, що містить газоповітряний вузол з трубою вторинного повітря і завихрювачем з лопатками, установленими під кутом 450, трубою подачі первинного повітря з лопатним завихрювачем і паромеханічною мазутною форсункою, з розміщеними між трубами первинного і вторинного повітря газорозподільного пристрою зовнішньою і внутрішньою трубами, з'єднаними на виході газорозподільного пристрою газорозподільною шайбою, установленою перпендикулярно до площини осі пальника, який відрізняється тим, що на зовнішній частині газорозподільної шайби розміщені отвори в нормальній площині по відношенню до твірної під кутом 550 і внутрішній стороні по відношенню до твірної під кутом 550, а на зовнішній трубі газорозподільного пристрою розміщені отвори під кутом 450 по відношенню до її осі і під кутом 350 до нормальної площини В-В (фіг.2), а мазутна форсунка механічного розпилювання установлена в допоміжній трубі на виході на завихрювачі з лопатками, установленими під кутом 450, а на зовнішній частині труби форсунки установлені плавники поверхні нагріву і заслінка для подачі гарячих газів при спалюванні мазуту.

Текст

Газомазутний пальник, що містить газоповітряний вузол з трубою вторинного повітря і завихрювачем з лопатками, установленими під кутом 45°, трубою подачі первинного повітря з лопатним завихрювачем і паромеханічною мазутною форсункою, з розміщеними між трубами первинного і вторинного повітря газорозподільного пристрою зовнішньою і внутрішньою трубами, з'єднаними на виході газорозподільного пристрою газорозподільною шайбою, установленою Винахід відноситься до енергетики і може бути використана для спалювання газу та мазуту За прототип обраний газомазутний пальник типу ГМГ ("Технічний опис та інструкція по експлуатації газомазутних пальників типу ГМГ, заводу Ільмарше, 1988р") Газомазутний пальник містить газоповітряний вузол з трубами первинного і вторинного повітря, між якими установлений газорозподільний пристрій з внутрішньою і зовнішньою трубами з'єднаними газорозподільною шайбою і паромеханічна форсунка для спалювання мазуту Первинне повітря поступає через заслінку по трубі прямолінійно осі пальника в лопаточний завихрювач тангенцюнально-аксіального типу з лопатками установленими під кутом 6 0 , а вторинне повітря поступає через заслінку по трубі прямолінійно осі пальника в завихрювач з лопатками установленими під кутом 45 Одночасно з газорозподільного пристрою поступає газ у двох напрямках з зовнішньої труби через отвори розміщені перпендикулярно осі пальника з тиском в 15 - 20 разів вищим тиску повітря, що не дає можливості одержати необхідної КІЛЬКОСТІ повітря, а газ з газорозподільної шайби через отвори виходить паралельно осі пальника без завихрювання, що приводить до збільшення перпендикулярно до площини осі пальника, який відрізняється тим, що на ЗОВНІШНІЙ частині газорозподільної шайби розміщені отвори в нормальній площині по відношенню до твірної під кутом 55° і внутрішній стороні по відношенню до твірної під кутом 55°, а на ЗОВНІШНІЙ трубі газорозподільного пристрою розміщені отвори під кутом 45° по відношенню до її осі і під кутом 35° до нормальної площини В-В (фіг 2), а мазутна форсунка механічного розпилювання установлена в ДОПОМІЖНІЙ трубі на виході на завихрювачі з лопатками, установленими під кутом 45°, а на ЗОВНІШНІЙ частині труби форсунки установлені плавники поверхні нагріву і заслінка для подачі гарячих газів при спалюванні мазуту довжини факела на 1м Вказані причини не забезпечують оптимального зміщування палива з повітрям і ефективного його спалювання Рекомендовані параметри пара для паромеханічного розпилювання мазуту досягти практично неможливо Краплі мазуту з вихідної частини паромеханічної форсунки подають на нижню частину амбразури, коксуються і руйнують и Це призводить до збільшення довжини факела, витрат електроенергії на власні потреби, збільшенню надлишку повітря в топці до 1,25 -1,3, зниженню ККД на 3 - 4% В основу винаходу поставлена задача створення пальника, в якому за рахунок зміни конструкції буде досягнуто рівномірність розподілу і зміщування повітря з паливом Це забезпечить зменшення довжини факела до 2,0 - 2,5м, знизить затрати електроенергії на власні потреби, знизить надлишок повітря в топці до 1,02 - 1,03, підвищить ККД на 3 - 4% Поставлена задача вирішується тим, що в газомазутному пальнику, який містить газоповітряний вузол з трубою вторинного повітря і завихрювачем з лопатками установленнями під кутом 46 , трубою подачі первинного повітря з лопаточным завихрювачем і паромеханічною мазутною форсункою, розміщеними між трубами 00 со Ю О ю 50538 первинного і вторинного повітря газорозподільного пристрою з зовнішньою і внутрішньою трубами з'єднаними на виході газорозподільного пристрою газорозподільною шайбою, установленою перпендикулярно до площини осі пальника, на ЗОВНІШНІЙ частині якої розміщені отвори в нормальній площині по відношенню до твірної під кутом 56° і на внутрішній стороні по відношенню до твірної під кутом 65°, а на ЗОВНІШНІЙ трубі газорозподільного пристрою розміщені отвори під кутом 45° по відношенню до її осі і під кутом 35° до нормальної площини В-В (фіг 2), а мазутна форсунка механічного розпилювання установлена в ДОПОМІЖНІЙ трубі на виході на завихрювач з лопатками установленнями під кутом 45°, а на ЗОВНІШНІЙ частині труби форсунки установлені плавники поверхні нагріву і заслонка для подачі гарячих газів при спалюванні мазуту На фіг 1 зображений поздовжній розріз пальника на фіг 2 газорозподільний пристрій Газомазутний пальник складається з газоповітряного вузла 1, мазутної форсунки механічного розпилювання 2, встановленої в ДОПОМІЖНІЙ трубі 3, з заслонкою для подачі гарячих газів 4 Мазутна форсунка механічного розпилювання в ВИХІДНІЙ частині установлена на виході на завихрювач 5 з лопатками установленнями під кутом 45° і пальник змонтований в плиті 6 В газоповітряний вузол входить труба подачі первинного повітря 7 з заслонкою 8 і завихрювачем 9 з лопатками установленими під кутом 45° і трубою подачі вторинного повітря 10 з заслонкою 11 і завихрювачем повітря 12 з лопатками установленими під кутом 45° Між трубами первинного і вторинного повітря установлений газорозподільний пристрій 13, виконаний із зовнішньої і внутрішньої труб, які на виході з'єднані газорозподільною шайбою 14, установленою перпендикулярно до площини осі пальника На ЗОВНІШНІЙ стороні газорозподільної шайби розміщені отвори 15 в нормальній площині по відношенню до твірної під кутом 55° і на внутрішній стороні отвори 16 в нормальній площині по відношенню до твірної під кутом 55° На ЗОВНІШНІЙ трубі газорозподільного пристрою розміщені отвори 17 під кутом 45° по відношенню до и осі і під кутом 35° до нормальної площини В-В (фіг 2) Газомазутний пальник встановлений в амбразурі 18 з кутом розкриття факела 19, а допоміжна труба мае заслонку 20 для подачі гарячих газів при спалюванні мазуту і на ЗОВНІШНІЙ частині труби форсунки установлені плавники поверхні нагріву 21 для розжига і контроля за роботою пальника установлена гляделка 22 Газомазутний пальник виконується правого і лівого завихрювання повітря і палива Працює газомазутний пальник наступним чином Вторинно повітря з тиском 80 - 100мм водяного стовпчика через заслонку 11 по трубі 10 через завихрювач 12 і первинне повітря з тиском 100 - 120мм водяного стовпчика через заслонку 8 по трубі 7 через завихрювач 9 поступає в амбразуру Одночасно з отворів 17 розміщених на ЗОВНІШНІЙ стороні труби газорозподільного пристрою 13 і отворів 18 і 16 розміщених на газорозподільній шайбі 14 виходить газ, ефективно зміщується з повітрям і спалюється КІЛЬКІСТЬ газу, що поступає на спалювання в суміші з первинним повітрям складає 14% і вторинним 88% Регулювання роботи пальника здійснюється за допомогою вторинного повітря і палива Первинне повітря не регулюється і служить для розкриття факела і його довжини від 2 до 2,8 метрів Розмір між краями амбразури і факелом на виході з амбразури повинен складати не більше 8мм При спалюванні газу труба подачі допоміжного повітря закривається клапаном 20 Робота пальника при спалюванні мазуту здійснюється таким же чином, як при спалюванні газу, але для підвищення економічності процесу згорання мазуту в допоміжну трубу подаються 10 18% гарячих газів котлів з температурою 200°С а 1,35 - 1,4 тиском 1000мм НгО і швидкістю 88 90м /сек основним завданням яких являється підігрів мазути на 18 - 20°С, знизити а в топці до 1,02 - 1,03 збільшити ККД на 3 - 4% за рахунок зниження ХІМІЧНОГО недопалу, зменшити забруднення поверхні нагріву котлів, руйнування амбразур і довести до нормативних величин викиди азоністих газів в атмосферу Для виключення руйнування амбразур при роботі на мазуті в нижній частині форсунки на виході мазуту на спалювання по цілому ряду причин (перемінність навантаження, низької температури поступаючого на горіння повітря, недогрів мазуту та інше) скупчуються краплі мазуту, які порають на нижню частину амбразури коксуються і її руйнують Для попередження цього явища мазутна форсунка механічного розпилювання в ВИХІДНІЙ частині допоміжної труби установлена на завихрювач з лопатками установленнями під кутом 46° і в завихрювач подаються гарячі гази з температурою 200°С, тиском ЮООммводст і швидкістю 85 - 90м/сек в КІЛЬКОСТІ 2 - 3%, які виходячи біля головки мазутної форсунки 2 забирають в нижній частині краплі мазуту, розпилюють їх і подають в факел на спалювання Це виключає руйнування амбразур при спалюванні мазуту Враховуючи те що, всі парові котли малої модності в харчовій, цукровій і других отраслях промисловості працюють без повітряпідігрівачів повітря поступаючого на опалювання мазуту це має велике значення Конструкція пальника передбачає можливість одночасного опалювання мазуту і газу З метою економії енергоресурсів пальник може використовуватись як для реконструкції працюючих газомазутних пальників, так і для виготовлення нових 50538

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Gas-mazut byrner gmpvg

Автори англійською

Savchuk Kostiantyn Mykolaiovych

Назва патенту російською

Газомазутная горелка гмпвг

Автори російською

Савчук Константин Николаевич

МПК / Мітки

МПК: F23D 17/00

Мітки: газомазутний, пальник, гмпвг

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-50538-gazomazutnijj-palnik-gmpvg.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Газомазутний пальник гмпвг</a>

Подібні патенти