Спосіб короткотермінового зберігання лабораторних культур алеохари (aleochara bilineata gyll)

Номер патенту: 49989

Опубліковано: 25.05.2010

Автор: Дрозда Валентин Федорович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб короткотермінового зберігання лабораторних культур алеохари (Aleochara bilineata Gyll), що включає оптимальні гідротермічні режими утримання біоматеріалу та дієту для дорослих особин паразитів, який відрізняється тим, що зберігають паразита у стадії дорослої комахи в холодильнику за температури повітря 7±3 °С та відносній вологості повітря 65-70 %, крім того, кожні 8-9 днів імаго алеохари вилучають з холодильника і у перші 25-30 хвилин утримують за температури 14-16 °С, крім того, впродовж 1,5-2,0 годин імаго паразиту згодовують дієту у вигляді 5 %-ного водного розчину меду, крім того, після закінчення режиму живлення імаго паразита утримують 15-20 хвилин за температури повітря 12-14 °С і зберігають у холодильнику за температури 7±3 °С, при цьому в період реактивації алеохари, імаго пропонують дієту у складі суміші 10 %-ного водного розчину меду та 0,01-0,03 %-ного розчину рибонуклеїнової кислоти.

Текст

Спосіб короткотермінового зберігання лабораторних культур алеохари (Aleochara bilineata Gyll), що включає оптимальні гідротермічні режими утримання біоматеріалу та дієту для дорослих особин паразитів, який відрізняється тим, що зберігають паразита у стадії дорослої комахи в холодильнику за температури повітря 7±3 °С та 3 ментувати режим короткотермінового його зберігання. В основу корисної моделі поставлено завдання експериментально обґрунтувати спосіб короткотермінового зберігання лабораторних культур паразити алеохари (Aleochara bilineata Gyll). Ставилось завдання обґрунтувати оптимальні параметри у складі способу, що забезпечать режим короткострокового зберігання паразита з максимальними показниками продуктивності культури. Поставлене завдання вирішувалось тим, що послідовно реалізовували суттєві елементи у складі способу. Зокрема, перший з них передбачав зберігання культури алеохари в стадії дорослої особини (імаго). Суттєвим у способі є те, що імаго зберігають у холодильнику за температури повітря 7 ± 3 °С та відносній вологості повітря 65 – 70 %. Інша суттєва відміна способу передбачала вилучення імаго алеохари із холодильника кожні 89 днів і перші 20 - 30 хвилин утримують за температури 14-16 °С. Крім того, впродовж 1,5 - 2,0 години імаго паразита згодовують дієту у вигляді 5% - ного водного розчину меду. Наступна суттєва відміна способу - після закінчення режиму живлення імаго паразита утримують 15-20 хвилин за температури повітря 7± 3 °С. В період реактивації алеохари, імаго пропонують дієту у складі суміші 10 % - ного водного розчину меду та 0,01 - 0,03 % - ного розчину рибонуклеїнової кислоти. Суть запропонованого способу полягає в тому, що експериментально обґрунтовані основні параметри режиму короткотермінового зберігання дорослим особам алеохари у стані тимчасової біологічної консервації. Важливим при цьому є те, що впродовж усього терміну зберігання алеохари, 49989 4 імаго перебуває у стані тимчасової втрати рухової та статевої активності. Проте, фізіологічні процеси тільки в значній мірі гальмується. Оптимізують режими зберігання паразита, у складі способу, процес згодовування імаго дієти. У цей час поповнюються енергетичні резерви організму, за відповідних температурних умов. Поступові процеси переходу імаго з режиму зберігання до реактивації - кінця терміну зберігання, супроводжується згодовуванням імаго специфічні дієти у складі водного розчину меду, сумісно з рибонуклеїновою кислотою. Дієта сприяє ефективному відновленню фізіологічних функцій організму, стимулює статеву активність. Приклад здійснення способу. Типова біолабораторія де відбувається процес масового лабораторного вирощування алеохари паразита капустяних мух. Для обґрунтування запропонованого способу, формували дослідні варіанти. Передбачалось два дослідні варіанти. У першому варіанті реалізовували суттєві елементи способу, що пропонується. Послідовно виконували усі операції, пов'язані з оптимізацією режиму короткотермінового зберігання алеохари. Підтримували оптимальні режими температури та вологості повітря, згодовували відповідну дієту. Наступний варіант передбачав реалізацію способу - найближчого аналога. Для цього лабораторні культури алеохари вирощували в режимі індукування діапаузи, з наступним їх зберіганням, як це передбачено у способі - найближчому аналозі. Для оцінки дієвості, величини можливого позитивного результату, використовували найбільш інформативні та об'єктивні предиктори. Отриманий цифровий матеріал обробляли статистично. Результати досліджень наведено у таблиці. Таблиця Результати експериментального обґрунтування короткотермінового зберігання лабораторних культур алеохари Ефективність алеохари Життєздатність Плодючість Заражено Знищено Способи, що порівнюються алеохари після яєць/ салялечок яєць та лизберігання, % мицю капустяних чинок мух мух за добу, екз Зберігання у стадії імаго у холодильнику; Дієта для імаго 5%- мед; Зберігання в холодильнику; Дієта для імаго: 91,8 939,8 82,6 33 суміш 10% меду та 0,01 0,03% РНК (Спосіб, що пропонується) Суттєві ознаки аналогу: Зберігання за температури 10 12°С, вологості 75%; Дієта 72,6 754,6 54,1 22 для імаго - хлорхолінхлорид (Спосіб - прототип) НІР05 4,1 6,2 3,3 2,8 Встановлено, що у межах суттєвих параметрів запропонований спосіб успішно реалізовано. Вирішено завдання оптимізації режимів короткотермінового зберігання алеохари. Зокрема, життєзда Позитивний результат Спосіб забезпечує оптимальні умови зберігання алеохари. Спостерігається високий рівень активності паразита після зберігання Спосіб не повністю забезпечує умови зберігання. Імаго характеризуються помірною активністю тність алеохари після терміну зберігання становила 91,8 %. Вираженими були і господарські характеристики паразита, зараженість личинок капустяної мухи становила 82,6 %. Самиці алеохари 5 49989 інтенсивно поїдали яйця та личинки весняної капустяної мухи. У денному раціоні цей показник становив 33 особини. Стільки особин шкідника знищина одна самиця алеохари. Ці показники показники суттєво перевищують показники найближчого аналога. Комп’ютерна верстка Л.Литвиненко 6 Таким чином, запропонований спосіб короткотермінового зберігання алеохари доповнює технологію лабораторного розведення ефективного ентомофага капустяних та інших мух. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for short-term storage of laboratory cultures of aleochara (aleochara bilineata gyll)

Автори англійською

Drozda Valentyn Fedorovych

Назва патенту російською

Способ краткосрочного хранения лабораторных культур алеохары (aleochara bilineata gyll)

Автори російською

Дрозда Валентин Федорович

МПК / Мітки

МПК: A01K 67/00

Мітки: короткотермінового, gyll, bilineata, лабораторних, спосіб, культур, алеохари, зберігання, aleochara

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-49989-sposib-korotkoterminovogo-zberigannya-laboratornikh-kultur-aleokhari-aleochara-bilineata-gyll.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб короткотермінового зберігання лабораторних культур алеохари (aleochara bilineata gyll)</a>

Подібні патенти