Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб переробки насіння рицини на олію і кормову макуху, що включає волого-теплову обробку насіння, його термічну обробку інфрачервоним випромінюванням, подрібнення і пресування, який відрізняється тим, що волого-теплову обробку насіння проводять після подрібнення перед пресуванням, а термічну обробку насіння інфрачервоним випромінюванням проводять при температурі 137-145 °С.

Текст

Спосіб переробки насіння рицини на олію і кормову макуху, що включає волого-теплову обробку насіння, його термічну обробку інфрачервоним випромінюванням, подрібнення і пресування, який відрізняється тим, що волого-теплову обробку насіння проводять після подрібнення перед пресуванням, а термічну обробку насіння інфрачервоним випромінюванням проводять при температурі 137-145 °С. (19) (21) u200912674 (22) 07.12.2009 (24) 11.05.2010 (46) 11.05.2010, Бюл.№ 9, 2010 р. (72) ШЕВЧЕНКО ІГОР АРКАДІЙОВИЧ, ДІДУР ВОЛОДИМИР АКСЕНТІЙОВИЧ, БЕЗПАЛОВ РУСЛАН ІГОРОВИЧ, СЕМИРЯК ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ, ТРОЇЦЬКА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА (73) ІНСТИТУТ МЕХАНІЗАЦІЇ ТВАРИННИЦТВА УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК ІМТ УААН 3 49843 1/06, бюл. № 7, 2006 р.], який передбачає очищення, волого-теплову обробку, термічну обробку інфрачервоним випромінюванням при температурі 130-135°С, подрібнення на вальцях і пресування. Недоліком цього способу є те, що насіння перед здійсненням процесу термічної обробки піддають зволоженню та витримують протягом 3 годин до досягнення показника вологості - 16,016,5%, що вимагає додаткових витрат часу і праці та значно сповільнює технологічний процес. Крім того, при температурі термічної обробки 130-135°С не забезпечується повна детоксикація токсичної речовини білкової природи - рицину. В основу корисної моделі поставлена задача створення способу переробки насіння рицини на олію і кормову макуху, в якому насіння рицини обробляють інфрачервоним випромінюванням при температурі 137-145°С, подрібнюють, піддають волого-тепловій обробці та пресують, завдяки чому процес переробки насіння рицини на олію та кормову макуху поєднується із процесом детоксикації токсичної речовини білкової природи - рицину, що значно спрощує та скорочує технологічний процес. Поставлена задача вирішується тим, що в способі переробки насіння рицини на олію і кормову макуху, що включає волого-теплову обробку насіння, його термічну обробку інфрачервоним випромінюванням, подрібнення і пресування, згідно корисної моделі, волого-теплову обробку насіння проводять після подрібнення перед пресуванням, а термічну обробку насіння інфрачервоним випромінюванням проводять при температурі 137145°С. Позитивним запропонованого способу є те, що термічна обробка насіння рицини інфрачервоним випромінюванням на першій стадії процесу переробки дозволяє змінити структуру крохмалю, білків та олійних капсул оброблюваного матеріалу. В результаті інтенсивного нагріву інфрачервоними променями (при температурі 137-145°С) виникає резонансна вібрація молекул насіння, при цьому за рахунок швидкого випаровування вологи виділяється тепло і зростає тиск. Оболонки крохмальних гранул та олійних капсул руйнуються, що призводить до: деструкції і часткової желатинізації крохмалю; руйнування стінок олійних капсул, що створює умови для кращого виходу олії при пресуванні. Денатурація білка призводить до детоксикації рицину, токсичність якого пов'язана із білком глобуліном та полегшує його засвоєння організ 4 мом тварин, що забезпечує використання макухи на кормові цілі без додаткової обробки. Наступне подрібнення призводить до руйнування ще більшої частини деструктованих клітин і олійних капсул, що також сприяє кращому виходу олії під час пресування. Проведення волого-теплової обробки подрібненого насіння рицини перед пресуванням дозволяє витиснути олію, що також створює умови для більшого виходу олії при подальшому пресуванні. Приклади здійснення способу. Приклад 1. Неочищене від лушпиння насіння рицини подається у пристрій для проведення термічної обробки (мікронізатор), де воно прогрівається інфрачервоним випромінюванням до температури 137°С, при цьому виникає резонансна вібрація молекул насіння, що за рахунок швидкого випаровування вологи призводе до виділення тепла і зростання тиску. Оболонки крохмальних гранул та олійних капсул руйнуються, що призводить до: деструкції і часткової желатинізації крохмалю, що забезпечує краще засвоєння продукту тваринами; руйнування стінок олійних капсул, що створює умови для кращого виходу олії при пресуванні. Відбувається денатурація білка і забезпечується повна детоксикація токсичної речовини білкової природи - рицину. Після термічної обробки насіння подається у подрібнювач, де відбувається руйнування ще більшої частини деструктованих клітин і олійних капсул. Подрібнена маса піддається волого-тепловому обробленню парою, що дозволяє витиснути олію та створює умови для більшого виходу олії при подальшому пресуванні. Після волого-теплової обробки маса подається на прес, де відбувається віджимання рицинової олії, вихід якої збільшується на 2%. Після чого утворюються відходи у вигляді макухи, які без додаткової детоксикації можна використовувати на кормові цілі, що підтверджується результатами реакції гемаглютинації. Приклад 2. Спосіб здійснюється аналогічно прикладу 1, тільки термічна обробка інфрачервоним випромінюванням проводиться при температурі 145°С. Приклад 3. Спосіб здійснюється аналогічно прикладу 1, тільки проводиться термічна обробка інфрачервоним випромінюванням очищеного від лушпиння насіння рицини. Результати обробки насіння рицини при різних температурних режимах наведені у таблиці. Таблиця № прикладу Спосіб - прототип 1 2 3 Температура проведення термічної обробки інфрачервоним випромінюванням, °С Вихід олії, % Результати реакції гемаглютинації 130-135 39 Сліди рицину 137 145 137 41 41 41 Рицин відсутній Рицин відсутній Рицин відсутній Як видно з табл. 1, обробка насіння рицини при додержанні рекомендованих температур (137145°С), забезпечує збільшення виходу олії та най кращий результат детоксикації рицину. При більш низьких температурах не досягається повна детоксикація рицину. Підвищувати температуру недо 5 49843 цільно, бо швидкість процесу денатурації білків під дією нагрівання нелінійно зростає з підвищенням температури, що призводить до глибокої денатурації білкових молекул. Таким чином, при збільшенні температурних режимів термічної обробки склад і кількісне співвідношення протеїнових фра Комп’ютерна верстка А. Крулевський 6 кцій нативної сировини може сильно відрізнятися від аналогічних показників макухи у бік значного погіршення кормових якостей. В той же час щадні температурні режими, як правило, покращують білковий склад олійної макухи, що позитивно впливає на засвоєння білку організмом тварин. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for processing castor bean seed for oil and feed oil cake

Автори англійською

Shevchenko Ihor Arkadiiovych, Didur Volodymyr Aksentiiovych, Bezpalov Ruslan Ihorovych, Semyriak Vitalii Petrovych, Troitska Olena Oleksandrivna

Назва патенту російською

Способ переработки семян клещевины на масло и кормовой жмых

Автори російською

Шевченко Игорь Аркадьевич, Дидур Владимир Аксентьевич, Беспалов Руслан Игоревич, Семиряк Виталий Петрович, Троицкая Елена Александровна

МПК / Мітки

МПК: A23K 1/14, C11B 1/00

Мітки: спосіб, макуху, переробки, кормову, олію, насіння, рицини

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-49843-sposib-pererobki-nasinnya-ricini-na-oliyu-i-kormovu-makukhu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб переробки насіння рицини на олію і кормову макуху</a>

Подібні патенти