Система передачі даних для транспортного засобу

Номер патенту: 49809

Опубліковано: 11.05.2010

Автор: Михайлов Максим Сергійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Система передачі даних для транспортного засобу, що включає датчик положення транспортного засобу, призначений для встановлення на транспортному засобі, процесор, призначений для управління системою, блок зберігання та обробки даних, приймально-передавальний блок, встановлений з можливістю прийому-передачі від/до авторизованого користувача даних щодо транспортного засобу з використанням системи супутникового зв'язку, блок кодування/декодування вхідних/вихідних даних, а датчик положення транспортного засобу, процесор, блок зберігання та обробки даних, приймально-передавальний блок та блок кодування/декодування вхідних/вихідних даних з'єднані між собою двонаправленими шинами передачі даних через відповідні входи/виходи, яка відрізняється тим, що система передачі даних обладнана додатковим входом/виходом, встановленим на двонаправленій шині передачі даних, призначеним для зовнішнього програмування системи авторизованим користувачем, зокрема для встановлення поточного маршрутного графіка об'єкта нагляду, ситуаційних та обмежувальних програмних модулів.

Текст

Система передачі даних для транспортного засобу, що включає датчик положення транспортного засобу, призначений для встановлення на транспортному засобі, процесор, призначений для управління системою, блок зберігання та обробки даних, приймально-передавальний блок, встановлений з можливістю прийому-передачі від/до авторизованого користувача даних щодо транспортного засобу з використанням системи 3 встановлення на транспортному засобі, процесор, призначений для управління системою, блок зберігання та обробки даних, прийомно-передавальний блок, встановлений з можливістю прийомупередачі від/до авторизованого користувача даних щодо транспортного засобу з використанням системи супутникового зв'язку, блок кодування/декодування вхідних/вихідних даних, а датчик положення транспортного засобу, процесор, блок зберігання та обробки даних, прийомнопередавальний блок та блок кодування/декодування вхідних/вихідних даних з'єднані між собою двонаправленими шинами передачі даних через відповідні входи/виходи, а, відповідно до винаходу, система передачі даних обладнана додатковим входом/виходом, встановленим на двонаправленій шині передачі даних, призначеним для зовнішнього програмування системи авторизованим користувачем, зокрема для встановлення поточного маршрутного графіку об'єкту нагляду та інших ситуаційних та обмежувальних програмних модулів. Пропонована система має суттєво розширені функціональні можливості порівняно із відомою, оскільки надає можливість її зовнішнього програмування авторизованим користувачем та довантаження необхідними програмно - аналітичними модулями, зокрема модулями для встановлення поточного маршрутного графіку об'єкту нагляду та інших ситуаційних та обмежувальних програмних модулів без використання у складі системи додаткових досить складних і дорогих пристроїв, що надає авторизованому користувачу можливість поточного контролю за станом і місцем перебування транспортного засобу, як у безпосередній близькості до транспортного засобу, так і на території, віддаленій від нього. Згадані можливості система надає користувачу за рахунок її обладнання додатковими входами/виходами. Додаткові входи/виходи надають можливість безпосереднього підключення системи, наприклад, до комп'ютера авторизованого користувача або іншого носія інформації, зокрема, флеш-картки, з метою коригування поточної програми та програмно - аналітичних модулів, а також довантаження новими програмно-аналітичними модулями, чи видалення програмно-аналітичних модулів, які є зайвими на даний час. До програмно-аналітичних модулів можна віднести, як приклад, модуль контролю руху транспортного засобу, або програми для визначення поточних витрат палива, чи стану двигуна, тощо. Суть пропонованої системи передачі даних для транспортного засобу пояснюється схематичним кресленням. Пропонована система передачі даних для транспортного засобу включає датчик положення транспортного засобу 1 /Д/, призначений для встановлення на транспортному засобі /не показаний/, процесор 2 /П/, призначений для управління системою, блок зберігання та обробки даних З /БД/, прийомно-передавальний блок 4 /ПП/, встановлений з можливістю прийому-передачі від-до авторизованого користувача даних щодо транспортного засобу з використанням системи супутникового 49809 4 зв'язку 5 /ШС/, блок кодування/декодування вхідних/вихідних даних 6 /БК/, що з'єднані між собою шиною передачі даних 7 через відповідні входи/виходи /не показані/. Система обладнана додатковим входом/виходом 8, встановленим на шині передачі даних 7, призначеним для зовнішнього програмування системи авторизованим користувачем 9 /АК/, зокрема для встановлення поточного маршрутного графіку об'єкту нагляду та інших ситуаційних та обмежувальних програмних модулів. При цьому у якості датчика положення 1 використаний термінал SC-200 (Виробник -власник торгівельної марки SpaceChecker). Датчика положення 1 забезпечує глобальне географічне позіціонування транспортного засобу, на якому він встановлений. У якості процесора 2 може бути використаний процесор серії РІС 24, призначений для виконання основних логічних функцій пропонованої системи. У якості блоку зберігання обробки даних 3, можна використати блок пам'яті, що базується на блоку Hyundai HVM. У якості прийомно-передавального блоку 4, можна використати супутниковий приймально-передавальний модуль SM 2500 (виробник Trimax Technology), а також антенний блок, що входить до прийомнопередавального блоку 4 та містить приймальнопередавальну антену супутникового зв'язку (типу SAT) /на креслені не показано/, та активну антену системи глобального позиціювання (типу GPS) /на креслені не показано/. У якості блоку кодування/декодування вхідних/вихідних даних 6, можна використати протоколи зв'язку, що базуються на ШПЗ (система широкополосного зв'язку). У якості шини передачі даних 6 можна використати шину RS-232, та шину USB. А у якості відповідних входів/виходів (на креслені не показано) можна використати входи/виходи RS-232 та USB. У якості додаткового входу/виходу 8 можна використати RS-232, та USB. Пропонована система передачі даних працює наступним чином. Попередньо на транспортному засобі встановлюють датчик положення 1. Даний датчик за допомогою відповідного входу-виходу /на креслені не показано/ підключають до шини передачі даних 7, до якого також підключені процесор 2, блок зберігання обробки даних З, прийомно-передавальний блок 4, блок кодування/декодування вхідних/вихідних даних 6, а також до даної шини передачі даних 7 підключений додатковий вхід/вихід 8, дані компоненти встановлені на транспортному засобі та інтегровані із штатними системами транспортного засобу. Перед початком руху транспортного засобу авторизований користувач 9 за допомогою ноутбуку (на креслені не показано) /марка ноутбуку Samsung - R710 (NP-R710AS02UA)/ за допомогою кабелю приєднує його до додаткового входу/виходу 8 та завантажує до системи необхідні йому програмні блоки, в даному випадку програмний блок, який надає авторизованому користувачу 9 інформаційні дані в масиві - географічне позиціювання транспортного засобу/відхилення від маршруту/залишок пального/технічний стан транспортного засобу. Після завантаження даного програмного блоку транспортний засіб розпочинає свій рух. При цьому із 5 49809 датчика положення 1 сигнал, що відповідає географічному положенню транспортного засобу через шину 7 надходить до процесора 2, де він опрацьовується та по шині передачі даних 7 надходить до входу блоку зберігання обробки даних 3, в якому отримані дані дублюються. При цьому одна копія зберігається в масиві даних системи у блоці 3, а інша копія даних направляється за допомогою шини передачі даних 7 до входу блоку кодування/декодування вхідних/вихідних даних 6. У блоці 6 відбувається кодування вихідних даних та через вихід із даного блоку за допомогою шини передачі даних 7 кодовані дані надходять до прийомно-передавального блоку 4, з виходу якого дана інформація відправляється до авторизованого користувача 9 через систему супутникового приймально передавального модуля SM 2500 (на креслені не показано), на виході із якого за допомогою шини передачі даних 7 дані надходять на антенний блок (на креслені не показано). Із антенного блоку дані за допомогою системи супутникового зв'язку передаються на штучний супутник Землі 5. В даному конкретному випадку штучний супутник оператора супутникового зв'язку Турая. В свою чергу система на штучному супутнику 5, отримавши дані від системи передачі даних для транспортного засобу, перенаправляє їх до авто Комп’ютерна верстка І.Скворцова 6 ризованого користувача 9. Авторизований користувач 9, отримавши дані через систему супутникового зв'язку, на свій приймально/передавальний пристрій (на креслені не показано), перенаправляє їх на свій ноутбук (на креслені не показано). У ноутбуці авторизованого користувача 9 відбувається розкодування отриманих даних та представлення їх у логічно викладеному вигляді, а в конкретному випадку авторизований користувач 9 отримує поточні дані, які містять інформацію про географічне положення транспортного засобу/відхилення від маршруту/залишок пального/технічний стан транспортного засобу і на підставі отриманих даних здійснює визначені технологічним процесом дії. Використання пропонованої системи передачі даних транспортного засобу дозволяє вирішити ряд задач, а саме - створення системи передачі даних для транспортного засобу, що має ширші технологічні можливості, а саме, надає можливість її програмування від зовнішнього джерела інформації та довантажування необхідних програмно аналітичних модулів авторизованим користувачем 9, зокрема, має можливість встановлення поточного маршрутного графіку транспортного засобу та інших ситуаційних та обмежувальних програмних модулів без заміни відповідної плати процесора системи. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Data transmission system for vehicle

Автори англійською

Mykhailov Maksym Serhiiovych

Назва патенту російською

Система передачи данных для транспортного средства

Автори російською

Михайлов Максим Сергеевич

МПК / Мітки

МПК: B60Q 1/00, B60R 25/00, G08B 25/08

Мітки: даних, система, транспортного, передачі, засобу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-49809-sistema-peredachi-danikh-dlya-transportnogo-zasobu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Система передачі даних для транспортного засобу</a>

Подібні патенти