Спосіб отримання гідросульфіду натрію з суміші газів, що містить сірководень

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб одержання гідросульфіду натрію з суміші газів, що містить сірководень, в якому гідросульфід натрію отримують методом абсорбції з хімічним перетворенням сірководню 20-30 %-ним водним розчином гідрооксиду натрію при температурі 10-45 °С і тиску 0,5-5 кгс/см2, причому рідку фазу циркулюють до насичення розчину гідросульфіду натрію до 22-27 % мас., а очищений газ використовують для отримання теплової енергії, який відрізняється тим, що при концентрації у вихідному газі сірководню в межах 10-99,5 % об'ємн., періодично, при насиченні розчину гідросульфіду натрію до 22-27 % мас., здійснюють відбір готового гідросульфіду натрію і початкове дозування 20-30 %-ного водного розчину гідрооксиду натрію, а при виробленні вихідного газу до концентрації сірководню в межах 0,5-10 % об'ємн. доповнюють технологічний процес циклом циркуляції газового потоку до насичення розчину гідросульфіду натрію до 22-27 % мас.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при концентрації у вихідному газі сірководню в межах 0,5-10 % об'ємн. технологічний процес включає тільки цикл циркуляції газового потоку до насичення розчину гідросульфіду натрію до 22-27 % мас.

3. Спосіб за п. 1 і п. 2, який відрізняється тим, що як каталізатор хімічної реакції використовують перекис водню в кількості 0,01-0,1 % мас.

Текст

1. Спосіб одержання гідросульфіду натрію з суміші газів, що містить сірководень, в якому гідросульфід натрію отримують методом абсорбції з хімічним перетворенням сірководню 20-30 %-ним водним розчином гідрооксиду натрію при температурі 10-45 °С і тиску 0,5-5 кгс/см2, причому рідку фазу циркулюють до насичення розчину гідросульфіду натрію до 22-27 % мас., а очищений газ використовують для отримання теплової енергії, U 1 3 49642 ководню 20-30 %- ним водним розчином гідроксиду натрію при температурі 10-45°С, тиску 0,55кгс/см і часу контакту 5-200с, причому рідку фазу циркулюють до насичення розчину гідросульфіду натрію до 22-27 % мас., а очищений газ використовують для отримання теплової енергії. Метою запропонованого технічного рішення є підвищення ефективності та універсальності способу отримання гідросульфіду натрію з суміші газів, що містить сірководень в кількості 0,5-100% об’ємн., шляхом удосконалення хімічного і технологічного процесу. Зазначена мета досягається тим, що відомий спосіб отримання гідросульфіду натрію з суміші газів, що містить сірководень, в якому гідросульфіду натрію отримують методом абсорбції з хімічним перетворенням сірководню 20-30 %- ним водним розчином гідроксиду натрію при температурі 10-45°С і тиску 0,5 -5кгс/см2, причому рідку фазу циркулюють до насичення розчину гідросульфіду натрію до 22-27 % мас., а очищений газ використовують для отримання теплової енергії, удосконалюють, щоб досягти оптимального процесу отримання гідросульфіду натрію при великих (10100 % об'ємн.) і малих (0,5-10 % об'ємн.) концентраціях сірководню у вихідному газі. Так, при концентрації у вихідному газі сірководню в межах 10-99,5% об'ємн., періодично, при насиченні розчину гідросульфіду натрію до 22-27 % мас., здійснюють відбір готового гідросульфіду натрію і початкову дозування 20-30 %- ного водно 4 го розчину гідрооксиду натрію, а при виробленні вихідного газу до концентрації сірководню в межах 0,5-10 % об'ємн., доповнюють технологічний процес циклом циркуляції газового потоку до насичення розчину гідросульфіду натрію до 22-27 % мас. Більш того, запропоновано, при концентрації у вихідному газі сірководню в межах 0,5-10 % об'ємн., в технологічний процес включати тільки цикл циркуляції газового потоку до насичення розчину гідросульфіду натрію до 22-27 %мас., що призводить до підвищення ефективності та екологічності технологічного процесу взагалом, за рахунок досягнення ступеня очищення газу від сірководню практично до 100 %, і отримання гідросульфіду натрію, що відповідає вимогам якості вітчизняних і міжнародних стандартів. Крім того, підвищення ефективності хімічного процесу одержання гідросульфіду натрію запропоновано досягти шляхом застосування як активаторакаталізатора хімічної реакції перекису водню. Оскільки застосування ефективного активатора-каталізатора хімічної реакції (перекису водню) значно прискорює процес перетворення сірководню в гідросульфіду натрію водним розчином гідроксиду натрію, то для насичення розчину гідросульфіду натрію потрібно набагато менший час контакту, а, отже, і циклів циркуляції. При вмісті перекису водню в розчині гідроксиду натрію в кількості 0,01-0,1 %мас. кратність циркуляції зменшується вдвічі при рівності всіх інших параметрів (див. таблицю): Таблиця Вплив перекису Водню на ефективність пронесу Каталізатор Витрата газу, л/час відсутній 40 перекис водню 40 Концентрація гідросульфіду натрія, мг/л 32500 57820 39300 58150 Процес переробки сірководню (H2S) в газовій суміші виробляють методом абсорбції з хімічним перетворенням сірководню (H2S) в 20-30 %-му розчині гідроксиду натрію (NaOH) при температурі t = 10-45°С і 5кгс/см2: ,p (1) NaHS H2O 2S NaOH ,p p Процес переробки сірководню (H2S) в газовій суміші виробляють методом абсорбції з хімічним перетворенням. При концентрації у вихідному газі сірководню в межах 10-99,5 % об'ємн. для більш повного перетворення сірководню, рідку фазу циркулюють до насичення розчину гідросульфіду натрію до 22-27%мас. тобто здійснюють циркуляцію продуктового розчину (NaOH; NaHS; H2O) до насичення його гідросульфідом натрію до 22-27 %мас. При цьому, періодично, при насиченні продуктового розчину гідросульфіду натрію до 22-27 %мас. здійснюють відбір готового гідросульфіду натрію і відновлюють початкове дозування 20-30 %-ного водного розчину гідроксиду натрію. При вироблен Кратність циркуляції, с-1 0 3 0 1,5 ні вихідного газу до концентрації сірководню в межах 0,5-10 % об'ємн. доповнюють технологічний процес циклом циркуляції газового потоку до насичення розчину гідросульфіду натрію до 22-27 %мас. Справа в тому, що при малих концентраціях сірководню у вихідному газі (в межах 0,5-10 % об'ємн.) цикл циркуляції рідкої фази стає неефективним, хімічний процес отримання гідросульфіду натрію сповільнюється через нестачу в газовому потоці сірководню. Доповнення технологічного процесу циклом циркуляції газового потоку, тобто подачею додаткових порцій газової суміші з сірководнем в абсорбер з метою доведення концентрації сірководню до оптимального перебігу хімічної реакції (1), не тільки різко підвищує ефективність способу отримання гідросульфіду натрію з газу, що містить сірководень, але й забезпечує 100 % очищення газової суміші від сірководню, так що отримання теплової енергії з очищеного газу не забруднює навколишнє середовище. 5 49642 Таким чином, ступінь перетворення сірководню складає 100 % і при цьому виробляється цінний і затребуваний у багатьох галузях промисловості гідросульфід натрію. Крім того, запро Комп’ютерна верстка Л.Литвиненко 6 понований спосіб, забезпечує позитивний ефект за рахунок оптимального режиму експлуатації технологічного обладнання та економії енергоресурсів. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Process for the preparation of sodium hydrosulphide from gas mixture, containing sulphurated hydrogen

Автори англійською

Lieonov Valerii Yevhenovych, Hatsan Volodymyr Anatoliiovych, Hatsan Olena Anatoliivna

Назва патенту російською

Способ получения гидросульфида натрия из смеси газов, содержащей сероводород

Автори російською

Леонов Валерий Евгеньевич, Гацан Владимир Анатольевич, Гацан Елена Анатольевна

МПК / Мітки

МПК: C01B 17/32, C01B 17/16, B01D 53/14

Мітки: спосіб, містить, натрію, суміші, газів, гідросульфіду, сірководень, отримання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-49642-sposib-otrimannya-gidrosulfidu-natriyu-z-sumishi-gaziv-shho-mistit-sirkovoden.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб отримання гідросульфіду натрію з суміші газів, що містить сірководень</a>

Подібні патенти