Спосіб прогнозу оцінки ризику використання трихограми в агроценозах ягідників

Номер патенту: 49461

Опубліковано: 26.04.2010

Автор: Дрозда Валентин Федорович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб прогнозу оцінки ризику використання трихограми в агроценозах ягідників, що включає розселення на рослини трихограми, який відрізняється тим, що прямими спостереженнями в середині літа та восени проводять збір діапаузуючих яєць розанової (Archips rosana L) та заморозкової (Exapate congelatella Сl.) листокруток, визнають рівень їх зараження ентомофагами, крім того, весною в період реактивації збирають гусениці та лялечки, що перезимували, листокруток, молей, вогнівок, визначають їх рівень життєздатності, потенційну плодючість, рівень зараження ентомофагами та збудниками хвороб, за отриманими матеріалами визначають рівень зараження комплексний поріг шкідливості, при цьому, якщо показник порогової чисельності не перевищує 2,5 рівні, використання трихограми не пов'язане з ризиком її штучного розселення, за чисельності життєздатної частини популяцій шкідників, що перевищує 2,5 та більше порогових рівнів, існує реальний ризик для урожаю, за умов використання в агроценозах ягідників трихограми.

Текст

Спосіб прогнозу оцінки ризику використання трихограми в агроценозах ягідників, що включає розселення на рослини трихограми, який відрізняється тим, що прямими спостереженнями в середині літа та восени проводять збір діапаузуючих яєць розанової (Archips rosana L) та заморозкової (Exapate congelatella Сl.) листокруток, визнають рівень їх зараження ентомофагами, крім того, 3 зокрема використання трихограми супроводжувались непередбаченим ризиком кінцевого результату; відсутні конкретні тестові характеристики, котрі б заздалегідь давали прогноз відносно використання трихограми. В основу корисної моделі поставлено завдання експериментально обґрунтувати спосіб прогнозу оцінки ризику використання трихограми в агроценозах ягідників. Ставилось завдання отримати об'єктивні критерії, що реалізують штучне розселення в агроценозах ягідників лабораторних популяцій трихограми, що гарантує отримання якісного валового урожаю. Поставлене завдання вирішувалось тим, що послідовно реалізовуються суттєві елементи запропонованого способу. Усі вони ґрунтуються на особливостях біології лускокрилих фітофагів, їх онтогенезу, потенційній та реальній шкідливості, кількості генерацій. Перший з них передбачає збір з насаджень діапаузуючих яєць розанової (Archips rosana L.) та заморозкової (Exapate congelatella Сl.) листокруток всередині літа та восени, визначення рівня їх зараження ентомофагами. Інша суттєва відміна передбачає визначення рівня життєздатності гусениць та личинок, що перезимували, восени, в період реактивації. Визначають також потенційну плодючість, рівень зараження ентомофагами та збудниками хвороб. За отриманими матеріалами визначають рівень зараження комплексний поріг шкідливості. Якщо показник порогової чисельності шкідників перевищує 2,5 рівні, використання трихограми не пов'язане з ризиком її штучного розселення. За чисельності життєздатної частини популяцій шкідників, що перевищує 2,5 та більше порогових рівнів, існує реальний ризик для урожаю, за умов використання в агроценозах ягідників трихограми. Суть запропонованого способу полягає у тому, що пропонується експериментально обґрунтований спосіб прогнозу ризику використання трихограм, що ґрунтується на чітких кількісних критеріях показників загального рівня чисельності, життєздатних, рівня зараження ентомофагами та збудниками хвороб шкідників. Враховуються усі визначальні фактори стресового фактору, що регулюють чисельність шкідників. Спосіб враховує тільки життєздатну частину популяцій шкідників ягідників, котрі потенційно створюють загрозу урожаю. Експериментальні дослідження, у складі способу дозволили запропонувати чіткі кількісні критерії в формі комплексних порогів. Приклад здійснення способу. Агроценози ягідників - чорна смородина, аґрус, малина. Серед домінуючих шкідників - комплекс лускокрилих видів. Щорічно розвивалось 6-8 видів листокруток, серед яких переважали - розанова, смородинова, всеїдна та заморозкові. Завдали шкоду інші пред 49461 4 ставники лускокрилих видів: смородинова брунькова міль, аґрусова вогнівка. Реальну загрозу становили несправжні личинки пильщиків. Види, яйця яких заражає трихограма. Для обґрунтування запропонованого способу формували дослідні варіанти, яких було два та контроль. Перший варіант - агроценози ягідників, де обґрунтовували запропонований спосіб. Дослідження проводили на різних рівнях чисельності шкідників. В якості єдиного, універсального критерію чисельності брали комплексний пороговий рівень. Модулювали дві ситуації: агроценози ягідників, де чисельність цільових фітофагів, тобто тих, яйця яких заражає трихограма, знаходився в межах 2-2,5 показників. Інша ситуація, коли комплексний пороговий рівень перевищував 2,5-3,0 та більше показники. Згідно запропонованого способу враховували тільки життєздатну частину популяцій шкідників. їх оцінку проводили згідно суттєвих елементів способу. Згідно відомих способів та методів проводили три прийоми розселення трихограми, виду Trichogramma pintoi Voeg. на кущі ягідників, розселяли трихограму на початку яйцекладки шкідників, в період масової яйцекладки та через 708 днів, норми розселення трихограми становили 30; 50 та 30 самиць на один кущ. У варіанті, де використовували спосібнайближчий аналог використовували такі прийоми, як триразове розселення трихограми, одноразове розселення габробракона та одноразове обприскування кущів водним розчином препарату Вірин MB. Контрольний варіант дозволяв отримувати інформацію про рівень шкідливості фітофагів. Для оцінки ефективності та можливого позитивного результату використовували найбільш інформативні та об'єктивні тестові характеристики. Отриманий цифровий матеріал обробляли статистично. Результати досліджень наведено у таблиці. Встановлено, що поставлене корисною моделлю завдання вирішено. Експериментально обґрунтовано спосіб прогнозу оцінки ризику використання трихограми в агроценозах ягідників. Підтверджено, що за показника рівня комплексного порогу чисельності шкідників межах 2-2,5 одиниць, використання трихограми гарантує захист урожаю ягідників від комплексу лускокрилих та супутніх видів шкідників на рівні 89%. За таких параметрів їх присутності в агроценозах практично виключається ризик для втрати урожаю використання трихограми. Важливим позитивним результатом реалізації способу є те, що таку фіто санітарну ситуацію можна прогнозувати до початку весняної реактивації, тобто заздалегідь до появи шкідливих стадій - гусениць, несправжніх личинок. 5 49461 6 Таблиця Результати обґрунтування способу довготермінового пригнічення чисельності та шкідливості ґрунтоживучих шкідників садових насаджень Комплексний рівень чисельності Комплексний рівень чисельності шкідників: 2-2,5 шкідників: 3 та більше Способи, що порівнюються Пошкоджено Ефективність Пошкоджено Ефективність Рівень ризику Рівень ризику урожаю, % способів, % урожаю, % способів, % Тестові характеристики: Оцінка рівня зараження Практично виклюЗначний, тришкідників енточається. Трихогхограма не мофагами; Збудрама контролює контролює чи1,7 89,7 6,2 70,3 никами хвороб; рівень чисельності сельність та Життєздатність; та шкідливість фішкідливість Потенційна плотофагів фітофагів дючість (спосіб, що пропонується) Розселення: трихограма - 3 приКритерії способу Високий, трийоми; габробрапередбачають не хограма не кона; 3,9 73,5 прогнозований ри7,1 68,3 контролює чиОбприскування: зик використання сельність фіВірин MB (спосіб трихограми тофагів - найближчий аналог) Високий рівень шкідлиКонтроль 12,4 Постійно високий 19,6 вості фітофагів HIP05 1,2 3,7 2,4 3,4 Інша ситуація спостерігається у випадку, коли комплексний пороговий рівень чисельності фітофагів досягає трьох та більше одиниць. За таких умов ефективність розселення лабораторних культур трихограми на ягідники не прогнозована і пов'язана з ризиком значної втрати урожаю. Таку ситуацію чітко демонструють матеріали наведені у таблиці. Комп’ютерна верстка М. Ломалова Таким чином, для практики захисту агроценозів ягідників, урожай яких використовується у свіжому вигляді і є складовою частиною дитячого та геродієтичного харчування, запропоновано ефективний та інформативний спосіб прогнозу ризику використання трихограми в технологіях вирощування та захисту ягідників. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for forecasting an assessment of using trichogramma in berry-fields agrocenoses

Автори англійською

Drozda Valentyn Fedorovych

Назва патенту російською

Способ прогноза оценки риска использования трихограммы в агроценозах ягодников

Автори російською

Дрозда Валентин Федорович

МПК / Мітки

МПК: A01G 13/00

Мітки: ризику, використання, агроценозах, спосіб, оцінки, трихограми, прогнозу, ягідників

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-49461-sposib-prognozu-ocinki-riziku-vikoristannya-trikhogrami-v-agrocenozakh-yagidnikiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прогнозу оцінки ризику використання трихограми в агроценозах ягідників</a>

Подібні патенти