Пристрій для подрібнення будівельних матеріалів

Номер патенту: 49350

Опубліковано: 26.04.2010

Автори: Ковальова Яна Анатоліївна, Ремарчук Микола Парфенійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій для подрібнення будівельних матеріалів, що містить станину з розташованими на ній порожнистим циліндром, корпусом, зовнішнім кільцем, встановленим з зазором до внутрішнього кільця, розташованого на диску з лопатями, який жорстко закріплений на валу, який відрізняється тим, що корпус виконано з можливістю вільного переміщення відносно порожнистого циліндра за рахунок виконання на стінці корпусу фланця, в якому встановлені регулювальні гвинти для змінення величини зазору між внутрішнім та зовнішнім кільцем, що виконано з виїмкою, довжиною не менше 10 % від периметра кільця.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що на зовнішньому кільці виконують дві виїмки.

Текст

1. Пристрій для подрібнення будівельних матеріалів, що містить станину з розташованими на ній порожнистим циліндром, корпусом, зовнішнім 3 49350 4 циліндра разом з корпусом і конусоподібним кільВнутрішнє конусоподібне кільце 7 (фіг. 5) цем за рахунок підйому-опусканню гвинтів, що встановлено на диску з лопастями 9, що закріплен встановлені в полому циліндрі, внаслідок цього є на валу 12, який з'єднаний із приводом для оберможливість регулювання зазору між кільцями тільтання через підшипник 8. Вал 12 установлюється ки по висоті, крім того поверхня зовнішнього кільця зі зсувом є щодо осі полого циліндра 1. має постійний переріз (без виїмки), внаслідок чого Для запобігання обертання корпусу 5 у полому матеріал потрапляючи в зазор, що звужується, циліндрі 1 встановлені штифти 13. Для усунення продовжує перебувати між кільцями до того момевібрацій зовніншього кільця 4 використається ванту поки відстань між кільцями не стане достатжіль 10 з вантажем 11, що опирається на корпус 5. ньою для виходу здрібненого матеріалу, що потБункер 14 служить для прийому подрібненого маребує додаткові енергозатрати, а також веде до теріалу. перездібнювання матеріалу. Заявлений пристрій для подрібнення будівеВ основу корисної моделі поставлено задачу льних матеріалів працює наступним чином. удосконалення пристрою для подрібнення будівеМатеріал, який необхідно здрібнювати подальних матеріалів шляхом розширення функціонається між конусоподібними кільцями 4 і 7 у зону льних можливостей за рахунок регулювання зазобільшого зазору (фіг. 1). При обертанні вала 12 ру як по висоті, так і по горизонталі між кільцями, відбувається здрібнювання матеріалу між зовнішякі подрібнюють матеріал, та одержання заданої нім нерухомим кільцем 4 і внутрішнім рухомим дисперсності повного об'єму завантаженого матекільцем 7. Завдяки конусоподібній формі кілець 4, ріалу за один робочий цикл, що усуває перездріб7 (фіг. 4, 5) матеріал утримується в зазорі й розпонення з (надлишковими) некорисними затратами діляється по периметрі кілець. Здрібнений матеріенергії. ал, досягаючи вихідного розміру hQ (фіг. 1), за раПоставлена задача вирішується тим, що у віхунок виїмки в зовнішнім кільці 4 виходить із зони домому пристрої для подрібнення твердих будівездрібнювання (фіг. 4, а) до бункера 14. льних матеріалів, що містить станину, на якій розВеличина кільцевого каналу h0 може регулюташовано полий циліндр, корпус, зовнішнє кільце ватися за рахунок підйому зовнішнього кільця 4 як жорстко закріплені між собою та з зазором до за допомогою регулювальних гвинтів 6, які розтапершого кільця розташованого на диску з лопашовані діаметрально протилежно у фланці корпустями, який жорстко закріплений на валу у відповіса 5, так і за рахунок зміни величини ексцентрисидності до винахідницького задуму корпус виконано тету при зміщенні фіксаторів 3 по горизонталі, з можливістю вільного переміщення відносно позавдяки отворам у станині. лого циліндру за рахунок виконання на стінці корДля забезпечення рівномірної роботи даної пусу фланця, в якому встановлені регулювальні системи передбачений важіль 10, що дозволяє гвинти, що змінюють величину зазору між внутрірегулювати вантаж на зовнішнє кільце 4. шнім та зовнішнім кільцем, яке виконано з виїмЗаміна кілець пристрою для одержання порокою, довжиною не менше 10 % від периметра кішків здійснюється досить просто і не займає багальця. то часу. Можливість установки кілець із декількома На фіг.1, 2, 3. показана схема пристрою для виїмками (фіг. 6), що розташовані діаметрально подрібнення будівельних матеріалів, де протилежно і зміни напрямку обертання вала (на1 - полий циліндр; 2 - станина; 3 - фіксатори; 4 прямку зазору, що звужується) дозволяє збільши- зовнішнє конусоподібне кільце; 5 - корпус; 6 ти строк експлуатації однієї пари кілець. регулювальні гвинти; 7 - внутрішнє конусоподібне Відрізняльні ознаки пристрою знаходяться у кільце; 8 - підшипник; 9 - диск з лопастями; 10 причинно-наслідковому зв'язку з одержаним техніважіль; 11-вантаж; 12 - вал; 13 - штифти; 14 - бунчним результатом, що полягає в наступному: викер. конання принаймні однієї виїмки збільшує зону для На фіг. 1 схематично представлений пристрій виходу будівельного матеріалу та усуває його педля подрібнення будівельних матеріалів. рездрібнення, що супроводжується зменшенням Пристрій для подрібнення твердих будівельвитрат енергії; регулювання зазору між кільцями в них матеріалів містить полий циліндр 1, який фікдвох напрямках за рахунок розширення функціосується до станини 2 за допомогою фіксаторів 3. нальних можливостей пристрою, що дозволяє заЗовнішнє конусоподібне кільце 4 (фіг. 4, а) монтудавати та отримувати подрібнений будівельний ється в корпусі 5, який встановлений в полому матеріал заданої дисперсності. циліндрі 1. 5 Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков 49350 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for crushing building materials

Автори англійською

Kovaliova Yana Anatoliivna, Remarchuk Mykola Parfeniiovych

Назва патенту російською

Устройство для измельчения строительных материалов

Автори російською

Ковалева Яна Анатольевна, Ремарчук Николай Парфеньевич

МПК / Мітки

МПК: B02C 21/00

Мітки: будівельних, матеріалів, пристрій, подрібнення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-49350-pristrijj-dlya-podribnennya-budivelnikh-materialiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для подрібнення будівельних матеріалів</a>

Подібні патенти