Світлова сигнальна система транспортного засобу

Номер патенту: 49311

Опубліковано: 26.04.2010

Автор: Біленко Петро Омелянович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Світлова сигнальна система автотранспортного засобу, що містить попереджувальні світлові сигнали повороту, підключені до виконавчого вузла, встановленого усередині салону автотранспортного засобу, яка відрізняється тим, що світлові сигнали повороту, що позначають початок руху, встановлені зовні на передній і задній частках автотранспортного засобу симетрично його подовжній осі і/або поряд з блоком фар, і/або зовні бічних дзеркал заднього виду, при цьому передні попереджувальні світлові сигнали повороту виконані паралельно заднім попереджувальним світловим сигналам повороту, а як виконавчий вузол, встановлений усередині салону автотранспортного засобу, використовується підключене до блоку запалення автотранспортного засобу і перемикача покажчиків світлових сигналів повороту реле часу, що спрацьовує при вмиканні електричного ланцюга і автоматично вмикає на 10-20 секунд попереджувальний світловий сигнал повороту з боку керма, та знаходиться в стані готовності до наступного вмикання електричного ланцюга транспортного засобу.

Текст

Світлова сигнальна система автотранспортного засобу, що містить попереджувальні світлові сигнали повороту, підключені до виконавчого вузла, встановленого усередині салону автотранспортного засобу, яка відрізняється тим, що світлові сигнали повороту, що позначають початок руху, встановлені зовні на передній і задній частках автотранспортного засобу симетрично його подовжній осі і/або поряд з блоком фар, і/або зовні бічних 3 49311 4 нього руху про початок його руху. Проте автотранвузол, встановлений усередині салону автотрансспортний засіб не є обладнаним автоматичною портного засобу, використовується підключене до попереджувальною світловою сигнальною систеблоку запалення автотранспортного засобу і пемою, що вмикається без допомоги водія при почаремикача покажчиків світлових сигналів повороту тку руху після парковки з вимкненим двигуном. В реле часу, що спрацьовує при вмиканні електричсилу як об'єктивних, так частіше з суб'єктивних ного ланцюга і автоматично вмикає на 10-20 сепричин, багато водіїв не інформують навколишніх кунд попереджувальний світловий сигнал повороучасників дорожнього руху про початок руху свого ту з боку керма, та знаходиться в стані готовності автотранспортного засобу шляхом вмикання світдо наступного вмикання електричного ланцюга лового сигналу повороту. транспортного засобу . Водій автомобіля і пішохід часто отримують Новим в корисні моделі, що заявляється, є те, інформацію про початок руху автотранспортного що світлові сигнали повороту, що позначають позасобу, що стояв з вимкнутим двигуном, спостерічаток руху встановлені зовні на передній і задній гаючи його фактичне переміщення відносно дорочастках автотранспортного засобу симетрично ги, без попередньої інформації про наміри розпойого подовжній осі і/або поряд з блоком фар, і/або чати рух. зовні бічних дзеркал заднього виду, при цьому Тим самим водій автотранспортного засобу, передні попереджувальні світлові сигнали поворопочавши рух без попередньої подачі світлового ту виконані паралельно заднім попереджувальним сигналу повороту, вводить в оману водіїв автотрасвітловим сигналам повороту, а як виконавчий нспортних засобів, що рухаються, і пішоходів. Відвузол, встановлений усередині салону автотранссутність інформації про початок руху автотранспопортного засобу, використовується підключене до ртного засобу після парковки з вимкненим блоку запалення автотранспортного засобу і педвигуном, часто приводить до зіткнень автотрансремикача покажчиків світлових сигналів повороту портних засобів і наїздів на пішоходів. Достовірна реле часу, що спрацьовує при вмиканні електричінформація про наміри водія автотранспортного ного ланцюга і автоматично вмикає на 10-20 сезасобу, що стоїть з вимкнутим двигуном розпочати кунд попереджувальний світловий сигнал поворорух, дозволила б людям, що його оточують, прийту з боку керма, та знаходиться в стані готовності мати вірні рішення про своє пересування по дородо наступного вмикання електричного ланцюга гах і тротуарах, що у багатьох випадках збереже транспортного засобу. здоров'я і життя людей. Необхідно, щоб учасники Система автоматичного включення світлового дорожнього руху бачили попереджувальні сигнали сигналу повороту при старті автотранспортного початку руху автотранспортного засобу, що стояв засобу не виключає технічну можливість ручного з вимкнутим двигуном, незалежно від того, пам'явключення світлового сигналу повороту, а доповтає, або забув водій, подати сигнал повороту. нює її. В основу корисної моделі, що заявляється, поНа фіг. наведена схема світлової сигналізації ставлено завдання створення пристрою, що доГАЗ -31105 «Волга». Схема містить перемикач зволяє автоматично інформувати пішоходів і водіпокажчиків повороту S 9 з підключеним до нього їв, які знаходяться поряд з автотранспортним РВ 01(реле часу), яке здійснює автоматичне вклюзасобом про початок його руху після парковки з чення світлового сигналу повороту у момент появи вимкнутим двигуном. електричного струму в ланцюзі автомобіля. Поставлене завдання вирішене в світловій сиРобота світлової сигналізації здійснюється вігнальній системі автотранспортного засобу, що дповідно до блок-схеми, наведеної на фіг. включає попереджувальні світлові сигнали повоСуттєві ознаки, що заявляються, дозволяють роту, підключені до виконавчого вузла, встановледосягти наступного технічного результату - ствоного усередині салону автотранспортного засобу рити пристрій, що дозволяє автоматично інформутим, що світлові сигнали повороту, що позначають вати пішоходів і водіїв, які знаходяться поряд з початок руху, встановлені зовні на передній і задавтотранспортним засобом про початок його руху ній частках автотранспортного засобу симетрично після парковки з вимкнутим двигуном. його подовжній осі і/або поряд з блоком фар, і/або Корисна модель, що заявляється, може бути зовні бічних дзеркал заднього виду, при цьому використана на будь-яких видах автотранспортних передні попереджувальні світлові сигнали поворозасобів, що мають попереджувальну світлову сигту виконані паралельно заднім попереджувальним налізацію. світловим сигналам повороту, а як виконавчий 5 Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков 49311 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Light signal system of vehicle

Автори англійською

Bilenko Petro Omelianovych

Назва патенту російською

Световая сигнальная система автотранспортного средства

Автори російською

Биленко Петр Емельянович

МПК / Мітки

МПК: B60Q 1/44, B60Q 1/26

Мітки: засобу, система, світлова, сигнальна, транспортного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-49311-svitlova-signalna-sistema-transportnogo-zasobu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Світлова сигнальна система транспортного засобу</a>

Подібні патенти