Спосіб тривалого зберігання популяцій габробракона (habrobracon hebetor say.)

Номер патенту: 49252

Опубліковано: 26.04.2010

Автор: Дрозда Валентин Федорович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб тривалого зберігання популяцій габробракона (Habrobracon hebetor Say.), що включає використання специфічної дієти, який відрізняється тим, що за 2,5-3 дні до зберігання габробракона проводять спаровування самиць, вилучають з популяцій самців, крім того, самицям, впродовж однієї доби згодовують дієту у складі водного розчину 5 %-ного меду сумісно з 0,002-0,005 %-ним водним розчином рибонуклеїнової кислоти, крім того, після 5-6 днів самиць габробракона зберігають за температури повітря +5...+6 °С та відносній вологості повітря 68-70 %, крім того, самиць габробракона підживлюють один раз у 10-12 днів водним розчином 4-5 %-ного меду.

Текст

Спосіб тривалого зберігання популяцій габробракона (Habrobracon hebetor Say.), що включає використання специфічної дієти, який відрізняється тим, що за 2,5-3 дні до зберігання габробра 3 Відомий спосіб досягнення стану діапаузи дубового шовкопряду шляхом спрямованої дії на певні стадії розвитку шовкопряда - гормонами рослин - фітогормонами. Цей спосіб є найбільш близьким технічним рішенням до способу, що пропонується і вибраний в якості найближчого аналогу (Вититнев И.В., Дрозда В.Ф., Шкаруба Н.Г. Способ выращивания дубового шелкопряда. А.С. СССР. №1132880. МПК А01К67/04. Опубл. 01.01.1985. Бюл. №1). Управління діапаузою, згідно способу здійснюється шляхом обробки кормової рослини фітогормонами та синтетичними регуляторами росту рослин. Бездіапаузуючий розвиток забезпечується використанням 0,003-0,006%-них водних розчинів гібереллової та індолілоцтової кислот у співвідношенні 1:1, або індолілоцтову кислоту замінюють 0,003-0,006%-ним водним розчином 2,4дихлорфеноксиоцтової кислоти, а для діапазування лялечок шовкопряда використовують 0,0050,010%-ний водний розчин 2-хлоретилфосфонової кислоти. Діапазування, а отже, тривале зберігання дубового шовкопряда забезпечується використанням відомого способу. Проте, спосіб - найближчий аналог має такі недоліки: не встановлена можливість тривалого зберігання габробракона на стадії дорослої комахи; спосіб забезпечує зберігання дубового шовкопряда тільки на стадії лялечки, у той час як трихограму необхідно зберігати на стадії дорослої комахи. В основу корисної моделі поставлено завдання експериментально обґрунтувати спосіб тривалого зберігання ектопаразита габробракона (Habrobracon hebetor Say.) Ставилось завдання оптимізувати визначальні параметри процесу тривалого зберігання паразита, з максимальним збереженням біоматеріалу, його життєздатності та продуктивності. Поставлене завдання вирішувалось тим, що послідовно реалізовувались суттєві елементи у складі способу. Зокрема, перша з них передбачає процедуру спаровування самиць за 2,5-3 дні до початку зберігання. Наступна суттєва відміна передбачала вилучення з популяцій габробракона самців. Інша суттєва відміна передбачала згодовування самицям впродовж однієї доби дієти у складі водного розчину 4-5%-ного меду сумісно з 0,002-0,005%-ним водним розчином рибонуклеїнової кислоти. Наступна суттєва відміна полягала у зберіганні самиць габробракона, через 5-6 днів після згодовування дієти, за умов температури повітря +5...+6°С та відносній вологості повітря 68-70%. Суттєвим є також і те, що самицям габробракона згодовують дієту один раз у 10-12 днів у вигляді водного розчину 4-5%-ного меду. Суть запропонованого способу полягає у тому, що реалізація способу, у сукупності його суттєвих 49252 4 елементів, формує фізіологічні процеси організму габробракона для тривалого зберігання. Саме тому, експериментально обґрунтовано умови температури та вологості повітря. Режими спаровування відповідним чином орієнтують дорослих особин до тимчасової біологічної консервації без суттєвих втрат ознак рухової активності, пошукової здатності, відновлення функцій статевої системи. Відповідним чином підготовка дорослих особин дракона супроводжується згодовуванням самицям специфічної дієти, як складової частини способу. Такі складові елементи способу поступово гальмують перебіг фізіологічних процесів в організмі габробракона. Процес ре активації паразита без значних суттєвих умов. Приклад здійснення способу. Типова біолабораторія, де масово відбувається процес розведення габробракона. Для обґрунтування способу формували дослідні варіанти, яких було два. Власне варіант, де на масовому лабораторному матеріалі обґрунтовували оптимальні елементи тривалого зберігання габробракона. Реалізовували суттєві елементи способу. Зокрема, за 2,5-3 дні до початку зберігання паразита проводили спаровування самиць з наступним вилучення з популяцій самців. Самицям, після спаровування, впродовж однієї доби згодовували дієту у складі водного розчину 5%-ного меду сумісно з 0,0020,005%-ним водним розчином рибонуклеїнової кислоти. Після 5-6 днів самиць габробракона зберігали за умов температури повітря +5...+6°С та відносній вологості повітря 68-70%. Самиць габробракона підгодовували один раз у 10-12 днів водним розчином 4-5%-ного меду. Наступний варіант - процес тривалого зберігання популяцій габробракона здійснювали згідно способу - найближчого аналога. Для цього використовували у складі дієти для імаго у складі нативних та синтетичних фітогормональних препаратів. Оцінку дієвості, величини позитивного результату проводили з використанням найбільш інформативних та об'єктивних тестових характеристик. Отриманий цифровий матеріал обробили статистично. Результати досліджень наведені у таблиці. Встановлено, що в межах суттєвих параметрів спосіб реалізовано. Забезпечено оптимальні режими тривалого зберігання габробракона. Імаго паразита зберігали 152 доби на стадії імаго. В період ре активації, рівень життєздатності становив 82,6%. Самиці відкладали 62,8 яєць. Підсумкова ефективність способу становила 88,6%. Ці показники суттєво перевищували аналогічні способу найближчого аналога. Таким чином, запропонований спосіб передбачає зберігання габробракона у стадії імаго понад 150 днів. Фактично, після такого терміну не спостерігається прояв негативних наслідків на організм габробракона. 5 49252 6 Таблиця Експериментальне обґрунтування способу тривалого зберігання популяцій габробракона Життєздатність Способи, що порівТривалість в період реакнюються зберігання, дні тивації, % Зберігають на стадії імаго; Спаровування та вилучення самців. 152 82,6 Дієта для імаго. (Спосіб, що пропонується). Плодючість, яєць/самицю Ефективність Позитивний результат способів, % 62,8 88,6 Згодовують дієту у складі фітогормонів. (Спосіб - найближчий аналог). 139 68,4 49,7 71,6 НІР05 6,1 4,8 3,4 5,2 Комп’ютерна верстка О. Рябко Підписне Спосіб забезпечує зберігання паразита в стадії імаго понад 150 днів, без втрати біологічних характеристик Спосіб не забезпечує повноцінне зберігання паразита. В період ре активації паразит фізіологічна ослаблений Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for long-term storage of populations of habrobracon (habrobracon hebetor say.)

Автори англійською

Drozda Valentyn Fedorovych

Назва патенту російською

Способ продолжительного хранения популяций габробракона (habrobracon hebetor say.)

Автори російською

Дрозда Валентин Федорович

МПК / Мітки

МПК: A01K 67/04

Мітки: тривалого, say, популяцій, габробракона, hebetor, зберігання, спосіб, habrobracon

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-49252-sposib-trivalogo-zberigannya-populyacijj-gabrobrakona-habrobracon-hebetor-say.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб тривалого зберігання популяцій габробракона (habrobracon hebetor say.)</a>

Подібні патенти