Спосіб променевої терапії метастазів в головний мозок при недрібноклітинному раку легені

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб променевої терапії метастазів у головний мозок при недрібноклітинному раку легені шляхом опромінювання осередку ураження з одночасною хемомодифікацією, який відрізняється тим, що опромінювання проводять у два етапи по два тижні кожний етап, на першому етапі променеву терапію проводять у класичному режимі 2 Гр х 5 фракцій на тиждень до СОД 30 Гр на фоні хемомодифікації ломустином, а режим опромінювання на другому етапі вибирають за допомогою онкомаркера раково-ембріонального антигену (PEA), рівень якого визначають у крові хворого до початку опромінювання (РЕА1) та через два тижні після початку опромінювання (РЕА2) з наступним визначенням коефіцієнта співвідношення К=РЕА2/РЕА1, за значенням якого змінюють режим променевої терапії на другому етапі.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при значенні К<0,5 променеву терапію продовжують проводити у класичному режимі протягом двох тижнів.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при значенні К>0,5 застосовують прискорений режим опромінювання: 2 фракції щоденно по 1,6 Гр з інтервалом 6 годин до СОД 32 Гр на фоні хемомодифікації темодалом по 75 мг/м2 протягом двох тижнів.

Текст

1. Спосіб променевої терапії метастазів у головний мозок при недрібноклітинному раку легені шляхом опромінювання осередку ураження з одночасною хемомодифікацією, який відрізняється тим, що опромінювання проводять у два етапи по два тижні кожний етап, на першому етапі променеву терапію проводять у класичному режимі 2Гр 5 фракцій на тиждень до СОД 30Гр на фоні хемомодифікації ломустином, а режим опроміню 3 49171 досягається, є спосіб променевого лікування метастазів у ГМ при НДРЛ шляхом опромінювання у режимі традиційного фракціонування осередків пухлинного ураження. Відомий спосіб передбачає поетапну зміну фракціонування при щоденних сеансах та введення за 2 години до сеансу опромінення радіомодифікатора [3]. Реалізація способу дозволила збільшити регресію пухлини. Однак даний спосіб має термін ремісії усього 5-6 місяців, а кількість хворих із резорбцією понад 50% становила 55%. Крім того, спосіб не враховує особливості неврологічної симптоматики при лікуванні метастазів в ГМ при НДРЛ і тому не дозволяє оцінити ефективність лікування на етапі опромінювання та обрати адекватний перебігу захворювання режим хемопроменевої терапії. В основу корисної моделі поставлене завдання створення способу ПТ метастазів у ГМ при НДРЛ, в якому зміна режиму хемопроменевої терапії залежно від значення коефіцієнта співвідношення рівня раково-ембріонального антигену до початку та через 2 тижні після опромінювання, дозволяє обирати адекватний режим ПТ на фоні хемомодифікації, що дозволяє збільшити регресію осередків ураження та тривалість ремісії. Поставлене завдання досягається тим, що у відомому способі променевої терапії метастазів у ГМ при НДРД шляхом опромінювання осередку ураження з одночасною хемомодифікацією, відпо 4 відно до корисної моделі, опромінювання проводять у два етапи по два тижні кожний, на першому етапі променеву терапію проводять у класичному режимі 2Гр 5 фракцій на тиждень до СОД 30Гр на фоні хемомодифікації ломустином, а режим опромінювання на другому етапі обирають за допомогою онкомаркера раково-ембріонального антигену (PEA), рівень якого визначають у крові хворого до початку опромінювання (РЕА1) та через два тижні після початку (РЕА2) з наступним визначенням коефіцієнта співвідношення К=РЕА2/РЕА1 за значенням якого змінюють режим ПТ на другому етапі; при значенні К0,5 застосовують прискорений режим опромінювання: 2 фракції щоденно по 1,6Гр з інтервалом 6 годин до СОД 32Гр на фоні хемомодифікації темодалом по 75мг/м2 протягом двох тижнів. Визначення коефіцієнта співвідношення рівня PEA до та в процесі опромінювання дозволяє встановити чутливість пухлини до хемопроменевого впливу. Це пов'язане з тим, що, як показали проведені дослідження, значення коефіцієнта твердо корелює зі ступенем регресії пухлини, що обумовлено особливостями синтезу PEA, який безпосередньо зв'язаний із проліферативною активністю пухлинної тканини (табл. 1). Таблиця 1 Значення коефіцієнта співвідношення РЕА2/РЕА1 у хворих на метастази у ГМ при НДРЛ у динаміці променевої терапії Група хворих Кількість обстежених Повна регресія осередку або більше 50% Регресія осередку менше 50% Зменшення значення коефіцієнта співвідношення рівнів PEA до та в процесі лікування нижче 0,5 свідчить про високу радіочутливість пухлини, тому режим хемопроменевої терапії не змінюють. Збільшення значення коефіцієнта понад 0,5 свідчить про низьку радіочутливість пухлини, тому змінюють режим променевого впливу на пухлину на прискорений режим ПТ та змінюють хемомодифікатор на темодал. Спосіб променевої терапії метастазів у ГМ при НДРЛ, що заявляється, здійснюється таким чином. Хворим, у яких на підставі даних спіральної комп'ютерної томографії (СКТ) і магнітнорезонансної томографії (МРТ) головного мозку та контрольного визначення маркера PEA в крові були знайдені метастатичні ураження, проводили променеву терапію згідно зі способом, що заявляється. Опромінювання проводили в два етапи по два тижні кожний. На першому етапі до опромінювання визначали рівень онкомаркера PEA1 Променеву терапію проводили в режимі класичного фракціонування дозою 2Гр 5 фракцій на тиждень до СОД 30Гр на фоні хемомодифікації ломустином per os 15 18 Рівень PEA Коефіцієнт до лікувану процесі співвідношення ня (PEA1,) опромінювання РЕА2/РЕА1, (нг/мл) (РЕА2) (нг/мл) 78,3±16,4 30,2±7,0 0,38 90,1±15,6 67,0±13,0 0,74 дозою не більше 40мг щотижня. Через два тижні після початку опромінювання визначають коефіцієнт співвідношення К=РЕА2/РЕА1 за значенням якого змінювали режим опромінювання на другому етапі. При К0,5 застосовували прискорений режим опромінювання за схемою: 2 фракції щоденно по 1,6Гр з інтервалом 6 годин до СОД 32Гр на фоні хемомодифікації темодалом по 75мг/м2 протягом двох тижнів. Нижче наведено приклади конкретної реалізації способу, що заявляється. Приклад 1. Хворий М., 64 роки, І/х №36714, звернувся до ДУ „Інститут медичної радіології ім. С.П.Григор'єва АМН України” зі скаргами на стійкий головний біль у тім'яній ділянці, запаморочення, нудоту. Клінічний діагноз: рак верхньої частки лівої легені з метастазами у головний мозок, стан після хемотерапії з 05.01.07р. по 20.02.07р. На момент звернення за даними СКТ встановлено 2 осередки у тім'яній і скроневій ділянці зліва до 3см в діаметрі. З 5 49171 20.09.08р. було проведено курс ПТ згідно до способу, що заявляється. Опромінювання проводили в два етапи. На першому етапі до початку опромінювання визначали рівень онкомаркера РЕА1, який складав 79,6нг/мл. Променеву терапію проводили в режимі класичного фракціонування РОД 2Гр до СОД 30Гр на весь головний мозок на фоні хемомодифікації ломустіном per os в дозі не більше по 40 міліграм на тиждень. Через 2 тижні після початку опромінювання визначали рівень онкомаркера РЭА2, який знизився до 30,5 нг/мл, тобто коефіцієнт співвідношення РЕА2/РЕА1 (30,5нг/мл/79,6нг/мл)=0,4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for radiation therapy of metastasises into the brain at non-small cell lung cancer

Автори англійською

Starenkyi Viktor Petrovych, Mitriaieva Nataliia Andriivna, Tarasova Oksana Mykolaivna, Bakai Tetiana Stanislavivna

Назва патенту російською

Способ лучевой терапии метастазов головного мозга при немелкоклеточном раке легких

Автори російською

Старенький Виктор Петрович, Митряева Наталья Андреевна, Тарасова Оксана Николаевна, Бакай Татьяна Станиславовна

МПК / Мітки

МПК: A61N 5/10

Мітки: променевої, легені, спосіб, недрібноклітинному, головний, метастазів, раку, терапії, мозок

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-49171-sposib-promenevo-terapi-metastaziv-v-golovnijj-mozok-pri-nedribnoklitinnomu-raku-legeni.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб променевої терапії метастазів в головний мозок при недрібноклітинному раку легені</a>

Подібні патенти