Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Бактерицидний комплекс, який містить очищену воду, як діючу активну речовину - ароматичну ефірну сполуку та як допоміжні речовини - амфотерну поверхнево-активну речовину та гліцерин, який відрізняється тим, що містить 2-феноксіетанол та додатково 20 %-й водний розчин полігексаметиленбігуанід гідрохлориду та розчинник 1,2-пропіленгліколь як діючу активну речовину при наступному співвідношенні компонентів, (г на 1 м3 готової продукції):

2-феноксіетанол

400-600

водний розчин полігексаметиленбігуанід гідрохлориду (20 %)

100-300

амфотерна поверхнево-активна речовина

900-1100

гліцерин

400-600

пропіленгліколь

900-1100

вода очищена

до 1 м3.

2. Бактерицидний комплекс за п. 1, який відрізняється тим, що містить кокамідопропілбетаїн як амфотерну поверхнево-активну речовину.

Текст

1. Бактерицидний комплекс, який містить очищену воду, як діючу активну речовину - ароматичну ефірну сполуку та як допоміжні речовини амфотерну поверхнево-активну речовину та гліцерин, який відрізняється тим, що містить 2феноксіетанол та додатково 20%-й водний розчин полігексаметиленбігуанід гідрохлориду та розчинник 1,2-пропіленгліколь як діючу активну речовину 3 екстракт ефірного масла сіль четвертинної амонієвої основи 0,002-0,003 аміак 2-3 водна основа решта. [деклараційний патент UA33742 на винахід, опублікований 15.02.2001р. у бюлетені №1]. Недоліком прототипу є відносно невисока активність діючих компонентів, а також надмірне пересушування рук лікаря та операційного поля людини або тварини. В основу корисної моделі поставлено задачу створення бактерицидного комплексу, склад якого забезпечував би підвищення бактерицидної та фунгіцидної активності, проникнення у пори рук з одночасним зниженням сушення шкіри рук та операційного поля, а також підвищення небезпеки виготовлення та застосування комплексу. Поставлена задача досягається тим, що бактерицидний комплекс, який містить очищену воду, як діючу активну речовину - ароматичну ефірну сполуку та як допоміжні речовини - амфотерну поверхнево активну речовину та гліцерин, згідно з корисною моделлю, містить 2-феноксіетанол та додатково 20%-й водний розчин полігексаметиленбігуанід гідрохлориду та розчинник 1,2пропіленгліколь як діючу активну речовину при наступному співвідношенні компонентів, (г на 1м3 готової продукції): 2-феноксіетанол 400-600 водний розчин полігексаметиленбігуанід гідрохлориду (20%) 100-300 амфотерна поверхнево активна речовина 900-1100 гліцерин 400-600 пропіленгліколь 900-1100 вода очищена до 1м3. У можливому варіанті здійснення бактерицидний комплекс містить кокамідопропілбетаїн як амфотерну поверхнево активну речовину. Винахідниками під час досліджень було встановлено, що заявлений склад бактерицидного препарату має підвищену ефективність для оброблення шкіри та слизуватих тканин людини та тварини, у тому числі для рук, ран і поверхневих ушкоджень. Застосування полігексаметиленбігуанід гідрохлориду як субстанції для нанесення на поверхні живих об'єктів не було відоме винахідникам раніше з рівня техніки, а його використання в сполученні з 2-феноксіетанолом, як активно діючою речовиною, призводить до поліпшення антисептичних властивостей препарату за рахунок його селективної вибірковості до нейтральних ліпідних мембран кліток живих організмів. Загальний склад комплексу має ефективну токсикологію, зокрема незначну токсичність, іритацію, сенсибілізацію; відсутність системної токсичності, мутагенності, канцерогенності та тетратогенних властивостей. Наявність 20%-го водного розчину полігексаметиленбігуанід гідрохлориду та розчинника 1,2пропіленгліколь призводить до підвищення біоцидної активності, часу дії комплексу, реманентного ефекту у широкому діапазоні рН. 49105 4 Додатково відсутність у складі віддушок та барвників дозволяє покращити споживчі властивості комплексу: стабільність, зрошення епітелію, відсутність фарбування. Виготовлення бактерицидного комплексу із зазначеними властивостями у дослідженому діапазоні здійснюють, наприклад, з наступним складом компонентів (г на 1м3 готової продукції): 2-феноксіетанол 400 водний розчин полігексаметиленбігуанід гідрохлориду (20%) 200 амфотерна поверхнево активна речовина 1000 гліцерин 400 пропіленгліколь 900 вода очищена 0,9м3. В таблиці 1 наведені результати випробувань бактерицидного комплексу при однократній аплікації в наітивному виді в 1% водному розведенні на шкіру спини білих пацюків. З таблиці 1 видно, що запропонований бактерицидний комплекс не викликає ознак інтоксикації тварин (див. середній бал еритеми та стека). При цьому не спостерігалося явища дерматиту в місцях нанесення препаратів, а протягом усього періоду спостереження піддослідні тварини залишалися активними, добре поїдали корм (Ісut=0). В таблицях 2, 3 наведені результати випробувань на алергенну, мутагенну й канцерогенну активність препарату. З таблиці 2 видно, що розроблений антисептичний лікарський засіб не володіє сенсибілізуючою активністю й не представляє потенційної алергенної небезпеки для контактуючих осіб, про що свідчать величини ТОЛМ, незначно перевищує за абсолютним значенням і у відносних одиницях (балах) контрольні результати. При цьому високі абсолютні величини ТОЛМ у досліджуваних і контрольних групах тварин обумовлені неспецифічною дратівною дією препарату на тканини при внутрішкірному тестуванні антисептиком. Бактерицидний комплекс також не має потенційну канцерогенну та мутагенну активність (ступінь мутагенності - 0 балів) у тесті Ейсма, що слідує з даних таблиці 3. Встановлено також, що бактерицидний комплекс прискорює процес епітелізації та загоєння мацерированої ділянки шкіри середній час утворення "кірки" 2-3 доби, повне загоєння коло 8-10 діб. У контролі тривалість аналогічних процесів складає відповідно 4-5 і 14-15 діб. Винахідниками було здійснене впровадження запропонованого бактерицидного комплексу у ветеринарних клініках при гігієнічній і хірургічній обробці рук медичного персоналу та операційного поля тварин при проведенні операцій або ін'єкцій, при обробленні слизових оболонок під час медичних маніпуляцій. Запропонований бактерицидний комплекс забезпечує підвищення бактерицидної та фунгіцидної активності, проникнення у пори рук з одночасним зниженням сушення шкіри рук та операційного поля, а також підвищення небезпеки виготовлення та застосування комплексу. 5 49105 6 Таблиця 1 № проби Товщина шкіряної складки (фон), мм, ср. 2,35 2,4 2,37 2,31 Дослід 1 Дослід 2 Дослід 3 Контроль Товщина шкіряної складки (24 години), мм, ср. 2,39 2,49 2,40 2,35 Середній сумарний бал еритеми і стека (Icut) 0,0 0,0 0,0 0,0 Таблиця 2 Алергічні показники Групи порівняння Статистичні величини ТОЛМ, 10-2мм Контроль М±м t р Н* М±м t р ТОЛМ, бал Дослід 38,1±7,17 0,29 >0,05 10/10 3,3±0,82 0,21 >0,05 35,6±4,6 9/10 3,1±0,46 Таблиця 3 Групи порівняння Контроль (чистий) Контроль (бензпірен) Бактерицидний комплекс Кількість ревертантів Salmonella Typhimurium ТА-100, КОЕ/мл 0 720 0 Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Підписне Ступінь мутагенності, бал 0 3 0 Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Bactericide complex

Автори англійською

Levrenchuk Volodymyr Yuriiovych

Назва патенту російською

Бактерицидный комплекс

Автори російською

Левренчук Владимир Юрьевич

МПК / Мітки

МПК: A61K 35/00, A61K 9/00

Мітки: бактерицидний, комплекс

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-49105-baktericidnijj-kompleks.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Бактерицидний комплекс</a>

Подібні патенти