Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб зниження вибухопожежонебезпеки на танкері, що включає відвід парогазової суміші, що накопичується в резервуарах танкера на холодильник-конденсатор і сепаратор, з'єднаний по конденсату з приймальною ємністю, за допомогою яких реалізують виділення рідких цінних легкокиплячих фракцій вуглеводнів, а парогазову суміш, що виділяється, подають в адсорбційну установку, де на адсорбенті поглинають пароподібні вуглеводні, який відрізняється тим, що парогазову суміш подають в адсорбційну установку періодично через ежектор, в якому відбувається захоплення парогазової суміші потоком підготовлених відпрацьованих інертних газів суднових енергетичних установок, причому підготовлений відпрацьований інертний газ суднових енергетичних установок поступово заміщає повітря в резервуарах і в замкнутому колекторі системи, в якому парогазова суміш постійно циркулює між виходом сепаратора і входом в холодильник-конденсатор.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що адсорбційна установка в режимі адсорбції накопичує в адсорбенті пари вуглеводнів і поставляє в замкнутий колектор підготовлений відпрацьований інертний газ суднових енергетичних установок, а в режимі регенерації поставляє в замкнутий колектор підготовлений відпрацьований інертний газ суднових енергетичних установок в суміші з виділеними з адсорбенту парами вуглеводнів.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при тиску в замкнутому колекторі вище 70 мм води, передбачено періодичне продування парогазового потоку на виході з холодильника-конденсатора.

Текст

1. Спосіб зниження вибухопожежонебезпеки на танкері, що включає відвід парогазової суміші, що накопичується в резервуарах танкера на холодильник-конденсатор і сепаратор, з'єднаний по конденсату з приймальною ємністю, за допомогою яких реалізують виділення рідких цінних легкокиплячих фракцій вуглеводнів, а парогазову суміш, що виділяється, подають в адсорбційну установку, де на адсорбенті поглинають пароподібні вуглеводні, який відрізняється тим, що парогазову суміш подають в адсорбційну установку періодично через ежектор, в якому відбувається захоплення U 2 (19) 1 3 49038 легкокиплячі фракції вуглеводнів, що знижує небезпеку забруднення повітряного басейну і знижує витрати на транспортування нафти і нафтопродуктів. Поставлена мета досягається тим, що в пропонованому способі зниження вибухопожежонебезпеки на танкері передбачають відвід паро-газової суміші, що накопичується в резервуарах танкеру, в холодильник-конденсатор і сепаратор, з'єднаний по конденсату з прийомною ємністю, за допомогою яких реалізують виділення рідких цінних легкокиплячіх фракцій вуглеводнів для подальшого використання. Паро-газову суміш, що виділяється, подають в адсорбційну установку, де на адсорбенті поглинають пароподібні вуглеводні. Однак, на відміну від прототипу, паро-газову суміш подають в адсорбційну установку періодично через ежектор, в якому вона захоплюється потоком підготовлених відпрацьованих інертних газів суднових енергетичних установок, які поступово заміняють повітря в резервуарах і в замкнутому колекторі системи, в якому паро-газова суміш постійно циркулює між виходом сепаратору і входом в холодильник-конденсатор. Причому, адсорбційна установка в режимі адсорбції накопичує в адсорбенті пари вуглеводнів і поставляє в замкнутий колектор підготовлені відпрацьовані інертні гази суднових енергетичних установок, а в реж имі регенерації поставляє в замкнутий колектор нагріті підготовлені відпрацьовані інертні гази суднових енергетичних установок в суміші з виділеними з адсорбенту парами вуглеводнів. Крім того, при тиску в замкнутому колекторі вище 700мм води, передбачена періодична продування паро-газового потоку на виході з холодильника-конденсатору. На кресленні (фіг.) представлена технологічна схема пропонованого способу зниження вибухопожежонебезпеки на танкері. Парогазову суміш, що виділена з резервуарів 1, через дросельні клапани 2 відводять на холодильник-конденсатор 3, звідки конденсат, що утворився, через сепаратор 4 надходить в приймальну ємність 5. Причому, цей конденсат являє собою рідкі цінні легкокиплячі фракції вуглеводнів. В умовах транспортування нафти танк ером в холодильнику-конденсаторі 3 запропоновано використовувати е фективну і просту фреонову установку 6. З сепаратору 4 паро-газову суміш, що виділилася, через дросельний клапан 7 вводять в замкнутий колектор 8, в якому паро-газова суміш постійно циркулює між виходом сепаратору 4 та входом в холодильник-конденсатор 3. Періодично, через дросельний клапан 9 паро-газову суміш подають в адсорбційну установку 10 через ежектор 11, в якому паро-газова суміш захоплюється потоком підготовлених відпрацьованих інертних газів суднових енергетичних установок, які поступово заміняють повітря в резервуарах 1 і в замкнутому колекторі 8. Причому, паро-газову суміш перед подачею в адсорбційну установку 10 нагрівають до температури +85 °С за допомогою нагрівача 12. Адсорбційна установка 10 в режимі адсорбції накопичує в адсорбенті пари вуглеводнів і поставляє 4 в замкнутий колектор 8 підготовлені відпрацьовані інертні гази суднових енергетичних установок (ПВІГСЄУ), а в режимі регенерації поставляє в замкнутий колектор 8 підготовлені нагріті відпрацьовані інертні гази суднових енергетичних установок в суміші з виділеними з адсорбенту парами вуглеводнів. Заміщення повітря потоком підготовлених відпрацьованих інертних газів суднових енергетичних установок в резервуарах 1 здійснюють за рахунок подачі потоку підготовлених відпрацьованих інертних газів суднових енергетичних установок у резервуари 1 через дросельні вентилі 13, внаслідок чого над шаром рідких нафтопродуктів (нафти, дизелю чи бензину) в резервуарах 1 утворюється інертна «подушка» замість небезпечної повітряної. Тиск паро-газової суміші в системі не повинно перевищувати 700±5мм води, тому за допомогою дросельного вентиля 14 при підвищенні тиску здійснюють продування паро-газового потоку на виході з холодильнику-конденсатору 3. Запропонована технологічна система функціонує наступним чином. На танкері можуть транспортуватися одночасно і в різних пропорціях різні види нафтопродуктів: нафта, дизельне паливо, бензин - в резервуарах 1, в яких від початку над нафтопродуктом скупчується вибухонебезпечна суміш парів вуглеводнів і повітря. Через дросельні вентилі 2 ця суміш надходить в замкнутий колектор 8 на вхід холодильника-конденсатору 3. У залежності від пори року і умов перевезення температура цієї суміші може коливатися в широких межах. На ви ході з холодильника-конденсатору 3, використовуючи економічно ефективну і просту в умовах експлуатації танкеру фреонову установку 6, отримують охолоджену до 5 °С суміш рідких вуглеводнів з газо-паровоії сумішшю, причому на початку циклу в ній переважають пари вуглеводнів з повітрям, а в кінці циклу - пари вуглеводнів з підготовленими відпрацьованими інертними газами суднових енергетичних установок. Тиск паро-газової суміші в системі не повинно перевищува ти 700±5мм води, тому при підвищенні тиску за допомогою дросельного вентиля 14 здійснюють продування парогазового потоку на ви ході з холодильникуконденсатору 3. Сепаратор 4 відокремлює конденсат (рідкі вуглеводні) і направляє його в приймальну ємність 5. Причому, цей конденсат являє собою рідкі цінні легкокиплячі фракції вуглеводнів, які можуть у подальшому використовуватися на внутрішні потреби і накопичуватися. Газопарова суміш після сепаратору 4 надходить в замкнутий колектор 8, в якому парогазова суміш постійно циркулює між виходом сепаратору 4 та входом в холодильник-конденсатор 3. Таким чином, утилізація значної частини парів вуглеводнів відбувається в холодильникуконденсаторі 3 і сепараторі 4. Періодично, через дросельний клапан 9 парогазову суміш із замкнутого колектору 8 подають в адсорбційну установку 10 через ежектор 11, в якому паро-газова суміш захоплюється потоком підготовлених відпрацьованих інертних газів суднових енергетичних установок. Причому, паро 5 49038 газову суміш перед подачею в адсорбційну установку 10 нагрівають до температури +85 °С за допомогою нагрівача 12. Оскільки відпрацьовані інертні гази суднових енергетичних установок повинні створювати інертну безпечну «подушку» в резервуарах 1 і в замкнутому колекторі 8, то до їх підготовки висуваються досить жорсткі вимоги, наприклад, концентрація кисню в них не повинна перевищувати 0,3 % об'ємних. Адсорбційна установка 10 в режимі адсорбції при температурі 25 °С накопичує в адсорбенті п ари вуглеводнів і поставляє в замкнутий колектор 8 підготовлені відпрацьовані інертні гази суднових енергетичних установок, а в режимі регенерації при температурі 85 °С поставляє в замкнутий к олектор 8 нагріті підготовлені відпрацьовані інертні гази суднових енергетичних установок в суміші з виділеними з адсорбенту парами вуглеводнів. Таким чином, в замкнутому колекторі 8 наприкінці циклу циркулює газо-парова суміш з переважанням парів вуглеводнів і підготовлених відпрацьованих інертних газів суднових енергетичних установок. Заміщення повітря потоком підготовлених від Комп’ютерна в ерстка Д. Шев ерун 6 працьованих інертних газів суднових енергетичних установок в резервуарах 1 здійснюють за рахунок подачі потоку підготовлених відпрацьованих інертних газів суднових енергетичних установок у резервуари 1 через дросельні вентилі 13, внаслідок чого над шаром рідких нафтопродуктів (нафти, дизелю чи бензину) в резервуарах 1 утворюється інертна «подушка» замість небезпечної повітряної. Таким чином, запропоноване технічне рішення при незначних матеріальних витратах е фективно знижує небезпеку виникнення вибуху і/або пожежі на танкері і запобігає емісію парів вугле воднів в атмосферу. Замість втрат, у процесі транспортування нафти і нафтопродуктів виявляється можливим отримання рідких цінних легкокиплячіх фракцій вуглеводнів для подальшого використання, що знижує витрати на транспортування нафти і нафтопродуктів. Крім того, знижується шкоду повітряному басейну від відпрацьованих інертних газів суднових енергетичних установок і, в цілому, під час перевезення нафти танкером пропонованим способом знижується екологічну шкоду повітряному басейну. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of reducing explosion and fire hazard on tanker

Автори англійською

Lieonov Valerii Yevhenovych, Hatsan Volodymyr Anatoliiovych, Hatsan Olena Anatoliivna

Назва патенту російською

Способ снижения взрывопожароопасности на танкере

Автори російською

Леонов Валерий Евгеньевич, Гацан Владимир Анатольевич, Гацан Елена Анатольевна

МПК / Мітки

МПК: B63B 35/44, B01D 53/14, B63B 1/00

Мітки: зниження, вибухо-пожежонебезпеки, спосіб, танкери

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-49038-sposib-znizhennya-vibukho-pozhezhonebezpeki-na-tankeri.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб зниження вибухо-пожежонебезпеки на танкері</a>

Подібні патенти