Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Напрямляч спиць Ілізарова при операціях остеосинтезу, що складається з робочої головки з наскрізними паралельними каналами, який відрізняється тим, що робочу головку виконано у вигляді циліндра з висвердленими паралельно поздовжній осі принаймні п'ятьма напрямними каналами, причому діаметр головки відноситься до її висоти як 1:2.

Текст

Напрямляч спиць Ілізарова при операціях остеосинтезу, що складається з робочої головки з наскрізними паралельними каналами, який відрізняється тим, що робочу головку виконано у вигляді циліндра з висвердленими паралельно поздовжній осі принаймні п'ятьма напрямними каналами, причому діаметр головки відноситься до її висоти як 1:2. (19) (21) u200911320 (22) 06.11.2009 (24) 12.04.2010 (46) 12.04.2010, Бюл.№ 7, 2010 р. (72) ПОПОВ ВАСИЛЬ АНТОНОВИЧ, АНКІН МИКОЛА ЛЬВОВИЧ, ВАДЗЮК НАЗАР СТЕПАНОВИЧ, ВЛАСИК ОЛЕКСІЙ ФЕДОРОВИЧ (73) ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО 3 Робочу головку 1 направника прикладають до латеральної поверхні стегна в підвертлюговій ділянці, після чого через наскрізні направні канали 2 проводять спиці Ілізарова паралельно попередньо проведеній з метою встановлення орієнтиру спиці. Після цього виконують наступні необхідні етапи оперативного остеосинтезу, одним із завершальних яких є введення канюльованих гвинтів. Приклад 1. Хворому Б., 38 p., з переломом шийки лівої стегнової кістки при проведенні оперативного лікування шляхом закритого репонування уламків і наступного металоостеосинтезу з введенням трьох канюльованих гвинтів застосовано направник для введення трьох спрямовуючих спиць. Для цього під рентгенологічним контролем (Фіг.2) провели одну спицю як орієнтир напрямку формування вісі зламаної шийки стегнової кістки. Після цього робочу головку направника приставили до латеральної поверхні стегна в підвертлюговій ділянці і через наскрізні направні канали провели три спиці Ілізарова. Операцію остеосинтезу після формування конструкції завершили введенням трьох канюльованих гвинтів (Фіг.3). У післяопераційному періоді додаткової гіпсової імобілізації не проводили. Хворого виписано із стаціонару з надійною консолідацією уламків. 49003 4 Приклад 2: Запропонований направник використано при проведенні операцій остеосинтезу у 6 хворих з переломом шийки стегнової кістки. У всіх випадках було досягнуто позитивний результат, а саме введення металевих конструкцій проводилось за чітко визначеними орієнтирами. Завдяки направнику, який дозволяє прицільно зорієнтувати травматологічні спиці і здійснювати введення канюльованих гвинтів, уникаючи попереднього доступу до кістки шляхом пошкодження м'яких тканин, користуючись лише їх проколами. Завдяки точному розташуванню гвинтів було досягнуто усунення ризику вторинного зміщення уламків. Отже, запропонований пристрій забезпечує технологічніший, порівняно із способомпрототипом, рівень зіставлення і фіксацію уламків шийки стегнової кістки, а відтак - ефективніший результат лікування в цілому, і може знайти застосування в клінічній практиці. Джерело інформації, яке слід взяти до уваги: 1. Пат. 38629 A, UA. Спосіб остеосинтезу перелому шийки стегна/Терновий М.К., Самохін А.В., Гребенніков К.О. - № 2000084663; опубл. 15.05.2001, Бюл. № 4. 5 Комп’ютерна верстка А. Крижанівський 49003 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Guide for ilizarov wires in osteosynthesis

Автори англійською

Popov Vasyl Antonovych, Ankin Mykola Lvovych, Vadziuk Nazar Stepanovych, Vlasyk Oleksii Fedorovych

Назва патенту російською

Направляющая спиц илизарова при операциях остеосинтеза

Автори російською

Попов Василий Антонович, Анкин Николай Львович, Вадзюк Назар Степанович, Власик Алексей Федорович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/58

Мітки: напрямляч, ілізарова, спиць, операціях, остеосинтезу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-49003-napryamlyach-spic-ilizarova-pri-operaciyakh-osteosintezu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Напрямляч спиць ілізарова при операціях остеосинтезу</a>

Подібні патенти