Установка для подрібнення хімічних твердих речовин

Номер патенту: 48910

Опубліковано: 15.08.2002

Автор: Коваленко Володимир Васильович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Установка для подрібнення хімічних твердих речовин, що містить послідовно установлені і з`єднані між собою системою технологічних трубопроводів прийомний бункер, млин, циклон, накопичувальні бункери грубої і тонкої фракцій, а також вентилятор, яка відрізняється тим, що вона додатково містить накопичувальний бункер сировини, дозатор сировини, скрубер, повітряний фільтр і компресор, охолоджувач повітря, градирню, відокремлювач вологи і масла, а також класифікуючий пристрій і повітряний інжектор, з`єднаний з прийомним бункером, при цьому прийомний бункер послідовно з`єднаний з накопичувальним бункером сировини, який через дозатор сировини з`єднаний зі струминним млином, вхід якого через два трубопроводи з`єднаний з відокремлювачем вологи і масла, який з'єднаний з охолоджувачем повітря, що з`єднаний з повітряним компресором і з водяним насосом, вхід якого сполучений з градирнею, яка сполучена з повітряним компресором, вхід якого з`єднаний з повітряним фільтром, крім того струминний млин містить класифікуючий пристрій, вихід якого послідовно з`єднаний з циклоном грубих фракцій і циклоном тонких фракцій, причому циклон грубих фракцій з`єднаний також з накопичувальним бункером грубих фракцій, а циклон тонких фракцій з`єднаний з накопичувальним бункером тонких фракцій та зі скрубером, що з`єднаний з вентилятором, з водяним насосом і водяним колодязем.

Текст

Установка для подрібнення ХІМІЧНИХ твердих речовин, що містить послідовно установлені і з'єднані між собою системою технологічних трубопроводів прийомний бункер, млин, циклон, накопичувальні бункери грубої і тонкої фракцій, а також вентилятор, яка відрізняється тим, що вона додатково містить накопичувальний бункер сировини, дозатор сировини, скрубер, повітряний фільтр і компресор, охолоджувач повітря, градирню, відокремлювач вологи і масла, а також класифікуючий пристрій і повітряний інжектор, з'єднаний з прийомним бункером, при цьому прийомний бункер послідовно з'єднаний з накопичувальним бункером сировини, який через дозатор сировини з'єднаний зі струминним млином, вхід якого через два трубопроводи з'єднаний з відокремлювачем вологи і масла, який з'єднаний з охолоджувачем повітря, що з'єднаний з повітряним компресором і з водяним насосом, вхід якого сполучений з градирнею, яка сполучена з повітряним компресором, вхід якого з'єднаний з повітряним фільтром, крім того струминний млин містить класифікуючий пристрій, вихід якого послідовно з'єднаний з циклоном грубих фракцій і циклоном тонких фракцій, причому циклон грубих фракцій з'єднаний також з накопичувальним бункером грубих фракцій, а циклон тонких фракцій з'єднаний з накопичувальним бункером тонких фракцій та зі скрубером, що з'єднаний з вентилятором, з водяним насосом і водяним колодязем Винахід відноситься до хімічної промисловості, зокрема до установок для подрібнення сірки Заявляема установка, крім того, може бути використана для подрібнення інших ХІМІЧНИХ твердих речовин, наприклад, сланцю, слюди тощо Найближчою до заявляемого винаходу є дробильно-сепараційна установка (див авторське свідоцтво СРСР № 1227242, В 02 С 21/00, 1986 г) Установка містить послідовно установлені прийомний бункер, живильний пристрій, з'єднаний з барабанним млином, який послідовно з'єднаний з каналом для подачі повітря, сепаратором і далі з циклоном, вентилятором та установленим на напірній ДІЛЯНЦІ дільником Від дільника основна вітка зв'язана з млином, замикаючи великий контур повітряноциркуляційної системи, а друга вітка йде в сепараційну дробарку Витягуючий пристрій сепараційної дробарки зв'язаний з циклонами канапа для подачі повітря, який замикає малий контур системи Сепаратор з'єднаний з обома подрібню вачами за допомогою технологічних трубопроводів Установка також містить аспіраційний фільтр і бункер накопичувач легкого продукту, з яким з'єднані циклони і фільтри Дана установка обрана прототипом Прототип збігається з винаходом, що заявляється, у наявності спільних ознак - прийомний бункер, - млин, - циклони, - накопичувальний бункер легкої фракції, - накопичувальний бункер важкої фракції - вентилятор - система технологічних трубопроводів Але, відома установка, в основному, призначена для подрібнення руди, пил якої при подрібненні не здатний до вибуху Вона не придатна для подрібнення сірки, яка у мілкодисперсному стані є вибухонебезпечною Крім того, вказана установка не забезпечує подрібнення сировини до розміру 00 48910 часток 5 - Юмкм Внаслідок того, що установка за прототипом не має водяного очищення, в атмосферу потрапляють МІЛКІ частки подрібненої сировини В основу винаходу поставлено задачу створити установку для подрібнення твердих ХІМІЧНИХ речовин, в якій шляхом введення нових вузлів та елементів, а також нової схеми сполучення нових і відомих вузлів та елементів, забезпечити підвищення ступеня подрібнення хімічної сировини, вогне-та екологічну небезпеку процесу Поставлена задача вирішена в установці для подрібнення ХІМІЧНИХ твердих речовин, що містить послідовно установлені і з'єднані між собою системою технологічних трубопроводів прийомний бункер, млин, циклон, накопичувальні бункери грубої і тонкої фракцій, а також вентилятор тим, що вона додатково забезпечена накопичувальним бункером сировини, дозатором, скрубером, повітряним фільтром і компресором, охолоджувачем повітря, градирнею, відокремлювачем вологи і масла, а також класифікуючим пристроєм і повітряним інжектором, сполученим з прийомним бункером, при цьому прийомний бункер послідовно з'єднаний з накопичувальним бункером сировини, який через дозатор сировини з'єднаний зі струміневим млином, вхід якого через два трубопроводи з'єднаний з відокремлювачем вологи і масла, який з'єднаний з охолоджувачем повітря, котрий з'єднаний з повітряним компресором і з водяним насосом, вхід якого з'єднаний з градирнею, яка з'єднана з повітряним компресором, вхід якого з'єднаний з повітряним фільтром, крім того, струміневий млин містить класифікуючим пристроєм, вихід якого послідовно з'єднаний з циклоном грубих фракції і циклоном тонких фракцій, причому циклон грубих фракцій з'єднаний також з накопичувальним бункером грубих фракцій, а циклон тонких фракцій з'єднаний з накопичувальним бункером тонких фракцій та скрубером, що з'єднаний з вентилятором, з водяним насосом і водяним колодязем Новим у винаході, що заявляється, є наявність в установці додатково накопичувального бункера сировини, дозатора, скрубера, повітряного фільтра, повітряного компресора, охолоджувача повітря, відокремлювача волога і масла, класифікуючого пристрою, повітряного інжектора, водяних насосів і водяного колодязю Новизна також полягає в схемі сполучення відомих і нових пристроїв Крім того, в заявляємій установці використовується струміневии млин Технічний результат досягається як сукупністю відомих та нових елементів, так і схемою їх сполучення На кресленні (див фіг) зображена установка для подрібнення ХІМІЧНИХ твердих речовин Установка містить повітряний фільтр 1, вихід якого з'єднано з повітряним компресором 2 Повітряний компресор 2 з'єднаний з градирнею 3, яка через водяний насос 4 сполучена з охолоджувачем повітря 5 Охолоджувач повітря 5 також сполучений з повітряним компресором 2 Вихід охолоджувача повітря 5 з'єднаний з входом відокремлювача 6 вологі і масла, вихід якого сполучений з струміневим млином 1 При цьому сполучення відокрем лювача 6 вологі і масла з струміневим млином 1 виконано за допомогою двох технологічних трубопроводів (технологічні трубопроводи установки окремими позиціями не показано), які приєднані до нього з протилежних боків На струміневому млину 7 установлений класифікуючий пристрій 8 Струміневии млин 7 також з'єднаний з дозатором 9 сировини за допомогою двох технологічних трубопроводів Вхід дозатора 9 сировини сполучений з виходом накопичувального бункера 10 сировини, який, в свою чергу, сполучений з прийомним бункером 11 Прийомний бункер 11 забезпечено повітряним інжектором 12 Класифікуючий пристрій 8 сполучений з циклоном грубих фракцій 13, який з'єднаний з бункером 14 грубих фракцій і циклоном 15 тонких фракцій В свою чергу циклон 15 сполучений з бункером 16 тонких фракцій і скрубером 17 Скрубер 17 сполучений з водяним насосом 18 і водяним колодязем 19 Вихід скрубера 17 сполучений з вентилятором 20 Установка для подрібнення ХІМІЧНИХ речовин працює таким чином Сировина, яка підлягає подрібненню, наприклад, лускоподібна сірка, завантажується в прийомний бункер 11 3 прийомного бункера 11 за допомогою повітряного інжектора 12 сировина подається до накопичувального бункера 10 сировини, а ЗВІДТІЛЯ, за допомогою дозатора 9, сировина через два технологічних трубопровода надходить до струміневого млина 7 Одночасно до струміневого млина 7 надходить під високим тиском повітря, яке нагнітається повітряним компресором 2 По ходу руху від повітряного компресора 2 повітря охолоджується в охолоджувачі повітря 5 Надлишки вологи і масла, які потрапляють до повітря у повітряному компресорі 2, видаляються у відокремлювачі 6 вологи і масла Як сировина, так і повітря під високим тиском надходять до струміневого млина 7 з протилежних боків В струміневому млині 7 сировина змішується з високошвидкісним повітряним потоком, прискорюється і, внаслідок зіткнення з частками, які рухаються назустріч, руйнується Частки сировини, які втрачають швидкість, потрапляють до класифікуючого пристрою 8, в якому розподіляються на фракції Сировина, розмір часток якої після подрібнення перебільшує 82мкм, знову направляється до струміневого млина 7 на повторний цикл подрібнення, а сировина, розмір часток якої становить менше 82мкм надходить до циклону 13 грубих фракцій В циклоні 13 відбувається розділяння повітря і подрібнених часток сировини Частки сировини розміром 70 - 82мкм (груба фракція) надходять до бункера 14 грубих фракцій Частки сировини розміром менше 70мкм подаються у циклон 15 тонких фракцій, в якому відбувається подальше розділяння повітря і дрібних часток сировини Частки сировини розміром 5 - Юмкм (тонка фракція) надходять до бункера 16 тонких фракцій Повітря з циклону 15 тонких фракцій за допомогою вентилятора 20 надходить до скрубера 17, в якому відбувається остаточне очищення повітря від мілкодисперсннх часток сировини Зволожені мілкодисперсні частки сировини водяним насосом 18 подаються зі скрубера 17 до водяного колодязю 19, а чисте повітря вентилятором 20 викидається в атмосферу Заявляема установка змонтована на базі ТОВ "НАФТАХІМТРЕЙД" (м Миколаїв) Установка забезпечує циклічне подрібнення лускоподібної сірки За один цикл забезпечується подрібнення 48910 800кг лускоподібної сірки з лускою розміром 10 15мм і товщиною 2 - Змм На заявляємій установці отримували за один цикл 720кг (90%) сірки грубої фракції (розмір часток 70 - 82мкм) і 80кг (10%) тонкої фракції (5 - Юмкм) ДП «Український інститут промислової власності» (Укрпатент) вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119, Україна ( 0 4 4 ) 4 5 6 - 2 0 - 90 ТОВ "Міжнародний науковий комітет" вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна (044)216-32-71

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Installation for chemical solid bodies grinding

Автори англійською

Kovalenko Volodymyr Vasyliovych

Назва патенту російською

Установка для измельчения химических твердых веществ

Автори російською

Коваленко Владимир Васильевич

МПК / Мітки

МПК: B02C 21/00

Мітки: речовин, подрібнення, хімічних, твердих, установка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-48910-ustanovka-dlya-podribnennya-khimichnikh-tverdikh-rechovin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Установка для подрібнення хімічних твердих речовин</a>

Подібні патенти