Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для струминно-абразивної обробки поверхонь, що містить бункер для абразивного матеріалу, компресор, паливний бак, обладнаний трубопроводами, та генератор абразивного струменя, камера згорання якого обмежена жаровою трубою з отворами, а на її вхід підведено патрубок подання стисненого повітря до завихрювача і порожнин охолодження, матеріальний патрубок подання повітряно-абразивної суміші та трубопровід подання палива, який відрізняється тим, що отвори у жарової труби камери згорання генератора виконані з циліндричною виштамповкою в бік прилеглої порожнини охолодження і під кутом до осі вихідного сопла, який по зближенню до останнього зменшується від 90º до 45º, при тому спільна площа поперечного перерізу усіх отворів разом з каналами завихрювача повинна дорівнювати площі поперечного перерізу патрубка подання стиснутого повітря, а кількість отворів у жаровій трубі по зближенню до вихідного сопла збільшується.

Текст

Пристрій для струминно-абразивної обробки поверхонь, що містить бункер для абразивного матеріалу, компресор, паливний бак, обладнаний трубопроводами, та генератор абразивного стру 3 ний патрубок подання повітряно-абразивної суміші та трубопровід подання палива отвори у жарової труби камери згорання генератора виконані з циліндричною виштамповкою в бік прилеглої порожнини охолодження і під кутом до вісі вихідного сопла, який по зближенню до останнього зменшується від 90 до 45 , при тому спільна площа поперечного перетину усіх отворів разом з каналами завихрювача повинна дорівнювати площі поперечного перетину патрубка подання стиснутого повітря, а кількість отворів у жаровій трубі по зближенню до вихідного сопла повинна збільшуватись. Суть корисної моделі пояснюється графічними матеріалами, де на Фіг.1 зображено генератор абразивного струменя, загальний вид; на Фіг.2 - те ж саме, вид А на Фіг.1; на Фіг.3 - розріз А-А на Фіг.2; на Фіг.4 - вузол 1 на Фіг.3; Пристрій для очищення корпусу судна містить у собі бункер для абразивного матеріалу, компресор, трубопровід повітряно-абразивної суміші, паливний бак, трубопровід подання стисненого повітря (на креслюнках умовно не показані) та генератора абразивного струменя. Генератор абразивного струменя містить корпус 1 з канавками завихрювача 2, кожух 3, порожнини охолодження 4, патрубок подання стисненого повітря 5, матеріальний патрубок подання повітряно-абразивної суміші 6. В передній частині генератора знаходиться камера згорання 7, до якої підведено регульований через пристрій 8 обсяг палива потрапляючого в камеру 7 через форсунки (на Фіг. умовно не показано) та підпалюваного запальником 9. Жарова труба 10 камери згорання 7 обладнана отворами 11, які виконані з циліндричною виштамповкою 12 в бік прилеглої порожнини охолодження 4 і під кутом до вісі вихідного сопла 13, який по зближенню до останнього зменшується від 90 до 45 , при тому спільна площа поперечного перетину усіх отворів 11 разом з канавками завихрювача 2 повинна дорівнювати площі поперечного перетину патрубка подання стиснутого повітря 5, а кількість отворів 11 у жаровій трубі 10 по зближенню до вихідного сопла 13 збільшується. Пристрій працює таким чином. 48600 4 Через патрубок 5 на корпус 1 генератора абразивного струменю подається стиснене повітря 2 під тиском не менш 5кг/см , яке через канавки завихрювача 2 проходить у камеру згорання 7. Стиснене повітря також проходить через порожнини охолодження 4. Дизельне паливо під тиском через форсунки подається у камеру згорання 7 де змішується з повітрям та запалюється запальником 9. Туди ж, у камеру згорання, через матеріальний патрубок 6 на вході генератора подається суміш стисненого повітря і абразивного матеріалу, які змішуються з продуктами згорання, нагріваються і розганяються. Стиснене повітря з порожнин охолодження 4 через отвори 11 жарової труби подається до камери згорання 7. Враховуючи, що якість генератора абразивного струменя обумовлена спроможністю апарату максимально розганяти і розігрівати абразивний матеріал на виході, конструкція отворів 11, а саме під змінним кутом до вихідного сопла 13, з циліндричною виштамповкою 12 в бік прилеглої порожнини охолодження 4 та зростанням кількості отворів 11 до вихідного сопла 13, забезпечує найбільш ефективне використання явлення інжекції та досягнення підвищеного рівня використання палива у пристрої. Утворена суміш формується у струмінь і через вихідне сопло 13 спрямовується на поверхню корпусу судна з швидкістю 900-1100м/с і температурою 600 -700 С. Струмінь термо-абразивної суміші за рахунок високої швидкості і температури при потраплянні на корпус судна очищує його до чистого металу. Джерела інформації 1. Патент СССР №1834792, кл. В24С5/04. Устройство для струйно-абразивной обработки поверхности / Акулов С.А., Бут Н.П., Ковган П.А., Пелых С.Н.. Заявл. 01.08.09, Опубл.15.08.93, БВ.№30. 2. Патент України №56166, кл. В63В59/06, В24С7/00, В24СЗ/06, В24СЗ/12. Пристрій для очищення корпусу судна / Іванушкін В.М., ГлазковСтепаненко Л.В., Курнаєв В.А., Ануфрієв О.І. Заявл. 11.07.2002, Опубл. 17.03.2003, БВ №3. 5 Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська 48600 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for liquid blasting surfaces

Автори англійською

Berezhnyi Hryhorii Fedorovych, Yaremenko Volodymyr Fedorovych, Liaschenko Borys Volodymyrovych, Tkachenko Samson Oleksiievych

Назва патенту російською

Устройство для струйно-абразивной обработки поверхностей

Автори російською

Бережной Григорий Федорович, Яременко Владимир Федорович, Лященко Борис Владимирович, Ткаченко Самсон Алексеевич

МПК / Мітки

МПК: B24C 5/00, B24C 7/00

Мітки: поверхонь, струминно-абразивної, пристрій, обробки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-48600-pristrijj-dlya-struminno-abrazivno-obrobki-poverkhon.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для струминно-абразивної обробки поверхонь</a>

Подібні патенти