Спосіб профілактики розвитку та прогресування діабетичної ретинопатії та діабетичного набряку макулярної ділянки у хворих на цукровий діабет

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб профілактики розвитку та прогресування діабетичної ретинопатії та діабетичного набряку макулярної ділянки у хворих на цукровий діабет, що включає застосування триамцинолон ацетоніду, який відрізняється тим, що в передню камеру ока вводять 0,1 мл нерозведеного, відстояного триамцинолону ацетоніду один раз на місяць протягом трьох місяців.

Текст

Спосіб профілактики розвитку та прогресування діабетичної ретинопатії та діабетичного набряку макулярної ділянки у хворих на цукровий діабет, що включає застосування триамцинолон ацетоніду, який відрізняється тим, що в передню камеру ока вводять 0,1 мл нерозведеного, відстояного триамцинолону ацетоніду один раз на місяць протягом трьох місяців. UA (21) u200911958 (22) 23.11.2009 (24) 25.02.2010 (46) 25.02.2010, Бюл.№ 4, 2010 р. (72) ВЕСЕЛОВСЬКА ЗОЯ ФЕДОРІВНА, ЛОВСЬКА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА, КУХАР ЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА (73) ВЕСЕЛОВСЬКА ЗОЯ ФЕДОРІВНА, ЛОВСЬКА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА, КУХАР ЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 2 (19) 1 3 триамцинолону ацетонілу один раз на місяць протягом трьох місяців. Спосіб здійснюється наступним чином: Після епібульбарної анестезії, обробки операційного поля розчином йодонату, накладання еластичної асептичної плівки та повікорозширювача, дезінфекції кон’юнктивальної порожнини 0,4% розчином гентаміцину, виконання тунельного рогівкового розтину на канюлі в передню камеру вводять 0,1мл нерозведеного, відстояного триамцинолону ацетон іду, субкон’юктивально вводять 0,3мл розчину гентаміцину та 0,3мл розчину дексаметазону. В післяопераційному періоді протягом 2 тижнів всім пацієнтам призначено очні краплі тобрексу 2х двічі на день та уніклофену двічі на день. За даними тривалого періоду спостереження за хворими вироблено режим використання ін'єкцій триамцинолону в передню камеру ока. Вводити триамцинолон ацетонід в передню камеру ока доцільно троєкратно з інтервалом в один місяць. Про це свідчить динаміка змін товщини сітківки в макулярній зоні за даними оптикокогерентної томографії. Окрім того, через 6 місяців доцільно повторити вище зазначений курс лікування (введення триамцинолону ацетоніду в передню камеру ока також тричі з інтервалом в 1 місяць. Конкретний приклад втілення. Пацієнтка К. 50 років, звернулася в клініку із скаргами на зниження гостроти зору обох очей, яку відмітила протягом останніх 6 місяців. Хворіє цукровим діабетом II типу протягом останніх 10 років. Для корекції глікемії використовує глібомет 1 таб. 2 рази на день. Відмічає підвищення артеріального тиску, для корекції якого приймає гіпотензивні препарати. На момент звернення гострота зору обох очей 0,3н/к. В кришталиках початкові помутніння, поодинокі помутніння в скловидному тілі. На очному дні - картина непроліферативної діабетичної ретинопатії з вираженим клінічним набряком макулярної області. За даними оптико-когерентної томографії товщина сітківки в макулярній зоні правого ока 365мкн, лівого ока - 360мкн. Пацієнтці тричі з інтервалом в 1міс. Проведено ін'єкції триамцинолону ацетоніду в передню камеру обох очей. Вже через 2 тижні відмічено зменшення набрякових явищ сітківки за даними оптико-когерентної томографії на 50мкн. Після трикратного введення триамцинолону ацетоніду в передню камеру ока гострота зору обох очей 0,5-0,6н/к, товщина сітківки в макулярній зоні поступово зменшилася на правому оці до 210мнк, на лівому оці 215мкн. Такий рівень товщина сітківки та гострота зору утримувалася протягом 6 місяців. Проте через 6 місяців відмічено збільшення товщини сітківки в макулярній зоні до 310мкн на правому оці та 325мкн на лівому оці. Рівень гостроти зору зменшився на 0,1. Відповідно відмічено збільшення показників статичної кампіметрії. Таким чином, даний спосіб профілактики та лікування діабетичної ретинопатії відрізняється ви 47997 4 сокою ефективністю та мінімальним ризиком розвитку тяжких післяопераційних ускладнень порівняно з ендовітреальним введенням триамцинолону ацетоніду. Поряд з цим техніка проведення цієї маніпуляції відрізняється значною простотою порівняно з способом-прототипом. Спосіб був розроблений на базі Київського міського центру судинно-ендокринної патології органа зору. Отримані результати широко впроваджені в практику Центру і можуть бути рекомендовані до використання в практику медичних установ України. Цим способом на базі Центру судинноендокринної патології органа зору міста Києва було проліковано 65 пацієнтів. Період спостереження протягом двох років. З них у 30 спостерігали зміни, характерні для непроліферативної діабетичної ретинопатії з діабетичним набряком макулярної ділянки, у 30 - діабетична макулопатія та у 5 пацієнтів - зміни, характерні для проліферативної діабетичної ретинопатії. У всіх пацієнтів відмічено позитивну динаміку перебігу патологічного процесу за даними до- та післяопераційного обстеження (візометрія, кампіметрія, тонометрія, офтальмоскопія, ретинальна томографія): збільшення гостроти зору, зменшення центральної відносної скотоми, зменшення набрякових явищ сітківки за даними ретинальної томографії (протокол «товщина макули»). Окрім того, підвищення рівня внутрішньоочного тиску не виявлено. В жодному випадку не спостерігалося розвитку важких ускладнень - відшарування сітківки, гемофтальму, ендофтальміту. Література: 1. Steps for a safe intravitreal injection technique. By: Carsten H Meyer MD, Anne Fung, MD; Retinal Phisician Aug 2009. 2. General Ophthalmologist and intravitreal injection. By: Gerry Helzner, Senior Editor. Retinal Phisician Aug 2009. 3. Jonas JB, Kressing I, Softker A. Intravitreal injection for diffuse macular oedema. Arch. Ophthalm. 2003 Jan; 121(1): 57-61. 4. Ciardella AP, Klanchik S, Schiff W, Barile G, Langton K Intravitreal triamcinolon for treatment of refractory diabetic macular oedema with hard exudates. An ОСТ study: B.J. Ophthalm. 2004 Sept; 88 (9): 1131-6. 5. Massin P, Auclen F. Intravitreal triamcinolon acetonide for diabetic diffuse macular oedema: preliminary results of a prospective control trial. Ophthalmology 2004 Feb; 11(2): 218-24. 6. Karacorlu M, Ozdemin H, Karacorlu S. Regression of optic nerve head neovascularization in proliferative diabetic retinopathy after intravitreal triamcinolon. Int. Ophthalmol. 2004 Mar; 25(2): 113-6. 7. Родін С.С. Вплив ендовітреального введення бетаметазону Офтальмол. ж. - 2003 - №1. - с. 61-64. 5 Комп’ютерна верстка М. Ломалова 47997 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for preventing development and progression of diabetic retinopathy and diabetic edema of macular region in patients with diabetes mellitus

Автори англійською

Veselovska Zoia Fedorivna, Veselovska Nataliia Mykolaivna, Kukhar Nataliia Volodymyrivna

Назва патенту російською

Способ профилактики развития и прогрессирования диабетической ретинопатии и диабетического отека макулярного участка у больных сахарным диабетом

Автори російською

Веселовская Зоя Федоровна, Веселовская Наталья Николаевна, Кухарь Наталья Владимировна

МПК / Мітки

МПК: A61F 9/008

Мітки: прогресування, макулярної, хворих, розвитку, профілактики, ділянки, ретинопатії, набряку, спосіб, діабетичної, діабет, діабетичного, цукровий

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-47997-sposib-profilaktiki-rozvitku-ta-progresuvannya-diabetichno-retinopati-ta-diabetichnogo-nabryaku-makulyarno-dilyanki-u-khvorikh-na-cukrovijj-diabet.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб профілактики розвитку та прогресування діабетичної ретинопатії та діабетичного набряку макулярної ділянки у хворих на цукровий діабет</a>

Подібні патенти