Спосіб розміщення лінійних залізобетонних конструкцій на залізничній платформі

Номер патенту: 47816

Опубліковано: 16.05.2005

Автори: Легеза Віктор Петрович, Мартиненко Михайло Антонович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб розміщення лінійних залізобетонних конструкцій на залізничній платформі, згідно з яким лінійні залізобетонні конструкції в кожному багатоярусному штабелі укладаються одна на одну та кожен штабель розташовується вздовж платформи з використанням двох підкладок симетрично вертикальним площинам, які проходять через поздовжню та поперечну осі платформи, який відрізняється тим, що сусідні конструкції в кожному ярусі укладаються з однаковими поперечними зазорами по всій їх довжині, які приблизно дорівнюють товщині стропових петель, а кожна конструкція верхнього яруса укладається безпосередньо на дві сусідні конструкції нижнього яруса таким чином, щоб стропові петлі останніх щільно обхоплювали бічні поверхні кожної конструкції верхнього яруса.

2. Спосіб розміщення за п. 1, який відрізняється тим, що в необхідних місцях поярусного закріплення конструкцій з використанням розтяжок встановлюються прокладки товщиною, яка не перевищує максимальний діаметр поперечного перерізу вказаних розтяжок.

Текст

1 Спосіб розміщення ЛІНІЙНИХ залізобетонних конструкцій на залізничній платформі, згідно з яким ЛІНІЙНІ залізобетонні конструкції в кожному багатоярусному штабелі укладаються одна на одну та кожен штабель розташовується вздовж платформи з використанням двох підкладок симетрично вертикальним площинам, які проходять через поздовжню та поперечну осі платформи, Винахід стосується області транспортування вантажів залізницею та може бути застосований, зокрема, для перевезень типових залізобетонних паль суцільного квадратного перерізу на залізничних платформах Існує спосіб розміщення ЛІНІЙНИХ залізобетонних конструкцій - паль, колон, балок прямокутного перерізу ("Технические условия погрузки и крепления грузов» - М Транспорт, 1988, гл 4, §§ 13 15), який є найбільш близьким до заявляемого та прийнятий нами за прототип За цим способом ЛІНІЙНІ залізобетонні конструкції в кожному багатоярусному штабелі укладаються одна на одну та кожен штабель розташовується вздовж платформи з використанням двох підкладок симетрично вертикальним площинам, які проходять через поздовжню та поперечну осі платформи i9)UA КІЛЬКІСТЬ ярусів по висоті, КІЛЬКІСТЬ конструкцій по ширині та КІЛЬКІСТЬ штабелів встановлюється вантажовідправником у залежності від маси та розмірів конструкцій при повному використанні вантажопідйомності або вантажомісткості платформи Багатоярусне опирання конструкцій здійснюється одна над одною (мал 4 28 - 4 ЗО на стор 223 - 224 вищезгаданих ТУ) із застосуванням дерев'яних прокладок, які розміщуються точно над підкладками При цьому товщина прокладок пови видається під відповідальність власника патенту КОНСТРУКЦІЙ НА ЗАЛІЗНИЧНІЙ ПЛАТФОРМІ який відрізняється тим, що сусідні конструкції в кожному ярусі укладаються з однаковими поперечними зазорами по всій їх довжині, які дорівнюють товщині стропових петель, а кожна конструкція верхнього яруса укладається безпосередньо на дві сусідні конструкції нижнього яруса таким чином, щоб стропові петлі останніх щільно обхоплювали бічні поверхні кожної конструкції верхнього яруса 2 Спосіб розміщення за п 1, який відрізняється тим, що в необхідних місцях поярусного закріплення конструкцій з використанням розтяжок встановлюються прокладки товщиною, яка не перевищує максимальний діаметр поперечного перерізу вказаних розтяжок нна бути більшою висоти (h = 80 - 100) виступаючих елементів (строповочних петель) залізобетонних конструкцій Недоліком цього способу є те, що в процесі поздовжнього руху платформи, завантаженої у ВІДПОВІДНОСТІ зі способом-прототипом, у складі поїзда і особливо при сортувальних та маневрових роботах залізобетонні конструкції верхніх ярусів разом з прокладками зміщуються в поздовжньому напрямку за рахунок витягування розтяжок відносно конструкцій нижнього яруса При такій схемі навантаження утворюється небезпечний момент від зосереджених поперечних сил через прокладки на консолі конструкцій нижніх ярусів Але конструкції типу залізобетонних паль на такі навантаження від поперечних сил не розраховані, їх запроектовано з урахуванням, що силові навантаження мають поздовжній напрям, причому без ексцентриситету Тому вказані моменти поперечних сил призводять до небажаного тріщіноутворення, а в деяких випадках - до руйнації паль в їх консольних зонах Крім того, ще одним недоліком цього способу є те, що на виготовлення дерев'яних прокладок потрібний великий об'єм лісоматеріалів, які після перевезення залізобетонних конструкцій викидаються Це суттєво збільшує собівартість транспор (О 00 47816 тування таких конструкцій залізницею В основу винаходу було покладено наступну задачу створення способу розміщення ЛІНІЙНИХ залізобетонних конструкцій на залізничній платформі шляхом відмови від використання в деяких ярусах прокладок при багатоярусному укладанні конструкцій на залізничній платформі забезпечити ЦІЛІСТЬ конструкцій в процесі їх транспортування залізницею з одночасною економією лісоматеріалів Поставлена задача вирішується тим що в способі розміщення ЛІНІЙНИХ залізобетонних конструкцій на залізничній платформі, згідно якого ЛІНІЙНІ залізобетонні конструкції в кожному багатоярусному штабелі укладаються одна на одну та кожен штабель розташовується вздовж платформи з використанням двох підкладок симетрично вертикальним площинам, які проходять через поздовжню та поперечну осі платформи, згідно винаходу сусідні конструкції в кожному ярусі укладаються з однаковими поперечними зазорами по всій їх довжині, які дорівнюють товщині строповочних петель, а кожна конструкція верхнього яруса укладається безпосередньо на дві сусідні конструкції нижнього яруса таким чином, щоб строповочні петлі останніх щільно обхоплювали бічні поверхні кожної конструкції верхнього яруса Крім того, в необхідних місцях поярусного закріплення конструкцій з використанням розтяжок встановлюються прокладки товщиною, яка не перевищує максимального діаметру поперечного перерізу вказаних розтяжок Причинно-наслідковий зв'язок між запропонованими ознаками та очікуваним результатом полягає у наступному Перша ознака (сусідні конструкції в кожному ярусі укладаються з однаковими поперечними зазорами по всій їх довжині, які дорівнюють товщині строповочних петель) дозволяє розмістити кожну конструкцію верхнього яруса безпосередньо на дві сусідні конструкції нижнього яруса без використання прокладок По цій схемі укладання "одна верхня конструкція на дві сусідні нижні" із зазорами 5 на товщину строповочних петель між конструкціями строповочні петлі не заважатимуть безпосередньому обпиранню конструкцій своїми поверхнями П ВСІЙ IX ДОВЖИНІ О Друга і головна ознака (кожна конструкція верхнього яруса укладається безпосередньо на дві сусідні конструкції нижнього яруса) дозволяє виключити можливість виникнення моментів на консолях конструкцій (типу залізобетонних паль) нижніх ярусів від зосереджених поперечних сил в місцях встановлення прокладок, про що йшлося вище Обпирання паль по схемі "одна верхня конструкція на дві сусідні нижні" своїми поверхнями призводить до рівномірного розподілу вертикального навантаження від ваги паль по всій їх довжині У випадку, якщо палі в процесі маневрових або сортувальних робіт зміщуються в повздовжньому напрямку відносно залізничної платформи, схема обпирання не зміниться і зосереджені сили та моменти на консолях від них не виникають Таким чином, питання про небезпечне тріщіноутворення та руйнацію паль знімається Крім того, прокладки, що не використовуються в цьому способі, складають пряму економію лісоматеріалів при завантаженні Третя ознака (строповочні петлі сусідніх конструкцій нижніх ярусів щільно обхоплюють бічні поверхні кожної конструкції верхнього яруса) дозволяє використовувати строповочні петлі як упори від поперечних переміщень конструкцій під дією поперечних Інерційних сил Причому від поперечних зміщень спеціальними закріплюючими (такелажними) елементами слід утримувати тільки залізобетонні конструкції самого нижнього яруса відносно підлоги платформи, тоді як залізобетонні конструкції верхніх ярусів утримуються строповочними петлями конструкцій нижніх ярусів Четверта ознака (в необхідних місцях поярусного закріплення конструкцій з використанням розтяжок ) дозволяє розмістити розтяжки для поярусного закріплення залізобетонних конструкцій там, де це необхідно у ВІДПОВІДНОСТІ З проектом розміщення та завантаження конкретних залізобетонних конструкцій В цьому випадку необхідність встановлення прокладок конструктивно обгрунтована і їх товщина не перевищує максимального діаметру поперечного перерізу вказаних розтяжок Покажемо, як здійснюють розміщення ЛІНІЙНИХ залізобетонних конструкцій згідно із запропонованим способом На фігурі показано загальний вид торця платфороми з розміщеними на ній конструкціями у запропонований спосіб (варіант залізобетонних папь, колон, балок прямокутного перерізу) Закріплюючі (такелажні) засоби, які утримують конструкції відносно підлоги платформи, на Фіг не показано Згідно ІЗ запропонованим способом конструкції нижнього яруса 1 розміщують на інвентарні підкладки 2 не щільно одна до одної (як в прототипі), а з поперечними зазорами 3 між сусідніми конструкціями, які дорівнюють товщині строповочних петель 4 При цьому конструкції по ширині та довжині платформи 5 укладаються симетрично вертикальним площинам, які проходять через повздовжню та поперечну осі платформи Кожна конструкція другого яруса 6 та вище укладається безпосередньо на дві сусідні конструкції нижнього яруса таким чином, щоб строповочні петлі 4 конструкцій нижнього яруса щільно обхоплювали бічні поверхні 7 кожної конструкції верхнього яруса 6 Згадані поперечні зазори 3 необхідні для того, щоб конструкції верхніх ярусів могли бути розміщені в просторі між двома сусідніми строповочними петлями конструкцій нижнього яруса Така спеціальна "трапецієвидна" схема розміщення конструкцій вибрана для того, щоб "обійти" строповочні петлі, які вимагають використання дуже товстих дерев'яних прокладок Закріплення кожного пакета ЛІНІЙНИХ залізобетонних конструкцій від переміщень у поздовжньому напрямку відносно підлоги платформи згідно із запропонованим способом здійснюється таким же чином, як і в способі-прототипі із застосуванням розтяжок або інвентарного металоконтейнера В необхідних місцях поярусного закріплення конструкцій з використанням розтяжок (див , 47816 наприклад, мал 4 29, 4 32, 4 33 на crop 223 - 226 згаданих ТУ) встановлюються прокладки товщиною, яка повинна бути не меншою максимального діаметра поперечного перерізу розтяжок для вільного їх розміщення між ярусами Згідно з нормами згаданих ТУ при розміщенні декількох колон, паль або балок поперек платформи ці вироби в деяких ярусах ув'язують між собою за строповочні петлі двома поперечними розтяжками з дроту диаметром 6мм в чотири нитки Тому максимальний діаметр перерізу розтяжки дорівнює 12мм, що значно менше потрібної товщини прокладок, які вибираються із розрахунку висоти строповочних петель (h = 80-100) та третім ярусами в загальній КІЛЬКОСТІ 8 штук Згідно запропонованого способу укладання паль в кожному штабелі здійснюється так перший ярус - 9 шт , другий ярус - 8 шт , третій ярус - 7 шт Так як в цій схемі згідно розрахунків утримувати розтяжками необхідно тільки палі другого та третього яруса, то прокладки необхідно розміщувати тільки між другим та третім ярусами в кожному штабелі паль Розміри цих прокладок такі 15 х 50 х 2500мм їх необхідна КІЛЬКІСТЬ складає 4 шт Обчислимо об'єм лісоматеріалів, необхідних для виготовлення прокладок згідно зі способомпрототипом 3 Vi = 8 * 0,08 * 0,1 * 2,8 = 0,18м /комплекторейс Обчислимо об'єм лісоматеріалів, необхідних для виготовлення прокладок згідно із запропонованим способом V2 = 4 * 0,015 * 0,05 * 2,5 = 0,0075 3 м /комплекторейс Пряма економія лісоматеріалів за одне відвантаження паль такого типорозміру складає (не рахуючи трудозатрат на виготовлення прокладок) 3 UV = Vi - V2 = 0,1725 м /комплекторейс Таким чином, поєднання запропонованих ознак дозволяє отримати очікуваний технічний результат забезпечити ЦІЛІСТЬ залізобетонних конструкцій в процесі їх транспортування залізницею з одночасною економією лісоматеріалів Визначимо економію лісоматеріалів, наприклад, для одного з типорозмірів залізобетонних паль квадратного перерізу 300 х 300мм та довжиною 6000мм Для цих паль строповочні петлі мають висоту 80мм Вага одній палі складає 1,25 тс КІЛЬКІСТЬ завантажуваних паль на залізничну платформу складає 48 шт в два штабелі вздовж платформи по 24 шт в кожному штабелі Згідно способу-прототипу в кожному такому штабелі палі укладаються таким чином перший ярус - 9 шт , другий ярус - 9 шт , третій ярус - 6 шт Прокладки розмірами 80x100x2800 мм встановлюють між першим та другим ярусами і між другим ФІГ. ДП «Український інститут промислової власності» (Укрпатент) вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119, Україна (044) 456 - 20 - 90 ТОВ "Міжнародний науковий комітет" вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна (044)216-32-71

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for positioning of linear reinforced concrete structure on the flat-car

Автори англійською

Leheza Viktor Petrovych

Назва патенту російською

Способ расположения линейных железобетонных конструкций на железнодорожной платформе

Автори російською

Легеза Виктор Петрович

МПК / Мітки

МПК: B60P 3/40, B60P 7/06

Мітки: лінійних, платформи, залізничний, конструкцій, розміщення, залізобетонних, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-47816-sposib-rozmishhennya-linijjnikh-zalizobetonnikh-konstrukcijj-na-zaliznichnijj-platformi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб розміщення лінійних залізобетонних конструкцій на залізничній платформі</a>

Подібні патенти