Спосіб створення підземних сховищ газу в водоносних горизонтальних пластах

Номер патенту: 46796

Опубліковано: 17.06.2002

Автор: Федутенко Анатолій Миколайович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб створення підземних сховищ газу у водоносних горизонтальних пластах, який включає спорудження експлуатаційно-нагнітальних свердловин, закачування газу в пласт і відбирання його з пласта, який відрізняється тим, що закачування газу в водоносну частину пласта і відбирання його з газоносної частини пласта здійснюється по одних і тих же експлуатаційно-нагнітальних свердловинах, які обладнані двома поставами насосно-компресорних труб, причому один з них спускають до інтервалу перфорації у водоносній частині пласта і використовують для закачування газу, а другий спускають в інтервал перфорації в газоносній частині пласта і використовують для відбирання газу, при цьому весь об’єм газу закачують у водоносну частину пласта.

Текст

Спосіб створення підземних сховищ газу у водоносних горизонтальних пластах, який включає спорудження експлуатаційно-нагнітальних сверд Заявлене технічне рішення відноситься до газової промисловості і може бути використане при створенні підземних сховищ газу в пористих водоносних пластах, які залягають горизонтально Відомий спосіб створення підземного сховища газу в малоамплітудній структурі водоносного пласта (ас №1820597 пріор, від 29 1190), який включає буріння експлуатаційних і нагнітальних свердловин, закачування газу у водоносну і газоносну частини пласта через нагнітальні і експлуатаційні свердловини і ві дбирання через експлуатаційні свердловини Недоліком цього способу являється необхідність буріння нагнітальних свердловин, які працюють тільки в період закачування газу Другим недоліком цього способу являється складність визначення розрахунковим шляхом співвідношення об'ємів газу, який закачують в газоносну і водоносну частини пласта і часу включення в роботу другої батареї нагнітальних свердловин Третім недоліком являється неминуче відтиснення водяним валом за контур об'ємів газу, які знаходяться між водяним валом і контуром газоносності Інший спосіб створення ПСГ в малоамплітудних структурах водоносного пласта (ас № 1253091 пріор, від 16 05 84), прийнятий нами як прототип, включає буріння експлуатаційних і нагні ловин, закачування газу в пласт і відбирання його з пласта, який відрізняється тим, що закачування газу в водоносну частину пласта і відбирання його з газоносної частини пласта здійснюється по одних і тих же експлуатаційно-нагнітальних свердловинах, які обладнані двома поставами насоснокомпресорних труб, причому один з них спускають до інтервалу перфорації у водоносній частині пласта і використовують для закачування газу, а другий спускають в інтервал перфорації в газоносній частині пласта і використовують для відбирання газу, при цьому весь об'єм газу закачують у водоносну частину пласта тальних свердловин, закачування газу в обводнену частину пласта через нагнітальні свердловини, а в газоносну частину пласта - через експлуатаційні свердловини і відбирання газу через експлуатаційні свердловини із газоносної зони пласта Недоліком даного способу являється те, що він вимагає додаткового буріння нагнітальних свердловин, а також те, що закачування в водоносну зону не всього, а частини газу забезпечує збереження форми газового покладу тільки при наявності структурної пастки В основу винаходу поставлена задача розробити спосіб створення підземних сховищ газу в горизонтальних водоносних пластах, який виключає розтікання газу по пласту Вказана задача досягається шляхом буріння всього фонду експлуатаційно-нагнітальних свердловин на глибину нижче проектного положення газоводяного контакту (ГВК), перфорації свердловин в двох інтервалах нижче ГВК для закачування газу і вище ГВК для його відбирання, для чого свердловини обладнують двома поставами насосно-компресорних труб, один з яких спускають до інтервалу перфорації в водоносній частині пласта і використовують для закачування газу, а другий - до інтервалу перфорації в газоносній частині пласта, який використовують для відбирання газу При цьому весь об'єм газу закачують в водоносну частину пласта Зони закачування і видбирання газу розділяють в О (О (О 46796 свердловині пакером водоносного пласта, кути падіння покрівлі якої Технічний результат виражається в більш становлять 0°30' Активний об'єм газу складає 310 3 3 ефективному використанні свердловин, які прамлн м , з них 100 млн м закачується через 10 нацюють як на закачування, так і на відбирання газу, гнітальних свердловин нижче проектного полощо дає можливість виключити буріння нагнітальження ГВК в водоносну частину пласта Решта 3 них свердловин, які працюють тільки в період за210 млн м закачується в газоносну частину пласкачування газу, а також в тому, що закачування та через наявні 26 експлуатаційних свердловин 3 всього об'єму газу тільки в водоносну частину плаВідбирання газу в об'ємі 310 млн м здійснюється ста забезпечує стабільне підвищення тиску в вотільки по 26 експлуатаційних свердловинах В задоносній зоні і тим самим виключає розтікання пропонованому способі закачування всього активгазу по пласту і забезпечує більш компактне форного газу нижче рівня ГВК дозволить більш компамування штучного газового покладу із збільшенктно сформувати газовий поклад і повністю ням газонасиченої товщини пласта, що, в свою виключити розтікання газу по пласту в горизонтачергу, обумовлює збільшення продуктивності свельній площині, а використання на закачування і рдловин при відбиранні газу відбирання всього фонду експлуатаційних свердловин зробить зайвими витрати на спорудження Запропонований спосіб пояснюється схемою нагнітальних свердловин (див фіг) Газ, який закачують в водоносну частину плаЗастосування запропонованого способу в умоста 1 по НКТ 2 свердловини 3, випливає і утворює вах Олишівського ПСГ дозволить одержати екопід пластом-покришкою 4 газоносну частину пласномію коштів за рахунок відмовлення від буріння та 5 Відбирання газу ведеться по НКТ 6 із газононагнітальних свердловин на суму дев'ять МІЛЬЙОсної частини пласта Газ із свердловини в пласт і з НІВ гривень пласта в свердловину потрапляє крізь перфораДодатковий позитивний ефект від впроваційні отвори 7 3 метою роз'єднання водоносної і дження запропонованого технічного рішення утвогазоносної зон в свердловині встановлюють пакер рюється за рахунок того, що з'являється можли8 вість більш раціонального розміщення підземних сховищ газу відносно споживачів і магістральних Підтвердженням можливості здійснення загазопроводів, оскільки зникає необхідність прив'япропонованого способу створення і експлуатації зуватись до водоносних структур-пасток, а горизоПСГ в горизонтальних водоносних пластах слунтальні водоносні пласти мають більш широке жить досвід багаторічної експлуатації Олишівськопоширення го ПСГ, створеного в малоамплітудній структурі 46796 ДП «Український інститут промислової власності» (Укрпатент) вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119, Україна (044)456-20- 90 ТОВ "Міжнародний науковий комітет" вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна (044)216-32-71

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Fedutenko Anatolii Mykolaiovych

Автори російською

Федутенко Анатолий Николаевич

МПК / Мітки

МПК: B65G 5/00

Мітки: газу, водоносних, пластах, горизонтальних, підземних, спосіб, сховищ, створення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-46796-sposib-stvorennya-pidzemnikh-skhovishh-gazu-v-vodonosnikh-gorizontalnikh-plastakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб створення підземних сховищ газу в водоносних горизонтальних пластах</a>

Подібні патенти