Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Система інформування клієнтів про навчально-виховний процес, яка складається з блока автоматизованої системи навчального закладу, з'єднаного з блоком оператора мобільного зв'язку та поштовим сервером, при цьому блок оператора мобільного зв'язку, в свою чергу, зв'язаний з мобільним телефоном клієнта; при цьому поштовий сервер, в свою чергу, зв'язаний з персональним комп'ютером клієнта, яка відрізняється тим, що система додатково містить турнікет, обладнаний блоком зчитування, та модуль безпеки навчального закладу, поєднані між собою, при цьому модуль безпеки навчального закладу поєднаний з блоком автоматизованої системи навчального закладу, при цьому система також додатково містить веб-сервер SMS-передач, з'єднаний з блоком автоматизованої системи навчального закладу та блоком оператора мобільного зв'язку.

Текст

Система інформування клієнтів про навчально-виховний процес, яка складається з блока автоматизованої системи навчального закладу, з'єд 3 - високу точність інформування про відвідування; - високу надійність інформування про відвідування; - високу захищеність інформування про відвідування. Поставлена технічна задача досягається шляхом створення системи інформування клієнтів про навчально-виховний процес (відвідування, успішність, поведінку, тощо) учнів у навчальному закладі (наприклад: інформування батьків про відвідування, успішність та поведінку учнів, інформування керівника відділу кадрів про відвідування та успішність студентів, що навчаються за кошти підприємства), яка складається з: блоку автоматизованої системи навчального закладу, з'єднаного з блоком оператора мобільного зв'язку та поштовим сервером; при цьому блок оператора мобільного зв'язку в свою чергу зв'язаний з мобільним телефоном клієнта; при цьому поштовий сервер, в свою чергу, зв'язаний з персональним комп'ютером клієнта. При цьому, згідно із запропонованою корисною моделлю система додатково містить турнікет, обладнаний блоком зчитування та модуль безпеки навчального закладу, поєднані між собою. При цьому модуль безпеки навчального закладу поєднаний з блоком автоматизованої системи навчального закладу. При цьому система також додатково містить веб-сервер SMS-передач, з'єднаний з блоком автоматизованої системи навчального закладу та блоком оператора мобільного зв'язку. Перераховані ознаки складають суть корисної моделі та забезпечують досягнення технічного результату, а саме: - високу оперативність інформування; - високу гнучкість інформування про відвідування; високу точність інформування про відвідування; - високу надійність інформування про відвідування; - високу захищеність інформування про відвідування. Причинно-наслідковий зв'язок ознак корисної моделі та технічного результату полягає у наступному: - автоматизація інформування про відвідування та використання веб-серверу SMS-передач забезпечують високу оперативність інформування; - фіксація кожного проходження учня через турнікет забезпечує високу гнучкість інформування про відвідування; керованість турнікета індивідуальними носіями-перепустками учнів забезпечує високу точність і надійність інформування про відвідування; - автоматизація інформування про відвідування забезпечує захищеність інформації від підробки на неавтоматизованих стадіях обробки. Запропонована корисна модель проілюстрована доданою фігурою на якій зображено структурну схему системи інформування клієнтів про навчально-виховний процес. Система інформування клієнтів про навчально-виховний процес складається включає: блок зчитування 1 турнікету, модуль безпеки навчаль 46712 4 ного закладу 2, блок автоматизованої системи навчального закладу 3, веб-сервером SMSпередач 4, поштовий сервер 5, блок оператора мобільного зв'язку 6, персональний комп'ютер 7 клієнта, мобільний телефон 8 клієнта. Запропонована корисна модель працює у такий спосіб: В блок автоматизованої системи навчального закладу 3 (наприклад, блок автоматизованої системи АС «ШКОЛА» загальнодержавної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти ІВС «ОСВІТА») заносять анкети учнів. Кожному учню надають індивідуальний носій-перепустку (наприклад, пластикову картку учнівського квитка державного зразка з безконтактним чіп-модулем, яка містить графічну інформацію про особу учня з фотографією та інформацію в електронному вигляді на чіп-модулі). Прив'язують до кожної анкети учня ідентифікатор носія перепустки (наприклад імпортують з текстового файлу імпорту загальнодержавної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти ІВС «ОСВІТА»). Вносять до блоку автоматизованої системи навчального закладу 3 номери мобільних телефонів, адреси електронних скриньок та іншу інформацію про клієнтів. Встановлюють певним клієнтам ознаку «Чи згоден отримувати CMC». Учень, входячи в навчальний заклад, чи виходячи з нього реєструє свій носій-перепустку в блоці зчитування 1 турнікета. При цьому ідентифікатор носія-перепустки з блока зчитування 1 турнікета передають до модулю безпеки навчального закладу 2, де зазначений ідентифікатор перевіряють на дозвіл щодо можливості відвідування навчального закладу. Якщо зазначеному учню дозволяється відвідування навчального закладу, з модулю безпеки навчального закладу 2 надають сигнал - дозвіл до турнікету та надають ідентифікатор носія перепустки до блоку автоматизованої системи навчального закладу 3. Після цього в блоці автоматизованої системи навчального закладу 3 розпізнають ідентифікатор та визначають відповідну йому анкету учня, за допомогою спеціального програмного забезпечення автоматизовано формують електронний лист і SMS- повідомлення про відвідування та передають їх відповідно до поштового серверу 5, яким користується клієнт та веб-серверу SMS- передач 4. Інформацію про успішність, поведінку, тощо переносять уручну з класних журналів в блок автоматизованої системи навчального закладу 3. У веб - сервері SMSпередач 4 SMS- повідомленню про стан навчально-виховного процесу учня надають пріоритет, завдяки якому прискорюється відправлення цього SMS- повідомлення блоком оператора мобільного зв'язку 6. Після цього передають це SMS- повідомлення до блоку оператора мобільного зв'язку 6, яким користується клієнт. З блоку оператора мобільного зв'язку 6 SMS- повідомлення про стан навчально-виховного процесу учня передають до мобільного телефону 8 клієнта. Клієнт відкриває свою електронну скриньку на поштовому сервері 5 та отримує електронний лист про стан навчальновиховного процесу учня на свій персональний комп'ютер 7. Електронні листи і SMS- повідомлення про ві 5 46712 двідування передаються клієнтам одразу після входу/виходу учня та містять наступну інформацію: - ПІБ учня; - дата відправки повідомлення; - дія (вхід або вихід); - час дії; Комп’ютерна верстка О. Рябко 6 - назва навчального закладу; - міський номер навчального закладу; - іншу інформацію. Електронні листи і SMS- повідомлення про успішність, поведінку, тощо передаються клієнтам з певною заданою періодичністю. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Client communications of educational process

Автори англійською

Bobovkin Viktor Tykhonovych, Zhurovskyi Mykhailo Zakharovych, Vorobiov Yurii Yevhenovych, Yesaulov Yurii Viacheslavovych

Назва патенту російською

Система информирования клиентов об учебно-воспитательном процессе

Автори російською

Бобовкин Виктор Тихонович, Згуровский Михаил Захарович, Воробьев Юрий Евгеньевич, Есаулов Юрий Вячеславович

МПК / Мітки

МПК: G06F 12/00

Мітки: система, навчально-виховний, клієнтів, інформування, процес

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-46712-sistema-informuvannya-kliehntiv-pro-navchalno-vikhovnijj-proces.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Система інформування клієнтів про навчально-виховний процес</a>

Подібні патенти