Спосіб оцінки порушень ліпідного обміну в головному мозку та плазмі крові при експериментальному післяопераційному гіпотиреозі

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб оцінки порушень ліпідного обміну в головному мозку та плазмі крові при експериментальному післяопераційному гіпотиреозі, що включає дослідження жирнокислотного складу ліпідів тканин головного мозку та плазми крові, який відрізняється тим, що за допомогою газорідинної хроматографії виявляють зміни вмісту стеаринової жирної кислоти та суми поліненасичених жирних кислот, розраховують їх співвідношення за формулою:

К=С18:0/Сума ПНЖК, де

К - коефіцієнт, який характеризує ліпідні порушення;

С18:0 - стеаринова жирна кислота, складова частина мієліну;

Сума ПНЖК - сума поліненасичених жирних кислот, що включає есенціальні жирні кислоти, переважно арахідонову,

порівнюють з контролем і при зниженні К оцінюють зміни ліпідних показників в головному мозку при енцефалопатії, спричиненій експериментальним гіпотиреозом.

Текст

Спосіб оцінки порушень ліпідного обміну в головному мозку та плазмі крові при експериментальному післяопераційному гіпотиреозі, що включає дослідження жирнокислотного складу ліпідів тканин головного мозку та плазми крові, який відрізняється тим, що за допомогою газорідинної 3 46686 Технічний результат, який досягається, полягає в оцінці порушень ліпідного обміну за умови енцефалопатії, спричиненої післяопераційним гіпотиреозом, та створення теоретичного підґрунтя для її корекції. Поставлена задача досягається тим, що у відомому способі, який передбачає дослідження жирнокислотного складу ліпідів тканин мозку та плазми крові при ішемічному процесі, згідно корисної моделі, визначають жирнокислотний склад ліпідів тканин головного мозку і плазми крові за допомогою газорідинної хроматографії, виявляють зміни вмісту стеаринової жирної кислоти та суми поліненасичених жирних кислот, розраховують їх співвідношення за формулою: К=С18:0 / Сума ПНЖК, де К - коефіцієнт, який характеризує ліпідні порушення; С 18:0 - стеаринова жирна кислота (ЖК), складова частина мієліну; сума поліненасичених ЖК - включає есенціальні жирні кислоти, переважно арахідонову ЖК; порівнюють з контролем і при зниженні коефіцієнта К оцінюють зміни ліпідних показників в голов 4 ному мозку при енцефалопатії, спричиненій експериментальним гіпотиреозом. Переваги цього способу: чутливість газорідин-7 ної хроматографії -10 А, висока інформативність, зручність у використанні. За допомогою цього способу можливо оцінювати ступень розвитку гіпотиреоїдної енцефалопатії та ефективність використання нейротропної терапії. Спосіб здійснюється наступним чином: 1. Тваринам моделюють стан післяопераційного гіпотиреозу згідно патенту [7]. 2. Підготовку і газохроматографічний аналіз жирнокислотного складу ліпідів тканин головного мозку і плазми крові щурів проводять за нашою методикою [8]. 3. Морфологічний контроль розвитку енцефалопатії здійснюють методом електронної мікроскопії, для чого ділянки головного мозку забирають через 100 діб після тиреоїдектомії, фіксують глютаральдегідом, з дофіксацією тетраокисом осмію, зневоднюють в спиртах зростаючої концентрації, заливають в суміш „епон-аралдит”. Ультратонкі зрізи отримують на ультратомі LKB III, контрастують уранілацетатом та цитратом свинцю та досліджують під електронним мікроскопом ПЕМ 125К. Таблиця Результати досліджень ліпідних показників при експериментальному гіпотиреозі наведені у таблиці (в%) Назва показників С 18:0 С20:4 Сума ПНЖК К=С18:0 / сума ПНЖК Головний мозок контроль дослід 14,8±1,0 13,4±1,1 30,6±1,5 36,4±2,0* 37,1±1,6 39,9±1,6* 0,4 0,33 Плазма контроль 7,4±0,7 34,2±1,5 48,1±1,5 дослід 4,2±0,5* 30,1±1,5* 53,5±1,8* 0,15 0,08 *) р < 0,05 порівняно з контролем З таблиці бачимо, що зміни ліпідних показників в тканинах головного мозку і плазми крові при експериментальному гіпотиреозі характеризуються однонаправленністю і дозволяють визначати зміни ліпідних порушень в крові. Оскільки простагландини є похідними арахідонової кислоти, то зниження її концентрації в крові та підвищення в тканинах головного мозку можна розглядати як механізм активації прозапальних факторів, що відіграють важливу роль у формуванні гіпотиреоїдної енцефалопатії. Морфологічним підтвердженням останньої є демієлінізація нервових волокон, темноклітинна загибель нейронів та накопичення в цитоплазмі нейронів ліпофусцину, що вказує на порушення внутрішньоклітинного обміну ліпідів. На базі Інституту проблем патології НМУ імені О.О. Богомольця методом газорідинної хроматографії проведена оцінка змін ліпідних показників тканин головного мозку і плазми крові при експериментальному післяопераційному гіпотиреозі у щурів (n=20). Таким чином, даний спосіб досить точний при оцінці розвитку енцефалопатії в умовах експериментального гіпотиреозу та цілеспрямованого ви користання нейротропних засобів для корекції порушень ліпідного метаболізму в центральній нервовій системі за умов післяопераційного гіпотиреозу, і може бути рекомендований для впровадження в практичну медицину. Література: 1. Белецкая К.С. Лечение гипотиреоза // Проблемы эндокринной патологии. - 2006. - №1. - С. 93-99. 2. Петров О.С. Особливості неврологічної патології та взаємовідносини з біоелектричними патернами головного мозку і церебральною гемодинамікою при гіпотиреозі: Авторефер. дис. к.м.н. Київ, 2007. - 16с. 3. Барабой В.А., Сутковой Д.А. Окислительноантиоксидантный гомеостаз в норме и патологии. К., 1997. - 220с. 4. Зозуля И.С. Мартынюк В.Ю., Майструк О.А. Нейропротекторы, ноотропы, нейрометаболиты в интенсивной терапии поражений нервной системы - К.: Интермед, 2005. - 132с. 5. Мельник О.І. Метаболічні зміни у крові та секреторних органів шлунково-кишкового тракту експериментальних тварин за умов гіпотиреозу // 5 46686 Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. - 2002. - №2. - С.73-76. 6. Яременко Л.М., Брюзгіна Т.С., Грабовой О.М., Холобцева В.Н. Спосіб оцінки розвитку порушень ліпідного обміну при експериментальній ішемії головного мозку// Патент України №33307. 10.06.2008. - Бюль.№11. - 3с. 7. Стеченко Л.О., Петренко В.А., Бик П.Л., Кузян В.Р., Куфтирева Т.П. „Спосіб моделювання Комп’ютерна верстка М. Ломалова 6 гіпотиреозу у щурів” / Патент України №27821. 12.11.2007. - Бюль.№2. - 2с. 8. Губський Ю.І., Яніцька Л.В., Брюзгіна Т.С. Жирно кислотний склад ліпів головного мозку щурів при токсичному ураженні 1,2 дихлоретаном та введення нікотинаміду // Сучасні проблеми токсикології. - 2005. - №1. – С.19. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for evaluation of disorder of lipid metabolism in cerebrum and blood plasma at experimental postoperative hypothyroidism

Автори англійською

Petrenko Volodymyr Anatoliiovych, Sereda Petro Ivanovych, Briuzgina Tetiana Semenivna, Stechenko Liumyla Oleksandrivna, Chaikovskyu Yurii Bohdanovych, Kuftyreva Tetiana Pavlivna

Назва патенту російською

Способ оценки нарушений липидного обмена в головном мозге и плазме крови при экспериментальном послеоперационном гипотиреозе

Автори російською

Петренко Владимир Анатольевич, Середа Петр Иванович, Брюзгина Татьяна Семеновна, Стеченко Людмила Александровна, Чайковский Юрий Богданович, Куфтырева Татьяна Павловна

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/48

Мітки: спосіб, порушень, оцінки, крові, гіпотиреозі, експериментальному, плазми, мозку, ліпідного, післяопераційному, головному, обміну

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-46686-sposib-ocinki-porushen-lipidnogo-obminu-v-golovnomu-mozku-ta-plazmi-krovi-pri-eksperimentalnomu-pislyaoperacijjnomu-gipotireozi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оцінки порушень ліпідного обміну в головному мозку та плазмі крові при експериментальному післяопераційному гіпотиреозі</a>

Подібні патенти