Спосіб реконструкції пальцьових артерій при множинних відчленуваннях довгих пальців кисті

Номер патенту: 46679

Опубліковано: 25.12.2009

Автор: Рябчун Сергій Вікторович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб реконструкції пальцьових артерій при множинних відчленуваннях довгих пальців кисті, що здійснюють шляхом мобілізації та формування анастомозу пошкодженої власної пальцьової артерії з використанням мікрохірургічної техніки під оптичним збільшенням операційного мікроскопа, який відрізняється тим, що мобілізують власну долонну пальцьову артерію кукси сусіднього травмованого пальця, загальнопальцьову артерію, власну пальцьову артерію проксимальної фаланги пальця, котрий реплантується, артеріальну аркаду, перетинають загальнопальцьову артерію та виконують транспозицію мобілізованого судинного комплексу на проксимальну фалангу з наступним формуванням анастомозу по типу "кінець в бік" з дистальною куксою власної пальцьової артерії відчленованого сегмента, відновлюють 1-2 вени на тильній поверхні пальця, накладають на шкіру рідкі шви, рихлу асептичну пов'язку та іммобілізують палець.

Текст

Спосіб реконструкції пальцьових артерій при множинних відчленуваннях довгих пальців кисті, що здійснюють шляхом мобілізації та формування анастомозу пошкодженої власної пальцьової артерії з використанням мікрохірургічної техніки під оптичним збільшенням операційного мікроскопа, який відрізняється тим, що мобілізують власну 3 си, обробляють за загальними методиками. Накладають вузлові шви (нейлон 9/0), перевіряють прохідність та спроможність анастомозу. [5] Недоліками цього способу є: значне травмування судини на протязі, що є типовим для даного виду травми, та недостатня довжина переміщеного фрагменту. Наслідком цього є розвиток раннього тромбозу сформованого анастомозу та послідуючий некроз реплантованого сегменту. Задачею корисної моделі, що заявляється, є зменшення післяопераційних ускладнень, таких як ішемічний частковий чи повний некроз сегментів кисті, збільшення частоти приживлення відчленованих довгих пальців кисті, запобігання повторного хірургічного втручання та зменшення тривалості лікування пацієнтів. Технічний результат корисної моделі полягає у застосуванні нового способу реконструкції пальцьових артерій при множинних відчленуваннях довгих пальців кисті на рівні проксимальних фаланг, шляхом мобілізації власної долонної пальцьової артерії кукси сусіднього травмованого пальця, загальнопальцьової артерії, власної пальцьової артерії проксимальної фаланги пальця котрий реплантується, артеріальної аркади, перетинання загальнопальцьової артерії та транспозиції мобілізованого судинного комплексу на проксимальну фалангу з наступним формуванням анастомозу по типу "кінець в бік" [3] з дистальною куксою власної пальцьової артерії відчленованого сегмента при використанні мікрохірургічної техніки. Відмінними особливостями корисної моделі, що заявляється, є можливість значно покращити лікування пацієнтів з відчленуванням довгих пальців кисті, зменшення вірогідності розвитку артеріального тромбозу сформованого анастомозу, збільшення вірогідності приживлення реплантованого сегменту. Цей спосіб лікування є сучасним, з використанням останніх досягнень в галузі мікрохірургії. За літературними даними такого способу невідомо. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому способі реконструкції пальцьових артерій при множинних відчленуваннях довгих пальців кисті на рівні проксимальних фаланг, шляхом мобілізації та формування анастомозу пошкодженої власної пальцьової долонної артерії з використанням мікрохірургічної техніки під оптичним збільшенням операційного мікроскопа, згідно корисної моделі мобілізують власну долонну пальцьову артерію кукси сусіднього травмованого пальця, загальнопальцьову артерію, власну пальцьову артерію проксимальної фаланги пальця, котрий реплантується, артеріальну аркаду, перетинають загальнопальцьову артерію та виконують транспозицію мобілізованого судинного комплексу на проксимальну фалангу з послідуючим формуванням анастомозу по типу "кінець в бік" з дистальною куксою власної пальцьової артерії відчленованого сегменту. Відновлюють 1-2 вени на тильній поверхні пальця, накладають на шкіру рідкі шви, рихлу асептичну пов'язку та іммобілізують палець. Спосіб здійснюється наступним чином. 46679 4 - Операцію виконують під загальною анестезі єю. - Виконують додатковий доступ на відчленованому сегменті, аналізують стан дистальних кінців пошкоджених пальцьових артерій, виявляють найбільш пригодну до анастомозування артерію. - Під джгутом на плечі проводять доступ по нейтральній лінії кукси травмованого пальця з переходом на долонну поверхню кисті, виділяють загально пальцьовий судинно-нервовий пучок. - Виконують остеосинтез двома перехрестними шпицями. - Виконують шов ушкодженого сухожилка розгинача (поліамід 4/0). - Під оптичним збільшенням (5х), за допомогою мікрохірургічного інструментарію мобілізують власну долонну пальцьову артерію кукси сусіднього травмованого пальця, загальнопальцьову долонну артерію, власну пальцьову долонну артерію пальця котрий реплантується, артеріальну аркаду. - Далі знімають джгут, пересікають загально пальцьову артерію та виконують транспозицію мобілізованого судинного комплексу на проксимальну фалангу. - Формують судинний анастомоз власної пальцьової долонної артерії та долонної п'ясткової артерії за типом «кінець в бік» монофіламентною ниткою на атравматичній голці (нейлон 9/0). - На тильній поверхні реплантату відновлюють 1-2 вени за загальноприйнятою методикою (нейлон 9/0). - Роблять біполярний гемостаз, перевіряють кровообіг у реплантованому сегменті. - Шкіру зашивають рідкими швами. - Накладають рихлу асептичну пов'язку, з наступною іммобілізацією реплантованого пальця. Приклади клінічного застосування способу. Спостереження №1 Пацієнт Г., 1975 р.н., історія хвороби №4970, поступив в клініку в ургентному порядку 12.10.2004р., з діагнозом: повне травматичне відчленування 2-го, 3-го, 4-го пальців правої кисті на рівні проксимальних фаланг. Травму отримав при роботі з фуговальним станком. Виконана операція: ПХО рани, реплантація 2-го, 3-го, 4-го пальців правої кисті. Хід операції: Операцію виконували під загальною анестезією. Оцінювали стан власної пальцьової долонної артерії в ампутанті. Під плечовим джгутом виконували додатковий «S»подібний розтин на долонній поверхні кисті, виділяли долонний судинно-нервовий пучок; остеосинтез перелому виконували двома перехресними шпицями, виконували шов сухожилку розгинача пальця. Під оптичним збільшенням (5х), за допомогою мікрохірургічного інструментарію мобілізували власну долонну пальцьову артерію кукси сусіднього травмованого пальця, загальнопальцьову артерію, власну пальцьову артерію кукси проксимальної фаланги пальця котрий реплантується, артеріальну аркаду, перетинали загальнопальцьову артерію та виконували транспозицію мобілізованого судинного комплексу на проксимальну фалангу з послідуючим формуванням анастомозу по типу "кінець в бік" (нейлон 9/0). Відновлювали кровоток в 1-2-х тильних венах пальця 5 46679 (нейлон 9/0). Обережно робили біполярний гемостаз, перевіряли кровообіг у сегменті. Накладали рідкі шви на шкіру. Медикаментозне та фізіотерапевтичне лікування. Шви знімали на 16-й - 18-й день. Найближчий функціональний та косметичний результати розцінені як відмінні. Пацієнт повернулася до праці за своєю спеціальністю через 4-ри місяці. Спостереження №2 Пацієнт М., 1984 р.н., історія хвороби №12490, поступив в клініку в ургентному порядку 18.11.2007p., з діагнозом: повне травматичне відчленування 3-го, 4-го пальців правої кисті на рівні проксимальних фаланг. Травму отримав при роботі з фуговальним станком. Виконана операція: ПХО рани, реплантація 3-го, 4-го пальців правої кисті. Хід операції: Операцію виконували під загальною анестезією. Оцінювали стан власної пальцьової долонної артерії в ампутанті. Під плечовим джгутом виконували додатковий «S»-подібний розтин на долонній поверхні кисті, виділяли долонний судинно-нервовий пучок; остеосинтез перелому виконували двома перехресними шпицями, виконували шов сухожилку розгинача пальця. Під оптичним збільшенням (5х), за допомогою мікрохірургічного інструментарію мобілізували власну долонну пальцьову артерію кукси сусіднього травмованого пальця, загальнопальцьову артерію, власну пальцьову артерію кукси проксимальної фаланги пальця котрий реплантується, артеріальну аркаду, перетинали загальнопальцьову артерію та виконували транспозицію мобілізованого судинного комплексу на проксимальну фалангу з послідуючим формуванням анастомозу по типу "кінець в бік" (нейлон 9/0). Відновлювали кровоток в 1-2-х тильних венах пальця (нейлон 9/0). Обережно робили біполярний гемостаз, перевіряли кровообіг у сегменті. Накладали рідкі шви на шкіру. Медикаментозне та фізіотерапевтичне лікування. Шви знімали на 16-й - 18-й день. Найближчий функціональний та косметичний результати розцінені як відмінні. Пацієнт повернулася до праці за своєю спеціальністю через 4-ри місяці. Спосіб, що заявляється, апробований в Київському міському центрі пластичної мікрохірургії та хірургії кисті з 2004 по 2008 рік. За даним способом проліковано 11 пацієнтів з множинними відчленуваннями довгих пальців кисті на рівні проксимальних фаланг. Всі операції виконувалися з використанням мікрохірургічної техніки під оптичним збільшенням операційного мікроскопа. При Комп’ютерна верстка Л. Купенко 6 лікуванні пацієнтів за новим способом одержані слідуючи результати: відмінно - 80,0%, добре 19,2%, задовільно - 7,5%, незадовільно - 3,3%. При лікуванні пацієнтів за найближчим аналогом (прототипом) одержані такі результати: відмінні 60,0%, добрі - 15,2%, задовільні - 14,8%, незадовільні - 10,0%. Як ми бачимо, інтегральні показники у пацієнтів, які лікувалися за нашим способом, набагато вище, ніж у тих, які лікувалися за найближчим прототипом. Обробка результатів клінічного застосування способу з використанням критерію Ст'юдента доводить статистичне достовірне зниження відсотка післяопераційних та віддалених ускладнень в порівнянні з прототипом (р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Technique for reconstructing digital arteries in multiple injuries of long fingers

Автори англійською

Riabchun Serhii Viktorovych

Назва патенту російською

Способ реконструкции пальцевых артерий при множественных отчленениях длинных пальцев кисти

Автори російською

Рябчун Сергей Викторович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: довгих, спосіб, реконструкції, пальців, відчленуваннях, кисті, артерій, множинних, пальцьових

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-46679-sposib-rekonstrukci-palcovikh-arterijj-pri-mnozhinnikh-vidchlenuvannyakh-dovgikh-palciv-kisti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб реконструкції пальцьових артерій при множинних відчленуваннях довгих пальців кисті</a>

Подібні патенти