Спосіб оцінки толерантності сортів пшениці при ушкодженні зерна клопом-черепашкою

Номер патенту: 46611

Опубліковано: 25.12.2009

Автори: Червоніс Михайло Володимирович, Рибалка Олександр Ілліч

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення толерантності клейковини сортів пшениці при ушкодженні зерна клопом-черепашкою, при якому борошно замочують на 30 хв. в дистильованій воді, додають робочий розчин і проводять ряд послідовних механічних маніпуляцій (струшування-відстоювання), який відрізняється тим, що як робочий розчин використовують 50 % 1-пропанол, осад висушують при 105 °С до постійної сухої ваги і визначають ступінь толерантності клейковини до протеолітичних ферментів слини клопа-черепашки за показником вмісту нерозчинного в 50 % 1-пропанолі азоту.

Текст

Спосіб визначення толерантності клейковини сортів пшениці при ушкодженні зерна клопом 3 46611 обертання. При використанні ротаційного пристрою з ручним управлінням, блок-пакет фіксують на пристрої і повільно обертають 5 повних обертів, 5хв. відстоюють і операцію (обертання-відстоювання) повторюють двічі. Після третього циклу обертання та 5хв. відстоювання фіксують висоту осаду седиментації в мл. Даний спосіб є найближчим аналогом нашої корисної моделі. Недоліком способу є: 1) для використання необхідні спеціальні пристрої, а саме ротаційний прилад, блок-пакет із 16 прозорих циліндрів з кришкою, водяна баня з регульованою температурою; 2) спосіб не детектує безпосередньо ступінь толерантності клейковини сортів пшениці при ушкодженні клопом-черепашкою, а лише елімінує вплив на якість борошна ферменту клопачерепашки. З метою усунення недоліків пропонується спосіб оцінки толерантності клейковини сортів пшениці проти ушкодження клопом черепашкою, шляхом дослідження вмісту нерозчинного азоту в 50% 1-пропанолі. У основу корисної моделі поставлено задачу визначення критерію оцінки толерантності білків клейковини пшениці проти ушкодження зерна клопом-черепашкою з метою посилення цієї ознаки селекційним шляхом. Поставлена задача вирішується у способі шляхом визначення вмісту азоту в осаді, що утворився після автолізу наважки борошна (цілезмолотого зерна) при 30°С протягом 30хв. і інкубації в 50% 1-пропанолі. Відмінними від найближчого аналогу ознаками корисної моделі є: склад робочого розчину, що використовується у способі; - стійкості клейковинного комплексу борошна до протеолітичних ферментів визначають за показником вмісту азоту; - характером механічних маніпуляцій зі зразком; - час тривалості визначення. Ефективність способу: - при використанні запропонованої корисної моделі, коефіцієнт кореляції з інтегральним показником якості "силою" борошна (W) дорівнюю 0,8-0,9; - при використанні способу сорти пшениці з різним генетичним і рівнем якості чітко 4 диференціюються за показником толерантності клейковини при ушкодженні зерна клопомчерепашкою; визначення ступеню толерантності клейковинного комплексу зерна пшениці проти ушкодження клопом-черепашкою дає можливість на ранніх етапах селекції добирати форми озимої пшениці для створення сортів, які не втрачали б хлібопекарських якостей навіть за умов критичного ушкодження зерна шкідником. Спосіб здійснюється таким чином. Наважку 2г борошна або цілезмолотого зерна переносять в центрифужну пробірку ємністю 50мл, додають 6мл дистильованої води, розмішують до утворення однорідної маси і поміщають пробірку у водяну баню при температурі 30°С на 30хв. Після чого до вмісту пробірки додають 40мл 50% 1пропанолу, закручують кришечкою і ретельно розмішують на Вортексі до однорідної маси. Пробірку закріплюють на струшувачі в горизонтальному положенні і витримують 60хв., вміст пробірки центрифугують при 3000об/хв. протягом 15хв. Надосадову рідину зливають. До осаду знову додають 40мл 50% 1-пропанолу, ретельно розмішують за допомогою скляної палички до однорідної маси і струшують протягом 60хв. Вміст пробірки центрифугують при 3000об/хв. протягом 15хв. Надосадову рідину зливають, а осад переносять у бюкси і висушують при 105°С до постійно сухої ваги (12год). Висушену масу розтирають у ступці до однорідної порошкоподібної маси. Визначають вміст азоту висушеного порошку за ДОСТ13586.1. Спосіб було апробовано в відділі генетичних основ селекції Селекційно-генетичного інституту НЦ НС. У сортах з різним генетично обумовленим рівнем якості зерна визначали загальний вміст азоту неушкодженого клопом-черепашкою зерна та вміст азоту в зерні зі ступенем ушкодження 4%. Результати порівнювали з найбільш комплексним показником якості борошна - "силою" борошна (W). Отриманні дані показують (Табл.), що показник вмісту азоту, при ушкодженні клопом-черепашкою залишається вищим у сортів пшениці з толерантним клейковинним комплексом до протеолітичних ферментів слини клопа-черепашки (Куяльник - 1,0%, Селянка - 0,86% та ін.). Сорти, у яких значно погіршується якість борошна при ушкоджені клопом, вміст азоту після екстракції спиртом значно нижчий (Береш, Золотоколоса). Таблиця Вміст азоту в борошні сортів озимої м'якої пшениці з різним генетично обумовленим рівнем якості Назва сорту Альбатрос од. Селянка Золотоколоса Береш Показник вмісту азоту Показник вмісту азоту Співвідношення при відсутності при ушкодженні спирторозчинного "Сила" борошна, о.а. ушкодження клопом- клопом-черепашкою азоту до загального, черепашкою, % (4%), % % 2,13 0,77 36,15 262 2,02 0,86 42,57 315 1,87 0,59 31,55 184 2,35 0,63 26,81 172 5 46611 6 Продовження таблиці Вміст азоту в борошні сортів озимої м'якої пшениці з різним генетично обумовленим рівнем якості Куяльник Вікторія Повага Пошана Зустріч Ніконія 2,19 2,15 2,14 2,25 2,11 2,18 1,00 0,86 0,70 0,88 0,72 0,85 45,66 40,00 32,71 39,11 34,12 38,99 368 283 193 286 229 332 Коеф. кореляції (r) Джерела інформації. 1. Попереля Ф.О. Новий підхід до визначення кількості і якості клейковини в українській пшениці // Хранение и переработка зерна. - 2002. - №9 (39). - С.30-34. 2. Рибалка О.І., Червоніє М.В., Топораш І.Г. та ін. Наукове обгрунтування розробки нових методів оцінки хлібопекарських якостей борошна // Хранение и переработка зерна. - 2006. - №1 (79). Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська С.43-48. 3. Рыбалка А.И., Топораш И.Г. Качество украинской пшеницы состояние и проблемы // Хранение и переработка зерна. - 2007. - №9 (99). С.30-33. 4. Спосіб непрямої оцінки "сили" борошна седиментація SDS30 / Опис до Деклараційного патенту на корисну модель №17023 від 15.09.2006., Бюл. №9. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for assessing the tolerance of wheat varieties while damaging grain thereof by the corn-bug

Автори англійською

Rybalka Oleksandr Illich, Chervonis Mykhailo Volodymyrovych

Назва патенту російською

Способ оценки толерантности сортов пшеницы при повреждении зерна клопом-черепашкой

Автори російською

Рыбалка Александр Ильич, Червонос Михаил Владимирович

МПК / Мітки

МПК: A01H 1/04

Мітки: оцінки, сортів, ушкодженні, клопом-черепашкою, зерна, спосіб, толерантності, пшениці

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-46611-sposib-ocinki-tolerantnosti-sortiv-pshenici-pri-ushkodzhenni-zerna-klopom-cherepashkoyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оцінки толерантності сортів пшениці при ушкодженні зерна клопом-черепашкою</a>

Подібні патенти