Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Прес-форма, що містить матрицю, пружини, що працюють на стискання і переміщаються спільно з стінками матриці, верхній і нижній пуансони, встановлені з можливістю вертикального переміщення відносно бічних стінок і горизонтального - відносно паралельних з ними стінок, плити, засоби протитиску на стінки, яка відрізняється тим, що матрицю виконано з чотирьох окремих стінок, причому дві з них встановлені нерухомо і закріплені на нижній плиті, третю встановлено на пружині з можливістю переміщуватись у вертикальному напрямі, а четверту - у вертикальному і горизонтальному напрямах, верхній пуансон встановлено з можливістю переміщатись одночасно з четвертою рухомою стінкою матриці у вертикальному і горизонтальному напрямах, а як нижній пуансон застосовано нерухому плиту.

Текст

Прес-форма, що містить матрицю, пружини, що працюють на стискання і переміщаються спільно з стінками матриці, верхній і нижній пуансони, встановлені з можливістю вертикального перемі 3 її надійнішу роботу при одержанні матеріалів з наноструктурою. Сутність корисної моделі пояснюється ілюстративним матеріалом, де на фіг. 1 зображенно положення прес - форми перед деформацією, на фіг. 2 - переріз по А - А фіг. 1, на фіг. 3 переріз по Б - Б фіг 1, на фіг. 4 - положення прес - форми після деформації заготівки. Прес - форма містить нижню нерухому плиту 1, основу 2, стінку 3 матриці, що переміщається у вертикальному напрямі, штовхальник 4, верхній пуансон 5, стінку 6 матриці, що переміщається у вертикальному і горизонтальному напрямах, гайку 7, гвинт 8, упор 9, пружини 10 і 11, нерухомі стінки 12 матриці, корпус 13 (фіг. 2, 3), направляючу 14, верхню плиту 15. Позицією 16 позначена заготівка. Прес - форма працює наступним чином. Верхня плита 15 з направляючою 14 і пуансоном 5 закріплені на траверсі преса і знаходяться у початковий момент у верхньому положенні (на фіг. не показано). Основа 2, штовхальник 4, упор 9, нерухомі стінки 12 закріплені на нерухомій плиті 1. Стінка 3 встановлена у паз основи 2 і спирається на пружину 10. Стінка 6 гвинтом 8 і гайкою 7 встановлюється на відстань, що дорівнює відповідному розміру заготівки 16 (фіг. 1). Заготівку 16 призматичної форми (фіг. 1, 2) висотою Н і сторонами 46061 4 основи В і С, завантажують у порожнину матриці, утворену нерухомими 12 і рухомими стінками 3 і 6 (фіг. 2). При переміщенні плити 15 униз стінка 6 входить в паз на верхньому пуансоні 5, який стикається зі штовхальником 4. Відбувається осідання заготівки 16 і одночасне переміщення пуансона 5 і стінки 6 у вертикальному і горизонтальному напрямах, а стінки 3-у вертикальному напрямі. Переміщення у горизонтальному напрямі відбувається за рахунок дії штовхальника 4 та бічного тиску заготівки 16, що деформується, на стінку 6. Пружина 11 створює протитиск, забезпечуючи синхронність переміщення пуансона 5 і стінки 6. Деформацію закінчують, коли висота Нк заготівки 16 стає рівною її вихідній ширині В, а ширина Вк висоті Н (фіг. 4). Розмір С не змінюється. Заготівка 16 витягується, повертається на 90°, знову встановлюється у порожнину матриці, і процес повторюють стільки разів, доки не буде отриманий матеріал з потрібною величиной зерна. Приклад. Деформували заготівки з порошкової міді, отримані за технологією - пресування, спікання, холодне штампування, відпал. Відносна щільність заготовок складала 0,98, середній розмір зерна - 3,4 мкм. Після двох циклів середній розмір зерна склав - 53,8 нм. 5 Комп’ютерна верстка І.Скворцова 46061 6 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Mold

Автори англійською

Tsyrkin Arkadii Tymofiiovych, Biloshapka Dmytro Volodymyrovych, Popov Oleksandr Serhiiovych, Vovk Andrii Mykolaiovych

Назва патенту російською

Пресс-форма

Автори російською

Цыркин Аркадий Тимофеевич, Билошапка Дмитрий Владимирович, Попов Александр Сергеевич, Вовк Андрей Николаевич

МПК / Мітки

МПК: B22F 3/02, B21J 5/00

Мітки: прес-форма

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-46061-pres-forma.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Прес-форма</a>

Подібні патенти