Пристрій для репозиції відламків ребер під контролем відеоторакоскопії

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для репозиції відламків ребер під контролем відеоторакоскопії, що містить фіксуючий елемент, який відрізняється тим, що містить корпус 1 для встановлення електродів, який виконаний із нержавіючої сталі у вигляді жолоба і має півкільця 2 для фіксації електрода-коагулятора, проксимальний кінець корпуса має косий зріз для зручності проведення електрода-коагулятора, до цього кінця прикріплена рукоятка 6, яка виконана із діелектричного матеріалу, фіксуючою муфтою 4 і гвинтом 5, а на дистальному кінці корпуса нагвинчений металевий насадок 3, який виконаний з можливістю зміни його функціональної позиції і має наскрізний отвір, крізь який вводиться електрод-коагулятор для репозиції відламків ребер і наступної коагуляції ушкоджених при переломі судин.

Текст

Пристрій для репозиції відламків ребер під контролем відеоторакоскопії, що містить фіксуючий елемент, який відрізняється тим, що містить корпус 1 для встановлення електродів, який вико 3 45930 4 Поставлена задача вирішується тим, що, згідракопорти. Іноді місце введення відеоторакоскопу но корисної моделі, пристрій складається із корпувизначають в залежності від передбачуваної лосу 1 для встановлення електродів, який виконано калізації травматичних ушкоджень. Після введення із нержавіючої сталі у вигляді жолоба і має напівторакоскопа визначаються ендоскопічні ознаки кільця 2 для фіксації електрода-коагулятора, крім переломів ребер, при цьому оцінюється ступінь того, проксимальний кінець корпуса має косий зріз зміщення відламків, характер і лінія переломів, для зручності проведення електрода-коагулятора, вид зміщення, що дозволяє визначити ушкоджендо цього кінця прикріплена рукоятка 6, яка виконаня внутрішніх органів. Потім, після додаткової анена із діелектричного матеріалу, фіксуючою муфстезії місць переломів ребер 0,25-0,5% розчином тою 4 і гвинтом 5, а на дистальному кінці корпусу новокаїну; через торакопорт у плевральну порожнагвинчений металевий насадок 3, виконаний з нину вводиться пристрій з нагвинченим насадком можливістю зміни його функціональної позиції і у положенні А. Шляхом натискання на відламки який має наскрізний отвір, крізь який вводиться ребер зсередини і пальцями ззовні досягається їх електрод-коагулятор, для репозиції відламків респівставлення. Після завершення дії сили на відбер і наступної коагуляції ушкоджених при переламки ребра, самостійно відбувається їх репозиломі судин. ція. Після контрольного ендоскопічного огляду На Фіг.1 представлений загальний вигляд зазони ушкодження виконується коагуляційний гемопропонованого технічного рішення, де: стаз. Для цього, після установки насадка у поло1 - корпус жолобоподібний; женні (С), у жолобоподібний корпус електрод еле2 - напівкільця; ктрокоагулятора або АІГ-лазерного 3 - насадок металевий з отвором для електровипромінювача. Розташування насадка пристрою да-коагулятора; у положенні С дозволяє локально підвести коагу4 - муфта фіксуюча; лятор до джерела кровотечі. Маніпуляція завер5 - гвинт; шується санацією і спрямованим дренуванням 6 - рукоятка; плевральної порожнини. 7 - зріз корпуса; За допомогою запропонованого пристрою ви8 - випромінювач лазерний. конано 18 операцій репозицій відламків ребер під Жолобоподібний корпус, виконаний із нержаконтролем ВТС. віючої сталі, має напівкільця 2 для фіксації електВ порівнянні з прототипом, запропоноване рода-коагулятора. На проксимальному кінці корпутехнічне рішення дозволяє співставити фіксацію су виконаний косий зріз 7 для зручності відламків ребер шляхом внутрішньої і зовнішньої проведення електрода, до цього кінця корпуса репозиції з одночасною коагуляцією судин під конкріпиться рукоятка 6 із діелектричного матеріалу тролем ВТС при зниженні травматизації тканин. за допомогою фіксуючої муфти 4 і гвинта 5. На Література: другому, дистальному кінці пристрою, нагвинчений 1. RU, Пат. №2344778, МПК (2006.01): металевий насадок 3 зі наскрізним отвором для А61В17/56, опубл.27.01.2009. Егоров Д.И., Комоелектрода-коагулятора, за допомогою якого здійсгорцев И.Е., Домашевский В.А. Устройство для нюється репозиція відламків ребер (положення Арепозиции костных отломков при импрессионных В), а потім виконується за допомогою цього електпереломах. рода коагуляція судин (положення С). 2. SU, А.с. №1389769, опубл.22.12.1987г. Пристрій використовують наступним чином. МПК4: А61В17/58, заявка №4148194/28-14 от Під загальним або місцевим знеболюванням у 18.11.86. Одесский медицинский інститут им. Н.И. типічних місцях на грудній стінці (справа - III або IV Пирогова, Байдан В.И., Пироженко В.В., Доценко міжребірря по задній пахвовій лінії, зліва - II або III А.ПА., Шипулин П.П., Сирис А.И. Пристрій для міжребірря по середній пахвовій лінії вводять торепозиції і фіксації ребер. 5 Комп’ютерна верстка В. Мацело 45930 6 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for reducing fragments of ribs under videothoracoscopic control

Автори англійською

Baidan Viktor Volodymyrovych, Baidan Volodymyr Ivanovych, Shypulin Pavlo Pavlovych

Назва патенту російською

Устройство для репозиции отломков ребер под контролем видеоторакоскопии

Автори російською

Байдан Виктор Владимирович, Байдан Владимир Иванович, Шипулин Павел Павлович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/58, A61B 17/56

Мітки: репозиції, відеоторакоскопії, відламків, контролем, пристрій, ребер

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-45930-pristrijj-dlya-repozici-vidlamkiv-reber-pid-kontrolem-videotorakoskopi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для репозиції відламків ребер під контролем відеоторакоскопії</a>

Подібні патенти