Спосіб фіксації ізольованих флотуючих переломів ребер під контролем відеоторакоскопії

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб фіксації ізольованих флотуючих переломів ребер шляхом застосування відеоторакоскопії, який відрізняється тим, що після ендоскопічного огляду зони ушкодження усувають пневмогемоторакс, виконують коагуляційний аеро- і гемостаз, співставляють відламки ребер шляхом натискання на них зсередини оригінальним пристроєм, введеним в торакопорт, і пальцями хірурга ззовні, а за наявності ізольованих переломів по декількох лініях фіксацію виконують за допомогою прямої голки через проколи грудної стінки, орієнтуючись на верхній край нижче розташованого ребра, для чого проводять 1-2 грубі нитки з захопленням флотуючого відламка, потім дистальні кінці ниток пропускають через отвори в панелі, яка встановлюється перпендикулярно осі ребра, нитки зав'язують з опорою на неушкоджені ребра, чим надійно фіксують флотуючий відламок ребра до панелі, закінчують операцію дренуванням плевральної порожнини.

Текст

Спосіб фіксації ізольованих флотуючих переломів ребер шляхом застосування відеоторакоскопії, який відрізняється тим, що після ендоскопічного огляду зони ушкодження усувають пневмогемоторакс, виконують коагуляційний аероі гемостаз, співставляють відламки ребер шляхом 3 допомогою прямої голки через проколи грудної клітки, до спеціальної панелі, через отвори в ній, що дозволяє надійно фіксувати флотуючу ділянку, покращує екскурсію дихальних рухів грудної клітки і рухову активність хворого за рахунок відсутності громіздких пристроїв для фіксації. Поставлена задача вирішується тим, що згідно корисної моделі, після ендоскопічного огляду зони ушкодження усувають пневмогемоторакс, виконують коагуляційний аеро- і гемостаз, співставляють відламки ребер шляхом натискання на них зсередини оригінальним пристроєм, введеним в торакопорт, і пальцями хірурга ззовні, а за наявністю ізольованих переломів по декількох лініях фіксацію виконують за допомогою прямої голки через проколи грудної стінки, орієнтуючись на верхній край нижче розташованого ребра, для чого проводять 1-2 грубі нитки з захопленням флотуючого відламка, потім дистальні кінці ниток пропускають через отвори в панелі, яку встановлюють перпендикулярно вісі ребра, нитки зав'язують з опорою на неушкоджені ребра, чим надійно фіксують флотуючий відламок ребра до панелі, закінчують операцію дренуванням плевральної порожнини. Суть способу пояснюється графічними матеріалами: На Фіг.1 - показана панель 3 (a - вигляд зверху; б - панель у розрізі по А-А); На Фіг.2 - пропускання ниток 5 через отвори 4 панелі під контролем ВТС; На Фіг.3 - зображений процес фіксації флотуючих відламків 2 ребер 1 до панелі 3. Спосіб виконується наступним чином. Завдяки тому, що у винаході фіксація ізольованих флотуючих відламків вирішується шляхом проведення прямої голки через проколи грудної стінки, а також 1-2 грубих ниток, якими захоплюють флотуючі відламки ребра і надійно фіксують відламки до перпендикулярно встановленої до ребра панелі, досягається максимальна фіксація флотуючих відламків під контролем відео торакоскопії, зберігається первинний об'єм плевральної порожнини і дихальна екскурсія грудної клітки та скорочується час перебування хворих на керованому диханні і в стаціонарі взагалі. 45929 4 Операція виконується під контролем відеоторакоскопії. Торакопорти вводять у типічних місцях під загальним або місцевим знеболюванням. Після контрольного ендоскопічного огляду зони ушкодження усувають пневмогемоторакс, виконують коагуляційний аеро- і гемостаз. Далі визначають ендоскопічні ознаки перелома ребер з оцінкою ступеню зміщення відламків, характера і лінії переломів, вида зміщення і флотації. Шляхом натискання на відламки ребер зсередини за допомогою оригінального пристрою і пальцями хірурга ззовні досягається їх співставлення. За необхідністю виконують додатковий гемостаз. При наявності ізольованих переломів ребер за декількома лініями виконують їх фіксацію таким чином. Під контролем відеоторакоскопа за допомогою прямої голки через проколи грудної стінки, орієнтуючись на верхній край нижче розташованого ребра (Фіг.2), проводять 1-2 грубі нитки 5 через отвори 4 в панелі 3 з захопленням флотуючого відламка 2 ребра 1. Дистальні кінці ниток пропускають через отвори в панелі (Фіг.3). Після встановлення панелі перпендикулярно поздовжній вісі ребра з опорою на неушкоджені ребра нитки зав'язують, надійно фіксуючи флотуючий відламок до панелі. Операція завершується дренуванням плевральної порожнини. Запропонованим способом проліковано 32 хворих. В порівнянні з прототипом, запропоноване технічне рішення дозволяє надійно фіксувати флотуючу ділянку, покращити екскурсію дихальних рухів грудної клітки і рухову активність хворого за рахунок відсутності громіздких пристроїв для фіксації. Джерела інформації: 1. Вагнер Е.А. Хирургия повреждений груди. 1981. - С. 130. 2. А.с. СРСР №110741А, кл. А61В 17/00, заявл. 28.04.82р. 3. Пат. України № 12466А, кл. А61В 17/00, заявл. 01.07.96р. 5 Комп’ютерна верстка М. Мацело 45929 6 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for fixation of isolated floating rib fractures under control of videothoracoscopy

Автори англійською

Baidan Viktor Volodymyrovych, Baidan Volodymyr Ivanovych, Shypulin Pavlo Pavlovych

Назва патенту російською

Способ фиксации изолированных флотирующих переломов ребер под контролем видеоторакоскопии

Автори російською

Байдан Виктор Владимирович, Байдан Владимир Иванович, Шипулин Павел Павлович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/56

Мітки: відеоторакоскопії, ребер, спосіб, ізольованих, фіксації, переломів, контролем, флотуючих

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-45929-sposib-fiksaci-izolovanikh-flotuyuchikh-perelomiv-reber-pid-kontrolem-videotorakoskopi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб фіксації ізольованих флотуючих переломів ребер під контролем відеоторакоскопії</a>

Подібні патенти