Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Механізм переміщення електрода дугової електропечі, що містить електромеханічний привід, встановлений на рухомій каретці, рейку, жорстко закріплену на нерухомому стояку, який відрізняється тим, що він додатково містить безінерційну систему урівноваження, що містить пружинний натягач, закріплений на стояку, датчик для визначення інтервалу деформації пружини, канат, один кінець якого прикріплений до рухомої каретки, а інший, через нерухомий і рухомий ролик пружинного натягача, закріплений на барабані канатно-барабанного компенсатора довжини каната з електроприводом.

Текст

Механізм переміщення електрода дугової електропечі, що містить електромеханічний при 3 ває величезна кількість механізмів переміщення електродів з електромеханічним приводом, які неможливо перевести на гідравлічний привод. Тому найбільш доцільним є удосконалення механізмів з електромеханічним приводом за рахунок усунення вантажного пристрою урівноваження і розробки безінерційної системи урівноваження. Найбільш близьким по сукупності ознак до того, що заявляється, є пристрій механізму переміщення електродів з рейковою передачею 80тонної печі (Сапко А.И. Механическое оборудование электросталеплавильных и ферросплавных цехов / А.И. Сапко. - М.: Металлургия, 1966. с.112, рис. 47), який містить електродвигун, редуктор, рейкову передачу, противагу, каретку, що переміщається на роликах поздовж направляючої колони, та електродотримач з пружинно-пневматичним затискачем. Вказаний пристрій має наступні недоліки: Із збільшенням швидкості підйому електродів зростають динамічні зусилля при розгоні та гальмуванні. З цієї причини при пересуванні виходить помітне відставання кінця рукава з електродом від точки додатку сили (рейки), що викликає пружні деформації і коливання рукавів електродотримачів. Як наслідок дії вібрацій, є підвищена витрата електродів та їх руйнування. Крім того, негативно впливає на якість регулювання електричного режиму і пружність канатів противаг. В основу корисної моделі поставлено завдання розробки механізму переміщення електроду дугової електропечі, в якому за рахунок введення безінерційної системи урівноваження зменшуються механічні коливання, підвищується надійності роботи. Для вирішення поставленого завдання механізм переміщення електроду дугової електропечі, що містить електромеханічний привод, встановлений на рухомій каретці, рейку, жорстко закріплену на нерухомому стояку, відповідно до корисної моделі, додатково містить безінерційну систему урівноваження, що включає пружинний натягач, закріплений на стояку, датчик для визначення інтервалу деформації пружини, канат, один кінець якого прикріплений до рухомої каретки, а інший, через нерухомий і рухомий ролик пружинного натягача, закріплений на барабані канатнобарабанного компенсатора довжини каната з електроприводом. Принципова схема запропонованої конструкції представлена на кресленні. 45840 4 Механізм переміщення електроду містить електромеханічний привод, що складається з електродвигуна 1, муфти 2, редуктора, рейкової шестерні 3, встановлених на рухомій каретці електродотримача 4, і рейки 5, закріпленої на нерухомому стояку 6, а також безінерційну систему урівноваження, що включає пружинний натягач 7 з датчиком 8, що визначає інтервал деформації (зусилля) пружини і канатно-барабанним компенсатором довжини каната 9, забезпеченим електроприводом. Канат 10 одним кінцем прикріплений до рухомої каретки, а другим, огинаючи при цьому нерухомий ролик 11 і рухомий ролик 12 пружинного натягача 7, закріплюється на барабані канатнобарабанного компенсатора 9. Механізм працює таким чином. При початковому налаштуванні системи урівноваження рейкова шестерня виводиться із зчеплення з рейкою. При цьому рухомі частини механізму, за допомогою каната 10 стискають пружину 13 пружинного натягача 7 до певних меж, відповідних практично повному урівноваженню. Тобто зусилля стиснення пружини буде рівне подвійній вазі рухомих частин (оскільки ролик 12 натягача рухомий і являє собою разом з двома гілками поліспастну систему). Після цього виставляється датчик 8, що визначає інтервал деформації (зусилля) пружини, який управляє включенням і виключенням електродвигуна компенсатора 9 при зміні положення каретки в період роботи електродвигуна 1. При переміщенні каретки, наприклад, вниз пружина 13 при нерухомому барабані компенсатора 9 стискається на певну величину. При виході цієї величини за межі інтервалу деформації, встановленого датчиком 8, сигнал від нього подається на електродвигун компенсатора і той за допомогою барабана компенсує положення пружини. Каретка з електродотримачем урівноважена, що дозволяє максимально понизити потужність електродвигуна 1. При переміщенні каретки вгору при нерухомому барабані компенсатора пружина, навпаки, розтискається і спрацює цей же датчик. Запропонована конструкція механізму дозволяє підвищити швидкість переміщення каретки, а також стабільність дугового процесу, збільшити надійність роботи всього механізму, що зрештою приведе до збільшення продуктивності печі. 5 Комп’ютернаверстка М. Ломалова 45840 6 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Mechanism for displacement of electrode of arc electric furnace

Автори англійською

Zhuk Anatolii Yakovlevych, Bukanova Margaryta Valeriivna, Kiseliova Tetiana Semenivna, Badulin Oleksandr Ivanovych

Назва патенту російською

Механизм перемещения электрода дуговой электропечи

Автори російською

Жук Анатолий Яковлевич, Буканова Маргарита Валериевна, Киселева Татьяна Семеновна, Бадулин Александр Иванович

МПК / Мітки

МПК: F27D 11/08

Мітки: механізм, дугової, електрода, переміщення, електропечі

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-45840-mekhanizm-peremishhennya-elektroda-dugovo-elektropechi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Механізм переміщення електрода дугової електропечі</a>

Подібні патенти