Номер патенту: 45819

Опубліковано: 15.04.2002

Автор: Лужанський Олександр Іванович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Виморожувальний опріснювач-концентратор, що містить трубопровід холодоагенту, трубопровід опрісненої води, водозбірник, насос відбору опрісненої води, конденсатор, компресор і опріснювальний блок, виконаний у вигляді корпусу, всередині якого розміщено випарник, який відрізняється тим, що він додатково забезпечений забірником, верхня частина якого з'єднана з трубопроводом опрісненої води, а нижня - з кріпленням корпусу, при цьому конденсатор розміщений у трубопроводі опрісненої води, а випарник виконаний у вигляді набору порожніх елементів з еластичного морозостійкого матеріалу, крім того, у верхній і нижній частинах корпусу розташовані жалюзі, які установлені з можливістю осьового повороту, а корпус виконано двостінним, з прошарком з теплоізоляційного матеріалу, причому верхні жалюзі виконані ребристими.

Текст

Виморожувальний опріснювач-концентратор, що містить трубопровід холодоагенту, тр убопровід опрісненої води, водозбірник, насос відбору опрісненої води, конденсатор, компресор і опріснювальний блок, виконаний у вигляді корпусу, всередині якого розміщено випарник, який відрізняється тим, що він додатково забез 3 45819 4 -концентратор має забірник; корпусу 7. -система з'єднання забірника; У нижній частині корпусу 7 закріплено елект- конденсатор розміщений у тр убопроводі ромагнітне реле 16, яке через шток 17 з'єднано з опрісненої води; штангою 18. Всередині корпусу 7, у нижній його - випарник виконаний у вигляді набору порожчастині, розміщено теплове реле 19, а у верхній ніх елементів з еластичного морозостійкого матечастині корпусу 7 закріплене пневмореле 20. Виріалу; морожувальний опріснювач-концентратор знахо- наявність жалюзі у верхній і нижній частинах диться в ємкості 21 опріснюваної води. корпусу; Працює виморожувальний опріснювач- установлення жалюзі з можливістю осевого концентратор слідуючим чином. повороту; Холодоагент, наприклад фреон-12, або зрід- виконання верхніх жалюзі ребристими; жений SО3, подається у випарник 9 і починає кипі- виконання корпусу двостінним з прошарком ти при температурі -8°С (SО3) або -10°С (фреонтеплоізоляційного матеріалу. 12). У зв'язку з тим, що випарник, 9 виконано у Заявлений результат досягається завдяки сувигляді набору еластичних елементів, об'єм випакупності ознак, тому наводити аналіз причиннорника 9 збільшується. На поверхні випарника 9 наслідкового зв'язку недоцільно. Жодний елемент, утворюються кристали льоду, які поступово утвоузятий окремо, не може виконувати функціональну рюють льодову корку. Внаслідок збільшення об'самостійність. єму елементів випарника 9 льодова корка ламаНа кресленні зображено виморожувальний ється, а кристали льоду починають спливати. опріснювач-концентратор: Верхні жалюзі 11 та нижні жалюзі 13 у цей час заФіг. 1 – вигляд опріснювача-концентратора криті. Утворений лід заповнює проміжки між ребзбоку; рами 12 верхніх жалюзі 11. Температура води Фіг. 2 – вигляд верхніх жалюзі; всередині корпусу 7 понижується. Фіг. 3 – вигляд нижніх жалюзі; Теплове реле 19, яке керує закриванням та Виморожувальний опріснювач-концентратор відкриванням верхніх 11 та нижніх 13 жалюзі, містить водозбірник 1, до нижньої частини якого спрацьовує у відповідності до заданої температуприєднаний трубопровод 2 опрісненої води. У верри і вмикає електромагнітне реле 16, яке через хній частині водозбірника 1 закріплений насос 3 шток 17 і штангу 18 повертає верхні 11 і нижні 13 відбору опрісненої води. У центральній частині жалюзі одночасно. концентратора розміщено трубопровод холодоаЛід піднімається в забірник 14 і рухається по генту 4. У нижній частині трубопроводу 2 опріснетрубопроводу 2 опрісненої води, проходячи через ної води, всередині його, розміщений конденсатор конденсатор 5, в якому зріджується відпрацьова5. Концентратор забезпечений також компресором ний холодоагент; забирає зайву температуру і 6, який закріплений на корпусі 7 опріснюючого тане. Прісна вода, утворена внаслідок розтопленблоку 8. Всередині корпусу 7, який виконано, наня льоду, піднімається по трубопроводу 2 опріснеприклад з поліетилену марки "НД" з температурою ної води у водозбірник 1. В опріснюючому блоці 8, крихкості -80°С, розміщено випарник 9, який виковнаслідок конвекції, змінюється густина і темперананий у вигляді набору порожніх елементів з еластура води. При певній, заданій температурі теплотичного морозостійкого матеріалу, наприклад кауве реле 19 спрацьовує і вмикає електромагнітне чук диметилсилоксановий з температурою реле 16, яке, в свою чергу, через шток 17 і штангу крихкості –75°С. корпус 7 виконаний двостінним з 18 закриває верхні 11 і нижні 13 жалюзі. прошарком 10 з теплоізоляційного матеріалу, наКомпресор 6 працює по програмі пневмореле приклад, пенопласту. 20, яке в залежності від тиску у випарювачі 9 вмиУ верхній частині корпусу 7 розміщені верхні кає або вимикає його. жалюзі 11, які мають ребра 12. У нижній частині Температуру води в опріснюючому блоці 8 закорпусу 7 розміщені нижні жалюзі 13. Верхні жадає теплове реле 19, яке в момент відкриття верхлюзі 11 і нижні жалюзі 13 установлені з можливісніх 11 і нижніх 13 жалюзі вмикає насос 3 відбору тю осьового повороту. Над корпусом 7 опріснююопрісненої води. чого блоку 8 установлений забірник 14, верхня По досягненні заданої концентрації, концентчастина якого з'єднана з трубопроводом 2 опрісруєму рідину в ємкості 21 замінюють. неної води, а нижня частина – з кріпленням 15 5 45819 ДП «Український інститут промислов ої в ласності» (Укрпатент) вул. Сім’ї Хохлов их, 15, м. Київ , 04119, Україна (044) 456 – 20 – 90 ТОВ “Міжнародний науков ий коміт ет” вул. Артема, 77, м. Київ , 04050, Україна (044) 216 – 32 – 71 6

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Luzhanskyi Oleksandr Ivanovych

Автори російською

Лужанский Александр Иванович

МПК / Мітки

МПК: B63J 1/00

Мітки: виморожувальний, опріснювач-концентратор

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-45819-vimorozhuvalnijj-oprisnyuvach-koncentrator.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Виморожувальний опріснювач-концентратор</a>

Подібні патенти