Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб спільного очищення газів і стічних вод від органічних забруднювачів, за яким стічні води, пройшовши попередню очистку від грубих і мінеральних забруднень, надходять в активну зону біореакції анаеробного біореактора, де під дією метанового збродження виділяється біогаз, а очищена стічна вода надходить в блок знезараження, який відрізняється тим, що рециркуляція активної зони біореакції анаеробного біореактора здійснюється через біоабсорбер для очищення газу.

Текст

Спосіб спільного очищення газів і стічних вод від органічних забруднювачів, за яким стічні води, пройшовши попередню очистку від грубих і мінеральних забруднень, надходять в активну зону біореакції анаеробного біореактора, де під дією метанового збродження виділяється біогаз, а очищена стічна вода надходить в блок знезараження, який відрізняється тим, що рециркуляція активної зони біореакції анаеробного біореактора здійснюється через біоабсорбер для очищення газу. (19) (21) u200905508 (22) 01.06.2009 (24) 10.11.2009 (46) 10.11.2009, Бюл.№ 21, 2009 р. (72) ТКАЧ АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, ОРИШАКА ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ, ЗІНОВІК МИХАЙЛО АРКАДІЙОВИЧ, ТИЩЕНКО ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА, ОРИШАКА ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ (73) КІРОВОГРАДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 3 метанового збродження виділяється біогаз, а очищена стічна вода надходить в блок знезараження, відповідно винаходу, рециркуляція активної зони біореакції анаеробного біореактора здійснюється через біоабсорбер для очищення газу. Такі відмінності способу дають можливість підвищити ефективність захисту навколишнього середовища, ліквідувавши можливість надходження речовин, що утворюються при очищенні газу і стічних вод в атмосферу і виділити біогаз для використання. Запропонований спосіб пояснюється схемою, яка містить анаеробний біореактор, який включає трубопроводи 1, 2 і 3, бачок регулюючий 4, активну зону біореакції 5, збірник осаду 6, відстійну зону 7, лоток збірний 8, насос рециркуляційний 9 з патрубком забірним 10 і напірним трубопроводом 11, трубопровід 12, блок знезараження 13, ковпак 14 для збору газу, газопровід 17 і газгольдер 16, біоабсорбер, наприклад, насадний поперечного зрошення, який включає корпус 17, форсунки 18, шламозбірник 19, трубопровід 20, який з'єднує шламозбірник 21 з трубопроводом 3 для введення стічних вод в активну зону біореакції 5 анаеробного біореактора. Згідно способу процес очищення стічних вод і газу від органічних забруднювачів здійснюється наступним чином. Стічні води, пройшовши попередню очистку від грубих і мінеральних забруднень, трубопроводами 1, 2 і 3 через бачок регулюючий 4 надходять 45415 4 в активну зону біореакції 5 анаеробного біореактора, де відбувається їх зброджування в результаті життєдіяльності мікроорганізмів, під дією яких органічні речовини перетворюються з виділенням біогазу, який накопичується у верхній частині ковпака 14, звідки газопроводом 15 надходить до газгольдера 16. Мінералізовані органічні речовини випадають в збірник осаду 6. Очищені стічні води через відстійну зону 7 надходять у лоток збірний 8 і далі по трубопроводу 12 надходять у блок знезараження 13. Насос рециркуляційний 9 патрубком 10 забирає стічні води із набутою селективною активністю мікроорганізмами з нижньої найбільш активної частини активної зони біореакції анаеробного біореактора і напорним трубопроводом 11 подає до форсунок 18 біоабсорбера для очищення газу від органічних забруднювачів, наприклад, насадного поперечного зрошення. Забруднений газ, що надходить в корпус 17 біоабсорбера, проходить водяну завісу, створену при перехресному зрошені форсунками 18, де мікроорганізми захоплюють в процесі біосорбції органічну час і и ну забруднювачів і транспортують її в шлам, який надходить до шламозбірника 19, звідки трубопроводами 20 і 3 шлам надходить у верхню частину активної зони біореакції 5 анаеробного біореактора. Очищений газ з біоабсорбера надходить в атмосферу. 5 Комп’ютерна верстка А. Рябко 45415 6 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Process for combined treatment of gases and waste water from organic pollutants

Автори англійською

Tkach Anatolii Anatoliiovych, Oryshaka Volodymyr Oleksiiovych, Zinovik Mykhailo Arkadiiovych, Tyshchenko Liudmyla Vasylivna, Oryshaka Oleh Volodymyrovych

Назва патенту російською

Способ совместной очистки газов и сточных вод от органических загрязнителей

Автори російською

Ткач Анатолий Анатольевич, Оришака Владимир Алексеевич, Зиновик Михаил Аркадьевич, Тищенко Людмила Васильевна, Оришака Олег Владимирович

МПК / Мітки

МПК: C12M 1/00, C02F 3/30

Мітки: органічних, спільного, очищення, вод, забруднювачів, спосіб, стічних, газів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-45415-sposib-spilnogo-ochishhennya-gaziv-i-stichnikh-vod-vid-organichnikh-zabrudnyuvachiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб спільного очищення газів і стічних вод від органічних забруднювачів</a>

Подібні патенти