Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб корекції дисліпідемій у хворих на подагру, що полягає у використанні препарату Симвакор в дозі 10-20 мг на добу, який відрізняється тим, що у поєднанні з Симвакором застосовують гепатопротектор Енерлів по 2 таблетки тричі на добу перед їжею, мінімальна тривалість курсу лікування 3-6 місяців. 

Текст

Спосіб корекції дисліпідемій у хворих на подагру, що полягає у використанні препарату Симвакор в дозі 10-20 мг на добу, який відрізняється тим, що у поєднанні з Симвакором застосовують гепатопротектор Енерлів по 2 таблетки тричі на добу перед їжею, мінімальна тривалість курсу лікування 3-6 місяців. (19) (21) u200903764 (22) 17.04.2009 (24) 10.11.2009 (46) 10.11.2009, Бюл.№ 21, 2009 р. (72) ЛИСЕНКО ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ, ДАНИЛЮК СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА, ШЛАПАК ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА (73) НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМ. П.Л. ШУПИКА 3 Теоретичне підґрунтя для використання способу. Енерлів - препарат що містить збагачені соєві фосфоліпіди, ефіри моно-, дигліцеридів жирних харчових кислот і гліцерилу, а-токоферол, тригліцериди середньо ланцюгові, гліцерин, желатин та олію соєву очищену, а-токоферол - має потужну антиоксидантну дію, соєва олія - джерело омегаг3-ПНЖК, гамма-токоферол та лецетин. Поліненасичені жирні кислоти (ПНЖК) класу омега-3 мають антиатеросклеротичні, гіполіпідемічні, протизапальні, антитромботичні властивості, а також здатні до гепатопротекції. ПНЖК входять до складу фосфоліпідів, що становлять основу ліпідного матриксу всіх клітинних мембран, в першу чергу гепатоцитів. Енерлів, на відміну від Сімвакору не чинить несприятливого впливу на гепатобіліарну систему і може мати місце при лікуванні хворих з ознаками її ураження. Суттєвим недоліком гепатопротекторів є недостатня їх ефективність, як ліпідокоригуючого засобу, що не дозволяє досягти у хворих з вираженою дисліпідемією оптимальних рівнів ліпідів крові. При застосуванні запропонованого методу лікування значно поліпшуються показники ліпідного спектру крові при одночасному збереженні або покращенні початкового рівня функціонального стану печінки. Завдяки призначенню гепатопротекторів, має місце збільшення хворих, що можуть вживати Симвакор. А паралельно зменшується кількість хворих, яким, внаслідок погіршення функції печінки застосування Симвакору обмежене. Запропонований спосіб здійснюється згідно з формулою, додаткових пояснень не потребу. Технічний результат, що досягається запропонованим рішенням позитивно впливає на корекцію ліпідного обміну за рахунок додаткового використання препарату Енерлів. Спосіб апробований на базі КОКЛ. Було проведено спостереження за 30 хворими на подагру з синдромом гіперліпідемії. Діагноз встановлювали на основі результатів клініко-лабораторного й інструментального обстеження, в якому крім детального обстеження проводилися ліпідограма. Аналогічне обстеження проведене після 3 та 6 місячного курсу лікування. Хворим була призначена базисна терапія. Після затухання гострих проявів захворювання але (не раніше 14-ої доби) було призначено Симвакор по 10-20 мг один раз на добу та гепатопротектор Енерлів по 2 таблетки тричі на день перед їжею. Мінімальний курс лікування 3-6 місяців. Приклад 1: Хворий Л., 53 р. Клінічний діагноз: Подагра, первинна, хронічний подагричний артрит, фаза загострення, легкий перебіг, латентний тип нефропатії, Ро-І, ПФС-ІІ, ХНН-0 ст. Супутній діагноз: Хронічний персистуючий в стадії мінімальної активності. Хронічний некалькульозний холецистит, ст. нестійкої ремісії. При дослідженні ліпідного профілю у хворого були виявлені ознаки дисліпідемії (ЗХС - 6,745 ммоль/л; ХС ЛПНЩ - 3,776 ммоль/л; ХС ЛПДШЦ 0,634 ммоль/л; ХС ЛПВЩ - 0,042 ммоль/л; ТГ 2,067 ммоль/ л) і розлади функціонального стану печінки (g - ГТП (гамаглутамілтранспептидаза) 45323 4 62,2 од/л (норма - 15,0-30,0 од/л); АТЛ (аланінамино-трансфераза) - 2,7 ммоль/л год (норма - 0,10,68 ммоль/л год). При ультразвуковому дослідженні : печінка - вертикальний розмір правої частки - 185 мм, край заокруглений, ехогенність підвищена, паренхіма середньозерниста. Жовчний міхур: стінка ущільнена, потовщена до 7 мм, помірне збільшення об'єму (100ммх38мм) вміст - осад до 1/2. Підшлункова залоза: без значних змін. Приклад 2 Хворий М. 61р. Клінічний діагноз: Подагра, первинна, хронічний подагричний артрит, фаза загострення, перебіг середньої важкості, Ро-III, ПФС-ІІ, латентний тип нефропатії, ХНН-0ст., тофуси на вушних раковинах, на обох кистях та І плеснефаланговому суглобі правої стопи. Супутній діагноз: Хронічний некалькульозний холецистит, ст. нестійкої ремісії. При дослідженні ліпідного профілю у хворого виявлено ознаки дисліпідемії (ЗХС - 6,254 ммоль/л; ХС ЛПНЩ - 3,964 ммоль/л; ХС ЛЦДНЩ 1,471 ммоль/л; ХС ЛПВЩ - 0,753 ммоль/л; ТГ 3,624 ммоль/л), а також розлади функціонального стану печінки (g - ГТП - 173,9 од/л; АЛТ - 1,53 ммоль/л год. При ультразвуковому дослідженні печінка дещо збільшена в розмірах, помірно ущільнена. Через три місяці комплексного лікування проведено повторне дослідження, яке показало позитивні зміни як з боку ліпідного спектру, так і - функціонального стану печінки. На фоні прийому Симвакору і гепатопротектору енерліву досягнуто оптимальні рівні ліпідів крові (ЗХС -3,703 ммоль/л; ХС ЛПНЩ - 1,5 ммоль/л; ХС ЛПДНЩ - 0,684 ммоль/л; ХС ЛПВЩ - 1,308 ммоль/л; ТГ - 1,543 ммоль/л), нормалізувались показники функціонального стану печінки (у - ГТП - 17,6 од/л; АЛТ 0,19 ммоль/л год). Результати ультразвукового дослідження - розміри печінки наблизилися до норми. Під час лікування побічних ефектів у хворого не відмічалось. Через 6 місяців від початку комплексного лікування проведене повторне дослідження, яке засвідчило покращення ліпідного спектру крові і функціонального стану печінки. На фоні прийому симвакору та гепатопротектору енерліву рівень ЗХС знизився до 5,043 ммоль/л; ХС ЛПНЩ - 2,684 ммоль/л; ХС ЛПДНЩ - 0,737 ммоль/л; ТГ - 1,610 ммоль/л та підвищився ХС ЛПВЩ до 1,225 ммоль/л, покращились показники функціонального стану печінки (g - ГТП - 10,9 од/л; АЛТ - 0,22 ммоль/л год). Результати ультразвукового дослідження печінки: розміри печінки не відрізнялись від попереднього обстеження. Переносимість поєднаного прийому Симвакору та Енерліву оцінена як задовільна. Побічних ефектів у хворих не виявлено. Наведені вище дані свідчать про позитивний вплив на корекцію ліпідного обміну включення у лікувальний комплекс гепатопротектору -енерліву. Це є обґрунтуванням для використання його у хворих на подагру з синдромом гіперліпідемії та супутнім ураженням гепатобіліарної системи. Отримані результати об'єктивно доводять, що використання Енерліву у запропонованому способі 5 45323 лікування хворих на подагру з синдромом гіперліпідемії та супутнім ураженням гепатобіліарної системи, дозволяє досягти цільового лікувального ефекту без побічних реакцій та ускладнень, а також покращити якість життя пацієнтів. Джерела інформації: 1. Клинико-морфологические изменения печени при атерогенной, дислипидемии и при лечении Комп’ютерна верстка І.Скворцова 6 статинами / Лабезник Л.Б., Звенигородская Л.А., Морозов И.А., Шепелева С.Д./ Терапевтический архив. - 2003. - №8. - С.51-55. 2. Кушнир И.Э. Лекарственные поражения печени / И.Э.Кушнир // Мистецтво лікування. - 2007. №1. - С. 13-16. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for correction of dislipidemy in patients suffering from the podagra

Автори англійською

Lysenko Hryhorii Ivanovych, Danyliuk Svitlana Volodymyrivna, Shlapak Tetiana Volodymyrivna

Назва патенту російською

Способ коррекции дислипидемии у больных подагрой

Автори російською

Лысенко Григорий Иванович, Данилюк Светлана Владимировна, Шлапак Татьяна Владимировна

МПК / Мітки

МПК: A61K 33/00

Мітки: дісліпідемій, подагру, спосіб, хворих, корекції

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-45323-sposib-korekci-dislipidemijj-u-khvorikh-na-podagru.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб корекції дисліпідемій у хворих на подагру</a>

Подібні патенти