Спосіб хірургічного лікування оклюзії стегново-підколінного артеріального сегмента

Номер патенту: 45322

Опубліковано: 10.11.2009

Автор: Діденко Сергій Миколайович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб хірургічного лікування оклюзії стегново-підколінного артеріального сегмента, що включає стегново-підколінне шунтування та формування артеріовенозного співустя між підколінною артерією та венозною системою нижньої кінцівки, який відрізняється тим, що артеріовенозне співустя формують з дистальним сегментом великої підшкірної вени, клапани якої руйнують вальвулотомом, а в венах стопи клапани руйнують катетером на керованому провіднику.

Текст

Спосіб хірургічного лікування оклюзії стегновопідколінного артеріального сегмента, що включає 3 45322 4 при постійному введенні в венозну дугу розчину рили пульсацію на підколінній артерії після дезобгепарину на фізіологічному розчині у концентрації літерації оклюзованого стегново-підколінного ар1:200 з метою закриття клапанів. Коли катетер теріального сегмента. В ділянці доступу до підходить до розгалуження вен за допомогою кепідколінної артерії виділили велику підшкірну вену рованого ангіографічного провідника типу "J" ввоі на рівні щілини колінного суглобу перев'язали її дять катетер послідовно в обидві гілки і руйнують двічі та пересікли між лігатур. Мобілізували верхклапани. При введенні катетера в початковий сегню частину дистального сегмента великої підшкірмент витоків великої підшкірної вени вводять розної вени таким чином, щоб її можна було без натячин гепарину 1:200 в пульсуючому режимі. Ознагу анастомозувати з підколінною артерією. кою адекватного руйнування клапанів в витоках Поздовжньо розрізали шкіру та підшкірну основу великої підшкірної вени вважають передачу пульна 5 см попереду внутрішньої кісточки, виділили сової хвилі на витоки другого порядку. Виділену витоки великої підшкірної вени та її початковий підколінну артерію перетискають дистально та сегмент. В поперечному напрямку розрізали внутпроксимально і виконують повздовжню артеріоторішню стінку початкового сегмента великої підшкімію на 1 см. Формують артеріо-венозне співустя рної вени на половину її діаметру. Ввели в тильну по типу кінець вени в бік артерії за допомогою атвенозну дугу стопи поліхлорвініловий двоходовий равматичної нитки "Prolene" 6-0. Після локального катетер з діаметром 4F на керованому ангіографігемостазу в вені визначають пульсуючий кровоток чному провіднику типу "J" і зруйнували клапани в до першого клапану. Через поперечний отвір в тильній венозній дузі стопи при постійному ввепочатковому сегменті великої підшкірної вени в денні в венозну дугу розчину гепарину на фізіолоділянці внутрішньої кісточки вводять вальвулотом гічному розчині у концентрації 1:200 з метою задо артеріо-венозного співустя, переводять ріжучу криття клапанів. Коли катетер підходив до головку вальвулотома в робоче положення та вирозгалуження вен за допомогою керованого ангіоконують повільну тракцію. Руйнування клапанів графічного провідника типу "J" вводили катетер проводять до отримання з поперечного отвору в послідовно в обидві гілки і руйнували клапани. При початковому сегменті великої підшкірної вени в введенні катетера в початковий сегмент витоків ділянці внутрішньої кісточки пульсуючого артеріавеликої підшкірної вени ввели розчин гепарину льного кровотоку. Потім перетискають велику під1:200 в пульсуючому ритмі. Ознакою адекватного шкірну вену вище поперечного отвору та ушиваруйнування клапанів в витоках великої підшкірної ють його атравматичною ниткою 6-0. Перевіряють вени вважали передачу пульсової хвилі на витоки наявність пульсації на витоках великої підшкірної другого порядку. Виділену підколінну артерію певени на стопі. ретиснули дистально та проксимально і виконали Приклад. Хвора П., 52 роки, поступила в клініповздовжню артеріотомію на 1 см. Зформували ку 3.09.2007p., історія хвороби №13006, з діагноартеріо-венозне співустя по типу кінець вени в бік зом: синдром стопи діабетика, ішемічна форма, артерії за допомогою атравматичної нитки оклюзія артерій стегново-підколінно-гомілкового "Prolene" 6-0. Після локального гемостазу в вені сегмента справа, ішемія правої стопи IV ступеню, визначили пульсуючий кровоток до першого класухий некроз І пальця правої стопи. Хворіє на цукпану. Через поперечний отвір в початковому сегровий діабет тип 2 протягом 8 років, лікувалась менті великої підшкірної вени в ділянці внутрішньої манінілом - 3 таблетки на добу. Два місяці тому кісточки ввели вальвулотом виробництва "Le з'явились та посилились болі в правій стопі, через Maitre Vascular GmbH " до артеріо-венозного спімісяць утворився сухий некроз І пальця правої вустя, перевели ріжучу головку вальвулотома в стопи, з'явились ішемічні болі покою в стопі. При робоче положення та виконали повільну тракцію. огляді права стопа бліда, набрякша, пальпаторно Руйнування клапанів проводили до отримання з холодна. Перший палець в стані сухого некрозу, поперечного отвору в початковому сегменті велиякий поширюється на медіальну поверхню стопи. кої підшкірної вени в ділянці внутрішньої кісточки На стегновій артерії пульсація задовільна, на підпульсуючого артеріального кровотоку. Потім переколінній артерії та артеріях стопи - відсутня. Сегтиснули велику підшкірну вену вище поперечного ментарний тиск на передній великогомілковій аротвору та ушили його атравматичною ниткою терії = 0 мм рт. ст., на задній - 50 мм рт. ст.(при "Prolene" 6-0. Перевірили наявність пульсації на перетисканні манжетою середньої третини гомілки витоках великої підшкірної вени на стопі. і доплерометрії на рівні кісточок). Хворій виконали Післяопераційний перебіг без ускладнень. Раартеріографію, на який визначена оклюзія поверхни загоїлись первинним натягом. На 7 добу виконевої стегнової артерії в середній її третині, прохінали нефректомію І пальця правої стопи, алодердна підколінна артерія та початкові відділи гомілмопластику. Сегментарний тиск на задній кових артерій. Контрастування тильної артерії великогомілковій артерії 110 мм рт. ст. при систестопи не отримали, задня великогомілкова артерія мному систолічному - 160 мм рт. ст. На витоках уражена склерозом Менкеберга, діаметром 1,5-2 великої підшкірної вени при доплерографії визнамм, для шунтування не придатна. 9.09.2007р. вичали ультразвуковий сигнал з колатеральними конали операцію за розробленим способом. властивостями. Виконали стегново-підколінне шунтування виВ задовільному стані хвора виписана з стаціоще щілини колінного суглобу з анастомозами кінару на 10 добу. Контрольний огляд через 14 днів: нець в бік атравматичними нитками "Prolene" 5-0. рана стопи загоїлась, шви зняті, зона стегновоПоздовжньо розрізали шкіру та підшкірну основу підколінної реконструкції прохідна, на витоках вена 10 см в верхній третині гомілки по внутрішній її ликої підшкірної вени при доплерографії визначаповерхні та виділили підколінну артерію, переві 5 45322 6 ли ультразвуковий сигнал з колатеральними власзагострення ішемії нижньої кінцівки, що призвело тивостями. до ампутації, та у 1 - симптоми перевантаження За запропонованим способом прооперовано 5 правих відділів серця внаслідок надмірного скиду хворих. Післяопераційні ускладнення при спостеартеріальної крові в венозне русло в центральнореженні протягом 2 років не відмічені. Результат му напрямку. операції хворі оцінюють як хороший та відмінний. Таким чином, використання запропонованого В той же час, із 5 хворих, прооперованих за спососпособу дозволяє зменшити число післяопераційбом-аналогом, у 3 виник "синдром обкрадання" та них ускладнень. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for surgical treatment of femoropopliteal arterial segment occlusion

Автори англійською

Didenko Serhii Mykolaiovych

Назва патенту російською

Способ хирургического лечения окклюзии бедренно-подколенного артериального сегмента

Автори російською

Диденко Сергей Николаевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: хірургічного, стегново-підколінного, спосіб, оклюзії, сегмента, артеріального, лікування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-45322-sposib-khirurgichnogo-likuvannya-oklyuzi-stegnovo-pidkolinnogo-arterialnogo-segmenta.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб хірургічного лікування оклюзії стегново-підколінного артеріального сегмента</a>

Подібні патенти