Спосіб прогнозування довговічності клейових з’єднань деревини дуба клеями на основі полівінілацетату

Номер патенту: 45134

Опубліковано: 26.10.2009

Автори: Бехта Павло Антонович, Кшивецький Богдан Ярославович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб прогнозування довговічності клейових з'єднань деревини дуба клеями на основі полівінілацетату шляхом неруйнівного їх контролю, який відрізняється тим, що довговічність прогнозують за математичною моделлю або діаграмою залежно від температури та вологості навколишнього середовища і тривалості експлуатації клейових з'єднань у природних умовах.

Текст

Спосіб прогнозування довговічності клейових з'єднань деревини дуба клеями на основі полівінілацетату шляхом неруйнівного їх контролю, який відрізняється тим, що довговічність прогнозують за математичною моделлю або діаграмою залежно від температури та вологості навколишнього середовища і тривалості експлуатації клейових з'єднань у природних умовах. (19) (21) u200905441 (22) 29.05.2009 (24) 26.10.2009 (46) 26.10.2009, Бюл.№ 20, 2009 р. (72) КШИВЕЦЬКИЙ БОГДАН ЯРОСЛАВОВИЧ, БЕХТА ПАВЛО АНТОНОВИЧ (73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 3 Спосіб здійснюється наступним чином. Значення міцності дощатого клейового з'єднання деревини дуба клеями на основі полівінілацетату залежно від тривалості їх експлуатації визначають за формулою, загальний вигляд якої має вид: -с⋅τ (1) σ=-А+В⋅е 45134 4 де: σ - міцність склеювання, МПа; А, В, С - коефіцієнти апроксимації, що враховують температуру (від 0 до 26°С і вологість (від 40 до 99%) навколишнього середовища; τ - тривалість експлуатації, діб. Таблиця Міцність клейових з’єднань деревини дуба клеями на основі полі вінілацетату Міцність склеювання, МПа ПороТривалість випробувань, місяці да Марка Початко6 12 18 24 30 36 дере- клею ва міцРозРозРозРозРозРозвини ність * Природ- рахун- Природ- рахун- Природ- рахун- Природ- рахун- Природ- рахун- Природ- рахуння ня ня ня ня ня кова кова кова кова кова кова Дуб, волоПВАД 11,65 5,17 5,36 2,35 2,30 0,97 0,92 Зразки розшарувались гістю 8±2% Дуб, волоJowacoll 11,34 7,94 7,72 5,56 5,31 3,63 3,63 2,67 2,44 1,52 1,61 0,85 1,03 гістю 8±2% Примітка: * - Значення міцності після склеювання зразків та повного затвердівання клею без знакозмінних температурно-вологісних навантажень. З врахуванням значень коефіцієнтів апроксимації формула (1) набуде наступного вигляду: для клею Jowacoll: -0,0023⋅τ (2) σ=-0,35+11,45⋅e для клею ПВАД -0,0037⋅τ (3) σ=-0,25+12,05⋅e Запропонована формула (1), яка отримана на основі трирічних безперервних випробувань у природних умовах дощатих з'єднань деревини дуба клеєм Jowacoll та ПВАД, дає змогу прогнозувати міцність склеювання деревини дуба клеями на основі полівінілацетату під час експлуатації клейових з'єднань у природних умовах внаслідок зміни вологості, температури та тривалості експлуатації з достатньо високою точністю. У таблиці наведено значення міцності склеювання деревини дуба клеями на основі полівінілацетату, отримані внаслідок природних випробувань і розраховані за математичною моделлю. Дані, наведені у таблиці, свідчать про добру збіжність результатів міцності склеювання, отриманих експериментальним шляхом і за математичною моделлю. Окрім того, за відомою тривалістю експлуатації клейових з'єднань міцність клейового з'єднання можна також визначити за діаграмою (Фіг.), побудованою на основі запропонованої математичної моделі. Отже, задаючись часом експлуатації клейових з'єднань, межами температури та вологості можна судити про показники довговічності клейових з'єднань (тобто, іншими словами, можна прогнозувати показники довговічності клейових з'єднань деревини дуба). Відомо, що температура та вологість навколишнього середовища і тривалість експлуатації клейових з'єднань впливають на довговічність з'єднань. Тому, під час експлуатації клейових з'єднань важливо мати інформацію про зміни їх міцності. Запропонований спосіб дозволяє здійснити безперервний контроль за міцністю клейових з'єднань в процесі їх експлуатації, не руйнуючи їх. 5 Комп’ютерна верстка М. Ломалова 45134 6 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of predicting durability of glued connections of oak wood by glues on base of polyvinyl acetate

Автори англійською

Kshyvetskyi Bohdan Yaroslavovych, Bekhta Pavlo Antonovych

Назва патенту російською

Способ прогнозирования долговечности клеевых соединений древесины дуба клеями на основе поливинилацетата

Автори російською

Кшивецкий Богдан Ярославович, Бехта Павел Антонович

МПК / Мітки

МПК: B32B 21/00

Мітки: полівінілацетату, дуба, з'єднань, спосіб, клеями, прогнозування, основі, довговічності, деревини, клейових

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-45134-sposib-prognozuvannya-dovgovichnosti-klejjovikh-zehdnan-derevini-duba-kleyami-na-osnovi-polivinilacetatu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прогнозування довговічності клейових з’єднань деревини дуба клеями на основі полівінілацетату</a>

Подібні патенти