Спосіб лікування виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки, який включає застосування медикаментозних препаратів - блокаторів протонної помпи, який відрізняється тим, що додатково застосовують електролітний розчин срібла в дозі 5 мг.л-1 по 20 мл тричі на день за 1 годину до їди і даларгин по 1,0 мл внутрішньом'язово двічі на день.

Текст

Спосіб лікування виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки, який включає застосування медикаментозних препаратів - блокаторів протонної помпи, який відрізняється тим, що додатково застосовують електролггний розчин срібла в дозі 5 мг л 1 по 20 мл тричі на день за 1 годину до Винахід належить до медицини, а саме терапії, і може застосовуватись в гастроентерології при лікуванні захворювань шлунково-кишкового тракту Відомий спосіб лікування виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки, який включає застосування медикаментозних препаратів - блокаторів протонної помпи [1] Зазначені препарати, наприклад, омепразол, застосовують з метою блокування продукції соляної кислоти для стійкого підвищення рН середовища шлунка, що сприяє рубцюванню виразкових дефектів шлунка і дванадцятипалої кишки У відомому способі препарат омепразол - блокатор протонної помпи - застосовують у дозі 20 - 40мг на добу протягом 10-20 днів Недоліком відомого способу є недостатня клінічна ефективність блокатора протонної помпи, яка випливає з того, що препарати зазначеного типу не усувають дії інфекційного чинника, зокрема гелікобактерій, що приводить до частих рецидивів виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки В основу винаходу поставлено завдання удосконалити спосіб лікування виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки, в якому шляхом додаткового застосування антимікробних середників та засобів імуномодуляцм досягають підвищення антибактеріальної дії, а отже -клінічної ефективності способу Поставлене завдання вирішують тим, що у способі лікування виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки, який включає застосування медикаментозних препаратів — блокаторів про тонної помпи, ВІДПОВІДНО до винаходу додатково застосовують електролітний розчин срібла у дозі 5мг»л 1 по 20мл тричі на день за 1 годину до іди і даларпн по 1,0мл внутрішньом'язово ДВІЧІ на день Спосіб здійснюють таким чином Хворим з виразковою хворобою шлунка і дванадцятипалої кишки з лікувальною метою застосовують препарат омепразол в дозі 20мг на добу ДВІЧІ на день, а також електролггний розчин срібла в дозі 5 мг на літр по 20 мл тричі на день за 1 годину до іди і даларп іди і даларгин по 1,0 мл внутрішньом'язово ДВІЧІ на день на 1,0мл внутрішньом'язово ДВІЧІ на день Приклад 1 Хворий Т , 34 роки, діагноз виразкова хвороба, фаза загострення, хронічна активна виразка цибулини дванадцятипалої кишки, перебіг середньої важкості При поступленні ендоскопічне виявлено виразковий дефект передньої стінки цибулини дванадцятипалої кишки діаметром 0,7см Проведений уреазний тест через 2 години дав позитивний результат Цитологічним дослідженням мазка-відбитка слизової шлунка за Аруїном Л І [2], виявлено високу ступінь обсіювання гелікобактеріями Призначене лікування дієта №1, омепразол в дозі 20мг на добу ДВІЧІ на день, електролітний розчин срібла в дозі 5мг на літр по 20мл тричі на день за 1 годину до іди і даларпн 1,0мл внутрішньом'язово ДВІЧІ на день протягом 15 днів КЛІНІЧНО больовий синдром зник на 3-й день, диспепсичні прояви зникли на 5 -й день від початку лікування Через 15 днів після проведеного лікування, контрольним ендоскопічним дослідженням, виявлено повне рубцювання виразкового дефекта Уреазний тест -від'ємний, у мазку-відбитку гелікобактерій не вияв О ю 45104 лено Приклад № 2 Хворий Г, 48 років, діагноз виразкова хвороба шлунка, фаза загострення, хронічна активна виразка тіла шлунка, перебіг середньої важкості При поступленні ендоскопічно виявлено виразковий дефект середньої треті тіла шлунка по великій кривизні діаметром 0,9см Уреазний тест - позитивний Цитологічне при дослідженні мазка - відбитка слизової шлунка виявлено високу ступінь обсіювання гелікорбактеріями В результаті проведеного лікування медикаментозним комплексом, який включає в себе електролггний розчин срібла, омепразол і даларпн у зазначеній вище дозі, больовий синдром усунено на 5-й день, а диспептичний - на 6-й день після початку лікування Через 15 днів, ендоскопічне виявлено повне рубцювання виразкового дефекта, уреазний тест - негативний, цитологічне - гелікобактерій не виявлено Приклад 3 Запропонованим способом проведено лікування ЗО хворих (18 - ВХДПК* і 12 ВХШ)** Контрольна група, яка включала в себе 12 хворих (9 ВХДПК і З ВХШ) одержувала традиційну трикомпонентну терапію (з омепразолом 40мг/д), II група одержувала комплекс (електролггний розчин срібла в дозуванні 5мг/л по 20мл -3 рази на день, омепразол 40мг/д, даларпн 1,0мл внутрішньом'язево) Воду з іонізованим сріблом готували за допомогою апарата "Іонатор ЛК-27А" У всіх хворих при поступленні проводилось'ендоскопічне обстеження, уреазний тест і мікроскопію мазків-відбитків Результати обстеження наведені у таблиці 1 * ВХДПК - виразкова хвороба дванадцятипалої кишки ** ВХШ- виразкова хвороба шлунка Таблиця 1 І група хворих п=30 Показники абс Виразковий дефект, см Наявність гелікобактерій (+) уреазний тест, п (+) цитол дослідження відбитків, п (+) больовий синдром, п (+) диспептичний синдром, п % II група хворих (контрольна) п=12 % абс 0,5-1,3 0,4-1,2 ЗО 12 100 ЗО мазків 100 100 12 100 ЗО 100 12 100 ЗО 100 12 100 ЗО 100 12 100 З наведених у табл 1 даних видно, що у хворих І групи ендоскопічне було виявлено виразкові дефекти слизової шлунка і дванадцятипалої кишки діаметром 0,5-1,3 см, а у контрольній групі діаметр виразкових дефектів був 0,4-1,2 см У всіх обстежуваних хворих при проведенні уреазного тесту виявлено позитивний результат і при мікроскопи мазків-відбитків визначено середню і високу сту Показники Рубцювання виразки на 1 5-й день (п) Уреазний тест негативний (п) позитивний (п) Ступінь обсіювання гелікобактеріями відсутність (п) наявність (п) Алергічні прояви Зникнення больового синдрома (дні) Зникнення диспепсичного синдрома (дні) пінь обсіювання досліджуваної слизової гелікобактеріями Результати лікування хворих І і II груп аналізували на основі КЛІНІЧНИХ і морфологічних ознак, виявлення гелікобактерій в слизовій шлунка за допомогою уреазного теста і цитологічного дослідження мазків-відбитків Дані результатів лікування наведені в таблиці 2 Таблиця 2 II група хворих (контрольна) І група хворих п=30 п=12 абс % Абс % 26 86,3 10 81,4 25 5 81,8 18,2 9 3 72,7 27,3 23 7 77,2 22,8 8 4 5 7 2 68,6 31,4 16,7 7 10 Через 15 днів лікування усім хворим було проведено контрольне ендоскопічне дослідження Виявлено у хворих І групи рубцювання виразкових дефектів у 26 хворих (86,3%), а у контрольній групі - 10 хворих (81,6%) Уреазний тест був негативний у 25 хворих (81,8%) І групи і в 9 хворих (72,7%) ко нтрольної групи При цитологічному обстеженні мазків-відбитків слизової шлунка хворих І групи, гелікобактерюз виявлений у 7 хворих (22,8%), а у контрольній групі виявлено у 4 хворих (31,4%) Больовий і диспепсичний синдроми зникли у хворих І групи на протязі 1 тижня, а у хворих контрольної 45104 групи - на протязі 10 днів болезнь и Hehcobacter pylori новое понимание этиологии, патогенеза и принципов лечения// ЯзОтже, при застосуванні запропонованого сповенная болезнь современные представления об собу лікування хворих на виразкову хворобу шлунэтиологии, диагностике и лечении Сб 2 МОЛГМИ ка і дванадцятипалої кишки забезпечується значно им Н И Пирогова - М 1990-с 16-34 вищий, ніж у способі-прототипі, рівень антибактеріальної дм, до того ж - без ризику виникнення алер2 Аруин Л И , Исаков В А Оценка обсемененгічних реакцій у хворих, чим досягається більш виности слизистой оболочки желудка Hehcobacter сокий рівень клінічної ефективності способу Джеpylori и активности хронического гастрита//Архив рела інформації, які слід взяти до уваги патологии -1995 -ЖЗ -С 7 5-76 1 Григорьев П Я , Солоянова И П Язвенная ДП "Український інститут промислової власності "(Укрпатент) Україна, 04119, Киів-119, вул сім'ї Хохлових, 15 (044) 456-20-90

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Starodub Yevhen Mykhailovych

Автори російською

Стародуб Евгений Михайлович

МПК / Мітки

МПК: A61K 33/38, A61B 10/00, A61B 5/00

Мітки: шлунка, спосіб, кишки, дванадцятипалої, лікування, хвороби, виразкової

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-45104-sposib-likuvannya-virazkovo-khvorobi-shlunka-i-dvanadcyatipalo-kishki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки</a>

Подібні патенти