Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Прицільний танковий тепловізійний комплекс ПТТ-5, що складається з захисної пластини (ЗП), головного дзеркала (ГД), приводу головного дзеркала (ПГД), електрично зв'язаного з системою керування вогнем танка (СКВ), тепловізійної камери (ТК), панелі контролю ТК навідника (ПКН), мікромонітора навідника (ММН), окуляра (ОК), який відрізняється тим, що в склад комплексу введений лазерний далекомір (ЛД), електрично зв'язаний з СКВ танка.

2. Прицільний танковий тепловізійний комплекс ПТТ-5 за п. 1, який відрізняється тим, що використана тепловізійна камера з діапазоном робочої довжини хвилі 3-5 мкм і захисна пластина, що виготовлена із лейкосапфіру.

Текст

1. Прицільний танковий тепловізійний ком 3 боті в СКВ танка є: - низька точність виміру дальності до цілей за допомогою оконтурювання цілей, яка складає 1520% від істинної дальності; - малий діапазон вимірюваних дальностей до цілей; - ручне введення кутів прицілювання. В основу запропонованої корисної моделі (комплекс ПТТ-5) поставлена задача вдосконалення комплексу шляхом: 1. Введення в конструкцію комплексу лазерного далекоміра, що дозволить підняти точність виміру дальності і розширити діапазон вимірюваних дальностей. 2. Забезпечення автоматичного введення кутів прицілювання. 3. Забезпечення мінімально можливих габаритних розмірів приладу з метою його застосування при модернізації об'єктів БТТ. Для вирішення цієї задачі в комплекс (див. Фіг.), що містить захисну пластину (ЗП) 1, головне дзеркало (ГД) 4, привод головного дзеркала (ПГД) 8, електрично зв'язаний з СКВ танка, тепловізійну камеру (ТК) 2, панель контролю ТК навідника (ПКН) 7, мікромонітор навідника (ММН) 6, окуляр (ОК) 3, додатково введено лазерний далекомір (ЛД) 5, електрично зв'язаний з СКВ. Оптичні вісі ЛД паралельні оптичній осі ТК. З метою зменшення розмірів ЗП і ГД використана ТК з діапазоном робочої довжини хвилі 3-5мкм і ЗП, що виготовлена із лейкосапфіра (Аl2О3). Керування вогнем танка з використанням запропонованої корисної моделі (комплекс ПТТ-5) здійснюється наступним чином. Пошук та наведення комплексу ПТТ-5 на ціль здійснюється за допомогою СКВ танка. Після сполучення прицільної марки ЛД з обраною ціллю, оператор проводить вимір дальності до цілі натисканням кнопки виміру дальності. При цьому ЛД формує лазерний імпульс, який направляється через ГД і ЗП на обрану ціль за рахунок паралельності розташування каналів спостереження та випромінювання. Інтервал часу проходження імпульсу лазерного випромінювання до цілі та повернення відображеного сигналу від цілі фіксується ЛД. Після перетворення часового інтервалу в цифровий код дальності він передається в СКВ та надходить в ТК і відображається в службовому рядку СКВ на екрані ММН. СКВ, з урахуванням введеного значення дальності до цілі, обчислює поправку на кут прицілювання і забезпечує піднімання гармати з допомогою стабілізатора озбро 44916 4 єння на кут прицілювання. При цьому прицільна сітка ТК залишається на цілі. Таким чином здійснюється автоматичне введення кута прицілювання з урахуванням поправки, що видає система керування вогнем танку після обробки інформації про заміряну відстань до цілі. Досягненням технічного результату при використанні даної корисної моделі є: 1. Забезпечення автоматичного виміру дальності до цілі за допомогою лазерного далекоміра з виведенням інформації про виміряну дальність в поле зору навідника на екран мікромонітора. 2. Підвищення точності виміру дальності до цілі і збільшення діапазону вимірюваних дальностей. 3. Забезпечення автоматичного введення кутів прицілювання за рахунок введення в СКВ коду дальності до цілі від лазерного далекоміра. 4. Зменшення часу на підготовку пострілу за рахунок введення в комплекс автономного лазерного далекоміра. 5. Створення приладу з габаритними розмірами, які дають можливість його застосування при модернізації об'єктів БТТ. Корисна модель, що пропонується, реалізована в прицільному танковому тепловізійному комплексі ПТТ-5, зразки якого виготовлені на підприємстві. Комплекс призначений для пошуку, виявлення, розпізнавання та ідентифікації цілей у будь-який час доби і у складі СКВ танка забезпечує ведення прицільної стрільби з місця і з ходу. Комплекс забезпечує вимір дальності до цілі за допомогою лазерного далекоміра в діапазоні (4004000)м і автоматичне введення в танковий балістичний обчислювач значення коду дальності до цілі. При цьому час на підготовку пострілу складає не більше 20 секунд, а похибка виміру дальності до цілі з допомогою лазерного далекоміра не більше 5м. Застосування захисної пластини, що виготовлена з лейкосапфіра, і тепловізійної камери з діапазоном робочої довжини хвилі 3-5мкм дозволило використати одну захисну пластину і одне головне дзеркало як для тепловізійної камери, так і для лазерного далекоміра з робочою довжиною хвилі 1,06мкм, і сконструювати головну частину приладу в габаритних розмірах головних частин відомих приладів аналогічного призначення. Перевага комплексу ПТТ-5 перед відомим комплексом ПТТ-2 полягає в підвищенні ефективності ведення стрільби танка. 5 Комп’ютерна верстка А. Крулевський 44916 6 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Aiming tank thermal vision complex ptt-5

Автори англійською

Zamosenchuk Volodymyr Mykolaiovych, Hordienko Valentyn Ivanovych, Okhrimenko Anatolii Hruyhorovych, Semenov Valentyn Oleksandrovych, Burkivskyi Anatolii Oleksandrovych, Kompaniets Yurii Mykhailovych, Mazurin Ihor Volodymyrovych

Назва патенту російською

Прицельный танковый тепловизорный комплекс птт-5

Автори російською

Замосенчук Владимир Николаевич, Гордиенко Валентин Иванович, Охрименко Анатолий Григорьевич, Семенов Валентин Александрович, Буркивский Анатолий Александрович, Компаниец Юрий Михайлович, Мазурин Игорь Владимирович

МПК / Мітки

МПК: F41G 3/02, F41G 3/06

Мітки: комплекс, тепловізійний, птт-5, танковий, прицільний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-44916-pricilnijj-tankovijj-teplovizijjnijj-kompleks-ptt-5.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Прицільний танковий тепловізійний комплекс птт-5</a>

Подібні патенти