Спосіб короткотермінового зберігання лабораторних культур трибліографи (trybliographa rapae west.)

Номер патенту: 44509

Опубліковано: 12.10.2009

Автор: Дрозда Валентин Федорович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб короткотермінового зберігання лабораторних культур трибліографи (Trybliographa rapae West.), що включає зберігання біологічного матеріалу в лабораторних умовах у стадії дорослої комахи, який відрізняється тим, що паразита зберігають шляхом ізоляції дорослих особин у скляному посуді, об'ємом 1-2 л, де розташовують також аркуші гофрованого фільтрувального паперу, крім того, перед ізоляцією імаго трибліографи згодовують впродовж двох діб за температури повітря 18±2 °С та відносної вологості повітря 75±3 % дієту у вигляді водного розчину 0,02-0,03 %-ної РНК (рибонуклеїнової кислоти), причому наступні три доби трибліографу зберігають за температури повітря 14±2 °С; 11±1 °С та 8±1 °С відповідно, крім того, наступні 23-25 діб імаго паразита зберігають за температури 6±1 °С та відносної вологості повітря 68±2 %.

Текст

Спосіб короткотермінового зберігання лабораторних культур трибліографи (Trybliographa rapae West.), що включає зберігання біологічного матеріалу в лабораторних умовах у стадії дорослої комахи, який відрізняється тим, що паразита зберігають шляхом ізоляції дорослих особин у 3 №22642. МПК А01К67/00. Опубл. 25.04.2007. Бюл. №5). Спосіб, полягає в тому, що трихограму зберігають на стадії дорослої комахи при температурі повітря 9-11°С та при відносній вологості повітря 75±5%. При цьому, оптимальна вологість підтримується шляхом нанесення 5%-ного розчину меду на фільтрувальний папір. В період зберігання трихограми, її утримують при розсіяному освітленні. Внаслідок реалізації способу, забезпечується досить високий рівень життєздатності трихограми після терміну короткострокового зберігання імаго паразита та плодючості самиць на рівні 36,6 яєць на одну самицю, що на 26% перевищує кращий аналог. Проте, спосіб-прототип має такі недоліки: невстановлена позитивна дія способу по відношенню до лабораторних культур трибліографи, зокрема не встановлена можливість короткотермінового зберігання трибліографи. В основу корисної моделі поставлено завдання експериментально обґрунтувати спосіб короткотермінового зберігання лабораторних культур трибліографи (Trybliographa rapae West.), спеціалізованого паразита мух. Ставилось завдання запропонувати ефективний спосіб, котрий би забезпечив тимчасову біологічну консервацію імаго мух у лабораторному режимі. Поставлене завдання вирішується тим, що послідовно, в умовах біолабораторії, реалізовувались суттєві елементи запропонованого способу. Зокрема, перший з них передбачав утримання імаго трибліографи у скляному посуді, об'ємом 1-2л, де розташовують також аркуші гофрованого фільтрувального паперу. Суттєвим було те, що перед ізоляцією, імаго трибліграфи згодовують дієту у вигляді водного розчину 0,02-0,03%-ного РНК (рибонуклеїнової кислоти). Термін підживлення імаго триває дві доби. Наступна суттєва відміна полягає у тому, що імаго трибліографи наступні три доби зберігають за температури повітря 14±2°С; 11±1°С та 8±1°С відповідно. Наступні 23-25 діб імаго паразита зберігають за температури 6±1°С та відносної вологості повітря 68±2%. Суть запропонованого способу полягає у тому, що в практиці біологічного захисту рослин, масове розведення ентомофагів відіграє визначальну роль. Саме у біолабораторіях не тільки вирощують, але і зберігають популяції ентомофагів. Для короткотермінового зберігання є ряд причин. Потрібно витримати оптимальні строки розселення, накопичити біоматеріалу, тощо. Важливо при цьому те, щоб життєздатність біоматеріалу, в основному відповідала тій, що характеризували ентомофаги до зберігання. На практиці ентомофаги зберігаються за певних гідротермічних умов, а також шляхом експереминтального підбору дієти для імаго. Запропонований спосіб оптимізує режим короткотермінового зберігання трибліографи. Експериментально, у 44509 4 складі способу, підібрані умови температури та вологості повітря, сумісно з оригінальною дієтою забезпечують оптимальні умови короткотермінового зберігання трибліографи. Приклад здійснення способу. Сучасна типова біолабораторія, де масово підтримують культуру вирощування ентомофага трибліографи. Експерементоально обґрунтували запропонований спосіб короткотермінового зберігання трибліографи. Для цього формували три дослідні варіанти. Перший - для обґрунтування запропонованого способу. На масовому лабораторному матеріалі, реалізовували суттєві елементи способу. Перший з них передбачав зберігання трибліографи у стадії імаго. Для цього дорослих особин ізолювали у скляному посуді об'ємом 1-2л. У банки клали також аркуші гофрованого фільтрувального паперу. Перед ізоляцією імаго трибліграфи, їм згодовували впродовж двох діб, за температури повітря 18±2°С та відносній вологості повітря 75±3% дієту у вигляді водного розчину 0,02-0,03%-ної РНК (рибонуклеїнової кислоти). Наступні три доби трибліографу зберігають за температури повітря 14±2°С; 11±1°С та 8±1°С відповідно. Наступні 23-25 діб імаго паразита зберігають за температури 6±1°С та відносної вологості повітря 68±2%. Наступний варіант передбачав використання окремого елементу запропонованого способу. Реалізовували спосіб з усіма суттєвими елементами, крім того, що у його складі був відсутній елемент згодовування імаго трибліографи дієти у складі водного розчину РНК. Передбачався також варіант, де реалізовували спосіб-прототип. Трибліографу вирощували у режимі короткотермінового зберігання. Зокрема імаго трибліографи зберігали за температури повітря 9-11°С та відносні вологості повітря 75±5%. Оптимальну вологість підтримували шляхом насичення 5%-ного розчину меду на фільтрувальний папір і утримували трибліографу за розсіяного світла. Для оцінки можливого позитивного результату використовували найбільш інформовані тестові характеристики. Отриманий цифровий матеріал обробляли статистично. Результати досліджень наведено у таблиці. Встановлено, що в межах суттєвих параметрів елементів, спосіб забезпечив короткотермінового зберігання лабораторних культур трибліографи (Trybliographa rapae West.). Життєздатність трибліографи після терміну зберігання становила 88,9%. Було деформовано лише 6,4% особин. Плодючість самиць становила 66,4 яєць. Аналогічні показники у способі-прототипі були 73,6%, 12,2 та 51,2екз., відповідно. Дорослим особинам властива значна рухова активність та пошукова здатність. Реалізація окремих елементів способу не дозволяє забезпечити необхідний рівень життєздатності трибліографи. 5 44509 6 Таблиця Результати обґрунтування способу короткотермінового зберігання лабораторних культур трибліографи Способи, що порівнюються Зберігання імаго у посуді: гофрований фільтрувальний папір; згодовування дієти - водний розчин РНК, 0,03 %; температурні умови та вологість повітря, (спосіб, що пропонується) Зберігання імаго у посуді: гофрований папір; температурні умови та вологість повітря; Без використання дієти (Елемент способу) Зберігання імаго за температури; 9-11°С; вологість повітря 75±5 %; нанесення на папір 5 %-ного розчину меду (Спосібнайближчий аналог) НІР05 Плодючість Життєздатність Деформовано самиць після трибліографи піс- імаго трибліозберігання, ля зберігання, % графи, % яєць/самицю, екз 88,9 70,4 11,4 66,4 Імаго, після короткотермінового зберігання властивий високий рівень рухової активності та пошукової здатності, що корелює з ефективністю способу 50,3 Спосіб не забезпечує високу рухову активність та пошукову здатність 73,6 12,2 51,2 Після зберігання імаго паразита малоактивні, з невираженою пошуковою здатністю 4,4 2,1 3,1 Таким чином, запропоновано ефективний спосіб короткотермінового зберігання лабораторних Комп’ютерна верстка Н. Лиcенко 6,4 Рухова активність та пошукова здатність імаго паразита культур трибліографи, як складової частини масового лабораторного вирощування паразита. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for short-term storage of laboratory cultures of trybliographa (trybliographa rapae west.)

Автори англійською

Drozda Valentyn Fedorovych

Назва патенту російською

Способ краткосрочного хранения лабораторных культур триблиографы (trybliographa rapae west.)

Автори російською

Дрозда Валентин Федорович

МПК / Мітки

МПК: A01K 67/00

Мітки: зберігання, rapae, лабораторних, trybliographa, короткотермінового, west, культур, трибліографи, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-44509-sposib-korotkoterminovogo-zberigannya-laboratornikh-kultur-tribliografi-trybliographa-rapae-west.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб короткотермінового зберігання лабораторних культур трибліографи (trybliographa rapae west.)</a>

Подібні патенти