Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб виявлення запальних процесів в організмі хворого на пухлину головного мозку, при якому визначають швидкість зсідання еритроцитів, який відрізняється тим, що отримані показники швидкості зсідання еритроцитів аналізують за допомогою байєсівської процедури, при цьому, якщо показники будуть збільшуватись більше, ніж на 10 %, за аналогічні  показники у практично здорової людини, то це може свідчити про наявність у даного хворого запального процесу у віддалених термінах післяопераційного періоду, що може свідчити про початок рецидиву захворювання.

Текст

Спосіб виявлення запальних процесів в організмі хворого на пухлину головного мозку, при 3 процесів, що супроводжують некротичний розпад тканин злоякісних пухлин у головному мозку. Тому даний метод не дозволяє проводити більш точну диференціальну діагностику між запальними процесами в тканинах, в яких наявна чи відсутня злоякісна пухлина. Другий аналог має певні недоліки: неповне використання вибірки (із-за розподілу її на експериментальну та контрольну групу), більшу похибку та недостатнє врахування найменшого класу у виборці. В основу винаходу поставлена задача удосконалити класичний спосіб визначення швидкості зсідання еритроцитів (сигма-ШЗЕ) у капілярах. розміщених у штативі Панченкова а також вдосконалення методики математичної обробки інформації, з метою визначити якісно відмінні характеристики мембран клітин крові, що беруть участь у запальних процесах в тканинах головного мозку при наявності чи відсутності в них пухлинного росту. Поставлена задача вирішується тим, що Байєсовська процедура розпізнавання не розбиває вибірку на дві частини, а саме на експериментальну та контрольну, має більш детерміновану похибку, а також тим, що Байєсовська процедура розпізнавання враховує розмір найменшого класу, що включає невелику групу пацієнтів із однією патологією. Спосіб, що заявляється, здійснюється наступним чином. У термостаті при температурі +37°С у штативі Панченкова розміщують два капіляри: 1-й капіляр містить кров практично здорової людини; 2-й капіляр містить кров хворого, у якого підозрюють початок рецидивного росту внутрішньомозкової пухлини. При цьому необхідно встановити відсутність у хворої людини чи супутніх запальних захворювань. Отримані показники ШЗЕ аналізують за допомогою Байєсовської процедури, у результаті котрої можливо побудувати графіки (криві), що характеризують динаміку ШЗЕ, що показники кривої будуть збільшуватись більше, ніж на 10%, за аналогічні показники у практично здорової людини, то це може свідчити про наявність у даного хворого запального процесу у віддалених термінах післяопераційного періоду, що може свідчити про початок рецидиву захворювання. Формула та алгоритм проведення Байєсовської процедури математичного аналізу отриманої інформації відносно ШЗЕ. Формула для випадку двох класів по якій ведеться розпізнавання запального процесу по показникам ШЗЕ: P( x, A * ( x )) = max {P (x,0 ), P( x,1)} де, х - x1...xn параметри які характеризують класи V0 і V1 (Фіг.1); A*(x) - найкраща функція розпізнавання; Р(х,0), Р(х,1) - реальний розподіл параметрів х1...хn, які описують класи V0 і V1 (див. Фіг.1). Алгоритм проведення Байєсовської процедури математичного аналізу отриманої інформації відносно ШЗЕ. Показники ШЗЕ Р(х,0), Р(х,1) будується за наступною схемою: 1. Фіксується хвилина зняття ШЗЕ. 44401 4 2. Задається крок розбиття шкали 0...90мм. 3. Будується розподіл частот попадання показників ШЗЕ в кожен інтервал, розмір якого задається в п.2, для кожного з 2-х класів V0 та V1. В результаті ми, наприклад, отримуємо наступний розподіл частот для цих обох класів Р(х,0), Р(х,1) (див.Фіг.2). 4. Коли приходять нові данні ШЗЕ оптимальна функція розпізнавання будується за схемою вибору максимальної частоти між класами V0 та V1. В порівнянні з прототипом, запропонований спосіб має ряд переваг: - підвищена чутливість метода, що дає можливість діагностувати запальні процеси у головному мозку, пов'язані з рецидивним ростом злоякісних внутрішньомозкових пухлин за рахунок постійної температури +31°С та уніфікації гематокрита до 35%; - збільшення інформативності досліджень за рахунок збору даних через кожні 5 хвилин, замість 15 хвилин, протягом 90, замість 60 хвилин. - в порівнянні з методикою Вапніка та Червоненкіса байєсовскька процедура працює на всій виборці показників ШЗЕ та більш продуктивно використовує вибірку. Згідно з методикою Вапніка та Червоненкіса їхня процедура розпізнавання розбиває вибірку на дві рівні частини. На першій частині їх процедура вчиться, а на другій веде розпізнавання. Байєсовська процедура розпізнавання не робить розподілу вибірки на дві частини. - Байєсовська процедура розпізнавання має детерміновану похибку, що збільшує точність досліджень, в той час як процедура Вапніка та Червонемкіса носить вірогіднисний характер. - при розрахунку похибки Байєсовська процедура враховує розмір найменшого класу. В теорії Вапніка та Червоненкіса при розрахунку похибки враховується розмір всієї вибірки. Джерела інформації: 1. А.Н. Кухаренко, А.П. Пелещук. Сигма-СОЭ как скрининг-тест исследования больных внутренними заболеваниями // Врачебное дело. - 1986. №7. - С.62-63. 2. Г.А. Белицкая, И.А. Палиенко. Сравнительная оценка методов СОЭ и сигма-СО в распознавании острой пневмонии и хронического бронхита // Врачебное дело. - 1986 - №8. С.49-50. 3. И.Ф. Алексеенко, Д.К. Кудаяров, Л.И. Ананьева. Патофизиологические механизмы СОЭ // Здравоохранение Киргизии. - 1987. - №5. - С.1922. 4. Р.П. Савченко. Изучение реактивности организма по модифицированной фракционной скорости оседания эритроцитов у больных с заболеваниями почек // Лабораторное дело. - 1988. - №1. - С.19-21. 5. Е.С. Атрощенко. Скорость оседания эритроцитов // Медицинская сестра. - 1980. - №8. С.32. 6. Вапник В.Н. "Восстановление зависимостей по эмпирическим данным" / М. Наука - 1979. 447С. 7. Сергиенко И.В., Гупал A.M. "Оптимальные процедуры распознавания и их применение" // 5 44401 Кибернетика и системный анализ. - 2007. - №6. С.41-54. 8. Белецкий Б.А., Вагис А.А., Васильев С.В., Гупал A.M. "Сложность байесовской процедуры индуктивного вывода" // Проблемы управления и информатики. - 2006. - №6. - С.55-70. Комп’ютерна верстка А. Рябко 6 9. Гридина Н.Я, Гупал A.M., Сергиенко И.В., Тарасов А.Л. Анализ показателей скорости оседания эритроцитов при глиомах головного мозга // Проблемы управлением и информатики. - 2007. №6. - С.127-134. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for detection of inflammatory process in the organism of patient with the brain tumors

Автори англійською

Hrydina Nina Yakivna, Tarasov Andrii Leontiovych, Hupal Anatolii Mykhailovych, Nakhaba Oleksandr Oleksandrovych, Vahis Oleksandra Anatoliivna

Назва патенту російською

Способ выявления воспалительного процесса в организме больного с опухолями головного мозга

Автори російською

Гридина Нина Яковлевна, Тарасов Андрей Леонтиевич, Гупал Анатолий Михайлович, Нахаба Александр Александрович, Вагис Александра Анатольевна

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: організмі, процесів, хворого, виявлення, запальних, спосіб, мозку, пухлину, головного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-44401-sposib-viyavlennya-zapalnikh-procesiv-v-organizmi-khvorogo-na-pukhlinu-golovnogo-mozku.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб виявлення запальних процесів в організмі хворого на пухлину головного мозку</a>

Подібні патенти