Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Ежекторна пилоприбиральна насадка, що містить корпус циліндричної форми, на нижньому торці якого розташована обмежувальна перегородка у вигляді ґрат, всмоктуючий патрубок, нижній торець якого розміщено від нижнього торця корпусу на деякій регульованій відстані, втулку, через яку проходить всмоктуючий патрубок і закріплюється в ній фіксатором, ребра жорсткості, яка відрізняється тим, що по нижньому краю корпусу виконано n отворів діаметром D, з кутом повороту j° (від 10° до 45°), на відстані x від нижнього краю корпусу, а всмоктуючий патрубок і втулку виконано з ходовою різьбою.

Текст

Ежекторна пилоприбиральна насадка, що містить корпус циліндричної форми, на нижньому 3 Недолік відомої ежекторної пилоприбиральної насадки в тому, що кріплення всмоктуючого патрубка у втулці за допомогою тільки фіксатора малоефективне, оскільки в процесі роботи при переміщенні насадки вгору, вниз, у боки можливе мимовільне ослаблення кріплення. При опусканні корпусу ежекторної насадки в купу пилу затруднено початкове всмоктування пилу і відбувається всмоктування тієї частини сипкого матеріалу, який знаходиться тільки під корпусом, і для подальшого прибирання пилу необхідно піднімати та опускати насадку в купу, що залишилась, а це і додаткове фізичне зусилля оператора-прибиральника і зайвий час. Відомі пилоприбиральні насадки мають низьку ефективність і продуктивність. Розробка пилозаборних насадок і пиловловлювачів для вакуумного прибирання просипу і пилу, що осів, є актуальною проблемою. В основу корисної моделі поставлено завдання удосконалення ежекторної пилоприбиральної насадки шляхом модернізації корпусу насадки і кріплення втулки з патрубком, що приведе до підвищення продуктивності насадки, скоротить час прибирання, полегшить роботу операторуприбиральнику. Для досягнення поставленого завдання в запропонованій ежекторній пилоприбиральній насадці, що містить корпус цилінричної форми, обмежувальну перегородку у вигляді грат у нижньому торці корпусу, всмоктуючий патрубок у втулці, закріплений фіксатором, ребра жорсткості, згідно корисної моделі, в корпусі насадки на висоті х мм від нижнього краю по всьому колу виконані n отворів діаметром D мм з кутом повороту j° (від 10° до 45°), залежним від кількості і властивості пилу, а всмоктуючий патрубок і втулку виконано з ходовою різьбою для поліпшення технічних характеристик насадки в цілому. У процесі роботи оператораприбиральника регулювання відстані від обмежувальних ґрат до патрубка, залежно від розрідження у всмоктуючій системі, стану пилу і з метою зміни швидкості всмоктування пилу, відбувати 44275 4 меться легше і це сприятиме інтенсифікації процесу пилоприбирання. Наявність цих ознак, що відрізняють пилоприбиральну насадку, яка заявляється, від відомої, обраної за прототип, у сукупності забезпечує рішення поставленого завдання. Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де зображена ежекторна пилоприбиральна насадка, що містить корпус 1 циліндричної форми з n отворами діаметром D, розташованими з кутом повороту j° (від 10° до 45°), залежним від кількості і властивості пилу, по всьому колу на відстані х від нижнього краю, обмежувальну перегородку 2 у вигляді ґрат, всмоктуючий патрубок 3, нижній торець якого розміщено від нижнього торця корпусу 1 на деякій відстані, втулку 4 з ходовою різьбою, через яку проходить всмоктуючий патрубок 3 з ходовою різьбою і в якій він переміщується і закріплюється фіксатором 5, ребра жорсткості 6, за допомогою яких втулка 4 закріплюється з внутрішнього боку корпусу 1 насадки. Ежекторна пилоприбиральна насадка функціонує наступним чином. Її підводять до просипу пилу, опускають у нього, відбувається всмоктування порошинок крізь обмежувальну перегородку 2 у вигляді ґрат і крізь отвори, що виконано по нижньому краю корпусу 1, За допомогою отворів активізується шар сипкого матеріалу і видалення купи просипу відбувається швидше. З'єднання всмоктуючого патрубка 3, втулки 4 за допомогою їх ходової різьби і фіксатора 5 дозволяє в процесі прибирання регулювати відстань від торця патрубка 3 до обмежувальної перегородки 2, виконаної у вигляді ґрат. Таке з'єднання також дозволяє легко змінити дану ежекторну пилоприбиральну насадку на іншу, необхідну для прибирання не купи, а шару просипу. Застосування ежекторної пилоприбиральної насадки відповідно до корисної моделі показало, що така насадка має малу вагу, проста і зручна в експлуатації, і, головне, забезпечує високу якість пилоприбирання, особливо з куп, а також полегшує роботу оператору-прибиральнику. 5 Комп’ютерна верстка О. Рябко 44275 6 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Ejector vacuum-cleaning nozzle

Автори англійською

Shynkariova Tetiana Anatoliivna, Hedrovych Anatolii Ivanovych, Nosko Pavlo Leonidovych, Shynkariov Oleksandr Petrovych

Назва патенту російською

Эжекторная пылеуборочная насадка

Автори російською

Шинкарёва Татьяна Анатольевна, Гедрович Анатолий Иванович, Носко Павел Леонидович, Шинкарёв Александр Петрович

МПК / Мітки

МПК: A47L 9/02

Мітки: ежекторна, насадка, пилоприбиральна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-44275-ezhektorna-pilopribiralna-nasadka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Ежекторна пилоприбиральна насадка</a>

Подібні патенти