Спосіб одночасного забарвлення та антимікотичної обробки текстильних виробів з целюлозних та синтетичних волокон

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб одночасного забарвлення та антимікотичної обробки текстильних виробів з целюлозних та синтетичних волокон, що включає фарбування прямими барвниками, антимікотичну обробку та промивку водою, який відрізняється тим, що процес фарбування та антимікотичну обробку ведуть у розчині, що містить барвник прямий жовтий - 3 % та антимікотичний препарат 102-СГ - 2 % від маси оброблюваного матеріалу, словавів - 0,5 г/л, карбонат натрію - 1 г/л, до якого додають хлорид натрію в три порції з інтервалом 20 хвилин від початку процесу, при цьому перша порція складає 4,5 г/л, друга - 9 г/л, третя - 0,5 г/л, при модулі ванни 40.

Текст

Спосіб одночасного забарвлення та антимікотичної обробки текстильних виробів з целюлозних 3 43871 му, як показали дослідження, використання складових фарбувального розчину в пропонованих концентраціях дає найбільш ефективний результат в процесі одночасного фарбування та антимікотичної обробки текстильних виробів з целюлозних та синтетичних волокон. У якості фунгіцидної сполуки використовують похідне акридину 102-СГ 2-етоксі-6,9діаміноакридинію-3-нітроантранілат. Акридин безбарвна гетероциклічна сполука, а оксі- та аміно похідні акридину -барвники. Деякі з них виявляють сильну бактерицидну дію. Зовні речовина 102-СГ, представляє собою дрібнодисперсний порошок жовтого кольору, малорозчинний у воді. У концентрації 2% від маси текстильного матеріалу, речовину 2-етоксі-6,9-діаміноакридинію-3нітроантранілат попередньо затирають у пасту з поверхнево-активною речовиною (словавів), фарбувати починають при температурі 18-20°С, яку протягом 15хв. підвищують до 90°С і фарбують ще 45хв. Корисна модель ілюструється наступними прикладами. Приклад 1 Зразок тканини - бавовняний трикотаж 70% та поліамід 30% масою 2г фарбують у розчині, що містить барвник прямий жовтий - 3% від маси волокна та похідне акридину 102-СГ - 2%, словавів (ПАР) - 0,5г/л, карбонат натрію - 1г/л, хлорид натрію додають у три порції, з інтервалом 20 хвилин від початку процесу: І порція - 4,5г/л, II порція 9г/л, III порція - 0,5г/л, при модулі ванни 40, потім 4 віджимають із ступенем віджиму 70-80%, промивають теплою (40°С) і холодною водою та сушать при температурі 95-100°С. Приклад 2 (контрольний) Матеріал той самий, усі операції проводять так же, як у прикладі 1, фарбують за стандартною технологією фарбування тканини (бавовна+поліамід) сумішшю барвників прямого жовтого та дисперсного жовтого, без додавання похідного акридину у фарбувальну ванну. У результаті фарбування текстильного матеріалу (бавовна - 70%, поліамід - 30%) барвником прямим жовтим та сполукою 102-СГ отримали забарвлення, колористичні показники якого відповідають жовтому кольору, порівняльну характеристику проводили із вказаним вище трикотажем забарвленим сумішшю барвників прямого жовтого та дисперсного жовтого за стандартною технологією. Вимірювання спектрів відбиття і розрахунок колористичних характеристик забарвлень здійснювали з використанням автоматичної системи об'єктного виміру кольору (АСОВК), до складу якої входять: спектрофотометр Chimteks, IBM-сумісний ПК, пакет прикладних програм для вирішення задач виробничої колористики. Забарвлення були оцінені при стандартних випромінюваннях (приведені характеристики при випромінюванні D-65/10), наведені спектрофотометричні показники: світлота L*, насиченість (чистота) С*, кольоровий тон Н*, координати кольорності в системі CIEL*a*b* наведено в табл. 1. Таблиця 1 Колористичні характеристики забарвлень Барвник а* b* L* C* H* Суміш прямого жовтого та дисперсного жовтого барвників (контрольний) 18,16 83,31 73,26 85,27 77,70 Суміш барвника прямого жовтого та сполуки 102- СГ 13,47 83,68 76,91 84,75 80,86 Таблиця 2 Стійкість забарвлень до прання та тертя Стійкість до Стійкість до прання, балли тертя, балли Барвник пр. жовтий-3%, барвник, дисперсний жовтий-2%, NaCl, Nа2СО3, ПАР 5/3/3 3 Барвник пр. жовтий-3%, сполука 102-CГ-2%, NaCl, Na2CO3, ПАР 5/4/4 4 Склад ванни для протигрибкової обробки Дослідження антимікотичних властивостей оброблених зразків проводили на кафедрі мікробіології, вірусології і імунології Вінницького національного медичного університету ім. M.I.Пирогова. Антимікотична активність текстильних матеріалів перевірялась на рідкому та щільному середовищі Сабуро (методом дифузії в агар) з використанням у якості інфекції дріжджіподібних грибів Candida albicans CCM 885. У випадку рідкого середовища, через 48 годин в пробірках відзначали фунгістатичну дію, яка проявлялась у відсутності росту гри бів. Біозахисні властивості на щільному середовищі оцінювали за п'ятибальною шкалою, де 1 бал - шар агару над зразком має таку ж інтенсивність росту, як і навколо зразка; 2 бали - на шарі агару над зразком спостерігаються ріст окремих колоній; 3 бали - на шарі агару над зразком відсутній ріст; 4 бали - навколо зразка є зона затримки росту не більше 2мм; 5 балів - навколо зразка є зона затримки росту більше 2мм. Результати досліджень наведено у табл. 3. 5 43871 6 Таблиця 3 Результати визначення протигрибкової дії зразків тканин на культурі Candida albicans CCM 885 № зразка 1 1 2 Зразки тканин 2 Трикотаж (бавовна 70% та поліамід 30%), забарвлена барвниками прямим жовтим (3% від маси текстильного матеріалу) та дисперсним жовтим (2% від маси текстильного матеріалу)без додаткової обробки (контрольний). Трикотаж (бавовна 70% та поліамід 30%), пофарбований сумішшю барвника прямого жовтого (3% від маси текстильного матеріалу) та сполуки 102-СГ (2% від маси текстильного матеріалу) Рідке сереЩільне довище Са- середовибуро ще Сабуро 3 4 + 1 5 Примітки: «-» Відсутність росту «+» Наявність росту 1 - інтенсивність утворення колоній на зразку така ж, як і на середовищі; 2 - на зразку наявні 2-3 колонії; 3 - на зразку відсутні колонії; 4 - навколо зразка зона затримки росту мікроорганізмів не більше, ніж 2мм; 5 - навколо зразка зона затримки росту мікроорганізмів більш, ніж 2мм; Таким чином, пропонований спосіб надання антимікотичних властивостей в процесі фарбування трикотажним виробам, здійснюється одностадійно, достатньо простий та економічний, що обумовлює його широке промислове застосування. Комп’ютерна верстка Н. Лиcенко Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for simultaneous dyeing and antimycotic treatment of textile products made of cellulose and synthetic fiber

Автори англійською

Kruhlenko Natalia Viktorivna, Sumska Olha Petrivna, Isaiev Serhii Hryhorovych, Palii Hordii Kindratovych, Kryzhanovska Alla Volodymyrivna

Назва патенту російською

Способ одновременной окраски и антимикотической обработки текстильных изделий из целлюлозных и синтетических волокон

Автори російською

Кругленко Наталья Викторовна, Сумская Ольга Петровна, Исаев Сергей Григорьевич, Палий Гордей Кондратьевич, Крижановская Алла Владимировна

МПК / Мітки

МПК: D06P 3/58, D06P 5/02

Мітки: виробів, обробки, антимікотичної, текстильних, спосіб, синтетичних, забарвлення, волокон, целюлозних, одночасного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-43871-sposib-odnochasnogo-zabarvlennya-ta-antimikotichno-obrobki-tekstilnikh-virobiv-z-celyuloznikh-ta-sintetichnikh-volokon.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб одночасного забарвлення та антимікотичної обробки текстильних виробів з целюлозних та синтетичних волокон</a>

Подібні патенти