Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Газорозподільна станція, що містить магістральний газопровід із двома вхідними засувками або кранами, регулятором тиску газу, вихід із якого сполучений з розподільним газопроводом, що містить кран або засувку, а також вихрову трубу із вхідною лінією, сполученою із магістральним газопроводом між двома вхідними кранами або засувками і двома вихідними лініями, зокрема першою лінією теплого потоку, що містить сепаратор, який сполучений з магістральним газопроводом перед регулятором тиску газу, і другою - холодного потоку, що містить запобіжно-запірний клапан, вихід якого сполучений з розподільним газопроводом, яка відрізняється тим, що вона містить додаткову лінію теплого потоку з регулятором, яка сполучає лінію теплого потоку після сепаратора із лінією холодного потоку перед запобіжно-запірним клапаном.

2. Газорозподільна станція по п. 1, яка відрізняється тим, що на вхідній лінії встановлено кран або засувку.

Текст

1 Газорозподільна станція, що містить магістральний газопровід із двома вхідними засувками або кранами, регулятором тиску газу, вихід із якого сполучений з розподільним газопроводом, що містить кран або засувку, а також вихрову трубу із вхідною ЛІНІЄЮ, сполученою із магістральним газо проводом між двома вхідними кранами або засувками і двома вихідними ЛІНІЯМИ, зокрема першою ЛІНІЄЮ теплого потоку, що містить сепаратор, який сполучений з магістральним газопроводом перед регулятором тиску газу, і другою - холодного потоку, що містить запобіжно-запірний клапан, вихід якого сполучений з розподільним газопроводом, яка відрізняється тим, що вона містить додаткову ЛІНІЮ теплого потоку з регулятором, яка сполучає Винахід відноситься до автоматичного регулювання тиску газу на газорозподільних станціях і може використовуватися в подібних випадках автоматичного регулювання тиску газових середовищ із використанням вихрових труб ВІДОМІ газорозподільні станції, що містять магістралі високого і низького тисків, редукційні клапани, теплообмінники [Лоповок Г Б и др Утилизация избыточной энергии природного газа на ГРС Реф инф "Газовая промышленность", серия "Использование газа в народном хозяйстве", вып1, 1980] Недоліками таких станцій є низька економічність, зумовлена енергетичними затратами для нагрівання газу перед дроселюванням, або втрат енергії стисненого потоку газу при дроселюванні, які проявляються внаслідок дросель-ефекту Джоуля-Том со на у вигляді обмерзання чи замерзання регуляторів тиску газу подільним газопроводом, що містить кран або засувку, а також вихрову трубу із вхідною ЛІНІЄЮ, сполученою із магістральним газопроводом між двома вхідними кранами або засувками і двома Найбільш близькою до запропонованої є газорозподільна станція [І Балінський, О Кашина, Р Коваль, Ю Банахевич Газорозподільна станція з енергетичним розділювачем для нагрівання природного газу / Нафта і газ України Збірник наукових праць Матеріали 6-ої Міжнародної науковопрактичної конференції "Нафта і газ Украши-2000" Івано-Франківськ, 31 жовтня - 3 листопада 2000 р , с 48], що містить магістральний газопровід із двома вхідними засувками або кранами, регулятором тиску газу, вихід із якого сполучений з роз ю ЛІНІЮ теплого потоку після сепаратора із ЛІНІЄЮ холодного потоку перед запобіжно-запірним клапаном 2 Газорозподільна станція по п 1, яка відрізняється тим, що на ВХІДНІЙ лінії встановлено кран або засувку вихідними ЛІНІЯМИ, зокрема, першою ЛІНІЄЮ тепло го потоку, що містить сепаратор, який сполучений з магістральним газопроводом перед регулятором тиску газу, і другою - холодного потоку, що містить запобіжно-запірний клапан, вихід якого сполучений з розподільним газопроводом При збільшенні відбору газу наростає ефект температурного розділення, при цьому виникає необхідність у ЗМІНІ витрат теплого і холодного потоків Вихрова труба не дає можливості регулювати співвідношення витрат нагрітого та холодного потоків, при подальшому збільшенні відборів, навантаження на регулятор тиску газу зростає, що призводить до його вібрації та нестабільності регулювання тиску, а це знижує його надійність або приводить до виходу з ладу В основу винаходу поставлено задачу створення такої газорозподільної станції, в якій введення нової лінії з регулятором дозволяло б здійснювати регулювання співвідношень витрат нагрітого та холодного потоків газу, і, тим самим, підвищити надійність роботи регулятора тиску без виходу його з ладу Поставлена задача вирішується тим, що газорозподільна станція, що містить магістральний СО (О со 43673 газопровід із двома вхідними засувками або кранами, регулятором тиску газу, вихід із якого сполучений з розподільним газопроводом, що містить кран або засувку, а також вихрову трубу із вхідною ЛІНІЄЮ, сполученою із магістральним газопроводом між двома вхідними кранами або засувками і двома вихідними ЛІНІЯМИ, зокрема, першою ЛІНІЄЮ теплого потоку, що містить сепаратор, який сполучений з магістральним газопроводом перед регулятором тиску газу, і другою - холодного потоку, що містить запобіжно-запірний клапан, вихід якого сполучений з розподільним газопроводом, згідно з винаходом, вона містить додаткову ЛІНІЮ теплого потоку з регулятором, яка сполучає ЛІНІЮ теплого потоку після сепаратора із ЛІНІЄЮ ХОЛОДНОГО потоку перед запобіжно-запірним клапаном Тобто введення додаткової лінії теплого потоку із регулятором дає можливість забезпечити "стравлювання" частини теплого потоку в ЛІНІЮ холодного потоку, а саме, регулювати співвідношення витрат нагрітого та холодного потоків при досягненні ефекту температурного розділення Це зменшує навантаження на регулятор тиску, виключає виникнення вібрації та нестабільності регулювання тиску газу і, тим самим, підвищує надійність його роботи Доцільно на ВХІДНІЙ ЛІНІЇ встановити кран або засувку Це дозволяє при необхідності відключати або включати вихрову трубу На фіг зображено схему газорозподільної станції Газорозподільна станція складається із магістрального газопроводу 1, регулятора тиску газу 2, розподільного газопроводу 3, вихрової труби 4, вхідної лінії 5, лінії теплого потоку 6, сепаратора 7, лінії холодного потоку 8, запобіжнозапірного клапану 9, додаткової лінії теплого потоку 10, регулятора 11, кранів або засувок 12,13,14,15 Вхід регулятора тиску газу 2 сполучений із магістральним газопроводом 1 та з ЛІНІЄЮ теплого потоку 6 На магістральному газопроводі знаходяться два ВХІДНІ крани або засувки 12 і 14 Вихід ІЗ регулятора тиску газу 2 сполучений із розподільним газопроводом 3, який містить кран або засувку 15 Вихрова труба 4 сполучена вхідною ЛІНІЄЮ 5 із магістральним газопроводом 1 між двома вхідними кранами або засувками 12 і 14 На ВХІДНІЙ лінії 5 знаходиться кран або засувка 13 Вихрова труба 4 містить дві ВИХІДНІ ЛІНІЇ, зокрема, першу 6 - теплого потоку із сепаратором 7, сполучену із магістральним газопроводом 1 перед регулятором тиску газу 2, другу - холодного потоку 8 з запобіжно-запірним клапаном 9, що сполучається з розподільним газопроводом З після крану або засувки 15 Додаткова ЛІНІЯ теплого потоку 10 містить регулятор 11 і сполучена із ЛІНІЄЮ теплого потоку 6 після сепаратора і з ЛІНІЄЮ холодного потоку 8 перед запобіжнозапірним клапаном 9 Вихід запобіжно-запірного клапану 9 сполучений із роздільним газопроводом Газорозподільна станція працює таким чином газ із магістрального газопроводу 1 з тиском 1-10 МПа через ВХІДНІ крани або засувки 12 і 14 надходить у регулятор тиску газу 2, в якому здійснюється зниження тиску до 0,003-9 МПа і його автоматичне підтримання сталим незалежно від витрати, а потім потрапляє до розподільного газопроводу 3 з краном або засувкою 15 При збільшенні відборів газу, наприклад в опалювальний період, а також при великих перепадах тисків виникає загроза обмерзання і замерзання регулятора тиску газу Для запобігання цьому кран або засувка 14 закривається, відкривається кран або засувка 13, тоді потік газу із магістрального газопроводу 1 по ВХІДНІЙ лінії 5 направляється у вихрову трубу 4, в якій проходить температурне розділення вхідного потоку газу на два один - теплий, другий - холодний Теплий потік газу по лінії 6 надходить в сепаратор 7, в якому проходить відділення механічних домішок, конденсату, і далі - в магістральний газопровід 1 на вхід регулятора тиску газу 2 Холодний потік газу в лінії 8 надходить через запобіжно-запірний клапан 9 в розподільний газопровід За допомогою додаткової лінії теплого потоку 10 із регулятором 11 забезпечується "стравлювання" частини теплого потоку після сепаратора 7, що зменшує навантаження на регулятор тиску газу 2 При малих навантаженнях, наприклад в ЛІТНІЙ період, газорозподільна станція може працювати без вихрової труби Для цього кран або засувка 13 на ВХІДНІЙ ЛІНІЇ закривається, а кран або засувка 14 на магістральному газопроводі відкривається В якості регулятора для зміни КІЛЬКОСТІ теплого потоку може використовуватися кран, вентиль, засувка і т п з ручним або автоматичним управлінням 43673 6 , • — — — _ б — _— 7 9 і £2 ^x^ •IX Тираж 50 екз Відкрите акціонерне товариство «Патент» Україна, 88000, м Ужгород, вул Гагаріна, 101 (03122) 3-72-89 (03122) 2-57-03

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Gas-dispenser station

Автори англійською

Balinskyi Ivan Semenovych, Koval Roman Ilkovych, Banakhevych Yurii Volodymyrovych, Kashyna Olena Oleksiivna

Назва патенту російською

Газораспределительная станция

Автори російською

Балинский Иван Семенович, Коваль Роман Илькович, Банахевич Юрий Владимирович, Кашина Елена Алексеевна

МПК / Мітки

МПК: F25B 11/00

Мітки: станція, газорозподільна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-43673-gazorozpodilna-stanciya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Газорозподільна станція</a>

Подібні патенти