Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пускорегулюючий апарат, який містить магнітопровід, обмотку і термобіметалеву пластину, що нагрівається обмоткою та встановлена з можливістю впливу на розмикаючий контакт в ланцюзі підігріву електродів лампи, щільно з'єднана одним кінцем з феромагнітною пластиною та охоплює разом з цією пластиною лобову частину обмотки таким чином, що другі кінці обох пластин розташовані з зовнішнього боку обмотки паралельно один одному з проміжком між ними, причому вільний кінець термобіметалевої пластини обернутий до обмотки і жорстко закріпленого кінця феромагнітної пластини пасивним шаром, який відрізняється тим, що термобіметалева пластина увімкнена послідовно в електричний ланцюг підігріву електродів лампи.

Текст

Пускорегулюючий апарат, який містить магнітопровід, обмотку і термобіметалеву пластину, що нагрівається обмоткою та встановлена з можливістю впливу на розмикаючий контакт в ланцюзі підігріву електродів лампи, щільно з'єднана одним кінцем з феромагнітною пластиною та охоплює разом з цією пластиною лобову частину обмотки таким чином, що другі КІНЦІ обох пластин розташовані з зовнішнього боку обмотки паралельно один одному з проміжком між ними, причому вільний кінець термобіметалевої пластини обернутий до обмотки і жорстко закріпленого кінця феромагнітної пластини пасивним шаром, який відрізняється тим, що термобіметалева пластина увімкнена послідовно в електричний ланцюг підігріву електродів лампи Винахід належить до світлотехніки, зокрема до пускорегулюючих апаратів для люмінесцентних ламп низького тиску Відомий пускорегулюючий апарат, що містить магнітопровід, обмотку та термобіметалеву пластину, що нагрівається обмоткою та встановлена з можливістю впливу на розмикаючий контакт, установлений в ланцюг живлення обмотки пускорегулюючого апарата (Авторське свідоцтво СРСР № 1408547, Н 05 В 41/02, Н 01 Н 73/22, БИ № 25 від 07 07 88) Установлення розмикаючого контакту в ланцюгу живлення такого пускорегулюючого апарата забезпечує відключення апарата при неприпустимім нагріві Найбільш близьким до запропонованого за технічною суттю є обраний як прототип пускорегулюючий апарат, що містить магнітопровід, обмотку і термобіметалеву пластину, що нагрівається обмоткою та встановлена з можливістю впливу на розмикаючий контакт в ланцюгу підігріву електродів лампи, щільно з'єднана одним кінцем з феромагнітною пластиною та охоплює разом з цією пластиною лобову частину обмотки таким чином, що другі КІНЦІ обох пластин розташовані з зовнішнього боку обмотки паралельно один одному з проміжком між ними, причім вільний кінець термобіметалевої пластини звернутий до обмотки і жорстко закріпленого кінця феромагнітної пластини пасивним шаром (Заявка України № 9906366 від 30 06 1999 Рішення про видачу патенту України від 26 11 1999) Через теплову інерцію нагріву термобіметалевої пластини з боку обмотки в такому пускорегулюючому апараті може затримуватись процес розмикання контакту в ланцюгу підігріву електродів лампи і, ВІДПОВІДНО, запалювання лампи В основу винаходу поставлена мета створення такого пускорегулюючого апарата, в якому за рахунок додаткового нагріву термобіметалевої пластини струмом в ланцюгу підігріву електродів лампи досягалось би прискорення запалювання люмінесцентної лампи Поставлене завдання вирішується тим, що в пускорегулюючому апараті, який містить магнітопровід, обмотку і термобіметалеву пластину, що нагрівається обмоткою та встановлена з можливістю впливу на розмикаючий контакт в ланцюгу підігріву електродів лампи, щільно з'єднана одним кінцем з феромагнітною пластиною та охоплює разом з цією пластиною лобову частину обмотки таким чином, що другі КІНЦІ обох пластин розташовані з зовнішнього боку обмотки паралельно один одному з проміжком між ними, причім вільний кінець термобіметалевої пластини звернутий до обмотки і жорстко закріпленого кінця феромагнітної пластини пасивним шаром, термобіметалева пластина увімкнена послідовно в електричний ланцюг підігріву електродів лампи ю Запропонований пускорегулюючий аппарат відрізняється від прототипу увімкненням термобіметалевої пластини в електричний ланцюг підігріву електродів лампи 1 (О со 43671 Суть винаходу полягає в тому, що теплові деформації термобіметалевої пластини, розташованої в тепловому полі обмотки пускорегулюючого апарату, які призводять до посилення її магнітного притяжіння до феромагнітної пластини з розмиканням ланцюга підігріву електродів і запалювання лампи, прискорюються прямим нагрівом електричним струмом Таким чином, увімкнення термобіметалевої пластини в електричний ланцюг підігріву електродів забезпечує швидке запалювання лампи Принцип дії запропонованого пускорегулюючого апарату пояснюють додані ілюстрації На фіг 1 показане розташування розмикаючого контакту в пускорегулюючому апараті, на фіг 2 - схема його увімкнення в ланцюг живлення люмінесцентної лампи Пускорегулюючий аппарат містить магнітопровід 1 з обмоткою, лобова частина 2 якої охоплена магнітопроводом, створеним термобіметалевою пластиною 3 і щільно прилеглою до неї одним кінцем феромагнітною пластиною 4 ВІЛЬНІ КІНЦІ пластин 3 і 4 паралельні один одному і створюють проміжок у магнітопроводі Термобіметалева пластина 3 слугує рухомою частиною розмикаючого контакту 5 Провідниками 6 і 7 пластини 3 і 4 увімкнені послідовно в ланцюг підігріву електродів 8 і 9 лампи 10 При поданні напруги на лампу струм протікає крізь обмотку пускорегулюючого апарата, електрод 8 лампи 10, провідник 7, феромагнітну пластину 4, термобіметалеву пластину 3, контакт 5, рухомою частиною якого є термобіметалева пластина З, провідник 6 та електрод 9 лампи 10 Струм намагнічує магнітопровід 1 пускорегулюючого апарата і магнітопровід, утворений пластинами 3 і 4, який охоплює лобову частину 2 обмотки Водночас струмом нагріваються обмотка пускорегулюючого апарата і, зокрема, її лобова частина 2, термобіметалева пластина 3 та електроди 8 і 9 Нагрів електродів 8 і 9 викликає необхідну для запалювання лампи 10 емісію електронів, а нагрів лобової частини 2 обмотки передається термобіметалевій пластині 3, яка знаходиться з нею у тепловому контакті Нагрів пластини 3 прискорюється безпосередньо протікаючим у ній струмом В результаті нагріву термобіметалева пластина 3 вигинається в бік лобової частини 2 обмотки та феромагнітної пластини 4 Зменшення проміжку між пластинами 3 і 4 збільшує силу магнітного притяжіння між ними Сумарна дія теплових деформацій пластини 3 і її електромагнітного притяжіння до пластини 4 викликає розмикання контакту 5, що супроводжується запалюванням лампи Розрив ланцюга підігріву електродів 8 і 9 припиняє подальший прямий нагрів струмом термобіметалевої пластини 3, однак повторне замикання нею контакту 5 не відбувається через вирослу силу електромагнітного притяжіння в результаті усунення проміжку між пластинами 3 і 4 і вирослого нагріву пластини 3 з боку лобової частини 2 обмотки Замість відкритого контакту 5 може бути використаний геркон з розмикаючим контактом, який термобіметалева пластина 3 переміщає в магнітне поле, утворене обмоткою пускорегулюючого апарата Запропонований пускорегулюючий аппарат може бути застосований у різних освітлювальних приладах з люмінесцентними лампами, в яких апарат розташований поблизу від лампи ФІГ. 1 43671 Фіг. 2 Тираж 50 екз Відкрите акціонерне товариство «Патент» Україна, 88000, м Ужгород, вул Гагаріна, 101 (03122) 3-72-89 (03122) 2-57-03

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Starting control device

Автори англійською

Brezynskyi Volodymyr Heorhiovych, Avetisov Henadii Ernstovych, Namitokov Kemal Kadyrovych, Podzolkov Mykola Mykhailovych

Назва патенту російською

Пускорегулирующий аппарат

Автори російською

Брезинский Владимир Георгиевич, Аветисов Геннадий Эрнстович, Намитоков Кемаль Кадырович, Подзолков Николай Михайлович

МПК / Мітки

МПК: H05B 41/00

Мітки: апарат, пускорегулюючий

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-43671-puskoregulyuyuchijj-aparat.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пускорегулюючий апарат</a>

Подібні патенти