Спосіб лікування бронхіальної астми у дітей

Номер патенту: 43561

Опубліковано: 17.12.2001

Автори: Чернишова Ольга Євгенівна, Юліш Євген Ісакович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування бронхіальної астми у дітей шляхом спелеолікування в умовах соляних шахт, який відрізняється тим, що визначають індивідуальний режим спелеотерапії шляхом оцінки стадії адаптації і показника рівня функціонування серцево-судинної системи при надходженні хворого до санаторію, при проведенні навантажувальних спроб, спуску, перебуванні у шахті.

Текст

Спосіб лікування бронхіальної астми у дітей шляхом спелеолікування в умовах соляних шахт, який відрізняється тим, що визначають індивідуальний режим спелеотерапм шляхом оцінки стадії адаптації і показника рівня функціонування серцево-судинної системи при надходженні хворого до санаторію, при проведенні навантажувальних спроб, спуску, перебуванні у шахті Винахід відноситься до медицини і може бути використаний у спелеотерапм бронхіальної астми у дітей в умовах соляних шахт Відомо спосіб базисного лікування бронхіальної астми у дггей з використанням, залежно від тяжкості, мембраностабілізаторів (інтал, недокроміл натрію, тайлед), інгаляційних кортикостероїдів [1] Одним з найголовніших недоліків цього методу лікування - його висока вартість Витрати на лікування хворого на рік досягають 800$ США і потребують тривалого, майже постійного застосування протягом багатьох років Найбільш близьким до заявленого способу є спосіб лікування бронхіальної астми, що включає у себе спелеотерапію в умовах соляних шахт курсом 24 дні один раз на рік [2] Недоліком відомого способу являється відсутність індивідуально підібраних режимів спелеотерапм в залежності від тяжкості захворювання, наявності ускладнень і супутньої патології В зв'язку з цим звужено коло хворих, яким показаний цей метод лікування (протипоказана спелеотерапія хворим з тяжкими формами захворювання), а режими при супутніх захворюваннях підібрані емпірично, без урахування реакцій організму хворого Це викликає (до 13% випадків) розвиток негативних реакцій, погіршення перебігу захворювання адаптації і показника рівня функціонування серцево-судинної системи при надходженні хворого до санаторію, при проведенні навантажувальних спроб, спуску, перебуванні у шахті, і за отриманими даними визначають режим спелеотерапм Спосіб виконують наступним чином при надходженні до санаторію і проведенні навантажувальних спроб (кліноортостатичної, перші спуски у шахту, підйом з шахти) визначають частоту серцевих скорочень (ЧСС) і систолічний артеріальний тиск (CAT) Показник CAT відкладають по осі абсцис у системі координат, показник ЧСС - по осі ординат (малюнок) Точка перетину показників визначає стадію адаптації Показник рівня функціонування серцево-судинної системи розраховують за формулою В підґрунтя винаходу поставлена задача підвищення ефективності спелеотерапм за рахунок підбору адекватних стану хворого режимів лікування, що сприяє зменшенню числа негативних реакцій і зниженню вартості лікування Поставлена задача вирішується тим, що у способі лікування бронхіальної астми у дітей шляхом спелеотерапм в умовах соляних шахт, згідно винаходу, проводять індивідуальну оцінку стадії вш (О ю CO г= V(X-100) 2 +(Y-100) 2 , де г - показник рівня функціонування серцево-судинної системи (в ум од), X -CAT (у відсотках від середньовікової норми), Y - ЧСС (у відсотках від середньовікової норми) При наявності початково адаптаційних стадій напруження і тривоги, згідно з реакціями з боку серцево-судинної системи, необхідності адаптації до умов соляної шахти немає, і дитина з першого спуску знаходиться у шахті 8 годин щоденно Якщо стан дитини за даними реакцій з боку серцево-судинної системи відповідає стадії резистентності, то становлення адаптації хворого до нових умов відбувається після перебування у шахті по 4 години протягом двох днів Починаючи з третьої днини, дитина може знаходитись у шахті повний лікувальний час - 8 годин При наявності адагтга 43561 цінної стадії виснаження період адаптації продовжується 4 доби, а тривалість перебування у ці дні у шахті не більше 4-х годин щоденно Починаючи з п'ятого дня, тривалість спелеотерапм хворого у шахті складає 8 годин щоденно Для визначення реадагтгаційного періоду пацієнтам з 21 днини перебування у санаторії проводять визначення адекватності реакцій серцево-судинної системи на відміну спелеотерапм і перебування хворого на поверхні У пацієнтів з адаптаційною стадією виснаження спуски у шахту припиняють з 21 дня лікування у санаторії, з адаптаційною стадією резистентності - з 22 дня лікування, із стадією тривоги з 23 дня перебування у санаторії Пацієнти з адаптаційною стадією напруження до 23 дня включно спускаються у шахту 24 день лікування для усіх пацієнтів являється днем реадаптації, і усі пацієнти у шахту не спускаються Наводимо конкретні приклади здійснення способу Приклад 1. Хвора П , історія хвороби №237, 12 років, страждає на змішану форму бронхіальної астми, тяжкий перебіг, хронічний гастрит з підвищеною секреторною функцією, нейроциркуляторну ДІСТОНІЮ по гіпотонічному типу Тривалість основного захворювання - 8 років, яке перебігало з частими рецидивами (7-8 разів на місяць), останні три роки - з астматичним станом (3-4 рази на рік) Отримувала базисну терапію із застосуванням аерозолей "Тайлед" і "Фліксотид" Дитина поступила до санаторію 23 04 1998 року При надходженні у стані спокою визначена адаптаційна стадія резистентності, показник рівня функціонування серцевосудинної системи (радіус г) складав 61,8 ум од , при кліностатичному навантаженні адаптаційна стадія не змінювалась, проте радіус г зріс до 74,5 ум од В наступний день відразу після спуску у шахту адаптаційна стадія не змінилась, показник рівня функціонування серцево-судинної системи у спокої складав 71,8 ум од Через 2 години після спуску при проведенні клінооргостатичної спроби радіус г складав 89,9 ум од В цей день дитина знаходилась у шахті протягом чотирьох годин На третій день перебування у санаторії після спуску у шахту в стані спокою зберігалась адаптаційна реакція резистентності, радіус г складав 67,9 ум од , через дві години при проведенні клінооргостатичної спроби показник рівня функціонування серцево-судинної системи складав 81,6 ум од В цей день дитина залишалась у шахті 4 години В наступний день при третьому спуску адаптаційна стадія залишалась попередньою, радіус г складав 62,7 ум од , через дві години після спуску при проведенні кліноортостатичного навантаження цей показник складав 75,2 ум од Враховуючи, що в цей день показник рівня функціонування серцевосудинної системи у шахті в стані спокою і при проведенні кліноортостатичного навантаження практично не відрізнявся від аналогічних показників на поверхні в день надходження до санаторію, дитина в цей і в наступні дні знаходилась у шахті протягом 8 годин щоденно На 14 день перебування у санаторії адаптаційна стадія резистентності змінилась на адаптаційну стадію тривоги При цьому показник рівня функціонування серцево-судинної системи у шахті в стані спокою складав 42,9 ум од , відразу після підйому з шахти у стані спо кою - 47,9 ум од , через дві години після підйому у стані спокою - 39,6 ум од , при проведенні кліноортостатичної спроби через дві години після підйому з шахти - 47,4 ум од На 21 день перебування у санаторії рівень адаптації залишався попереднім, показник г ВІДПОВІДНО складав 34,7, 42,6, 34,9, 43,8 ум од На 22 день перебування у санаторії адаптаційна стадія тривоги зберігалась, радіус г складав ВІДПОВІДНО 33,4, 41,4, 33,9, 42,6 ум од Враховуючи показник рівня функціонування серцево-судинної системи, дитина на 23 день лікування у санаторії у шахту не спускалась Показник г складав у стані спокою 25,3 ум од , при проведенні кліноортостатичного навантаження - 29,1 ум од На 24 день лікування адаптаційна стадія тривоги змінилась на стадію напруження Радіус г складав ВІДПОВІДНО 19,3 і 22,7 ум од Протягом 4 МІСЯЦІВ ПІСЛЯ випису вання із санаторію приступів рецидиву захворювання не відмічалось Дитина базову терапію не отримувала 3 5-го місяця після лікування у дитини з'явились приступи задухи 1-2 рази на тиждень, були призначені інгаляції аерозолю "Тайлед" На 9 місяць після лікування у санаторії приступи почастішали до 2-3 разів на тиждень на тлі базисної терапії Приклад 2 Хворий Д, 7 років, історія хвороби №69, хворіє на атопічну форму бронхіальної астми, середньотяжкий перебіг, протягом 3 років Супутньої патології не виявлено В анамнезі приступи задухи виникають 3-4 рази на місяць Поступив до санаторію 28 01 1999 р Отримував базисну терапію препаратом "Інтал" При надходженні до санаторію у стані спокою визначена адаптаційна стадія тривоги, показник рівня функціонування серцево-судинної системи складав 23,5 ум од , при проведенні клінооргостатичної спроби адаптаційна стадія не змінилась, показник зріс до 32,4 ум од В наступний день при першому спуску у стані спокою адаптаційна стадія зберігалась такою ж, радіус г складав 24,8 ум од Через дві години після спуску при проведенні кліноортостатичної спроби у стадії тривоги показник функціонування серцево-судинної системи складав 33,5 ум од Враховуючи, що при спуску у шахту радіус г у стані спокою і при проведенні кліноортостатичного навантаження у шахті практично не відрізнявся від такого на поверхні, дитина знаходилась в підземному відділенні санаторію з першого дня протягом 8 годин щоденно На 14 добу перебування у санаторії адаптаційна стадія тривоги змінилась на стадію напруження Показник рівня функціонування серцево-судинної системи у шахті у стані спокою складав 14,5 ум од , після підйому зшахти 14,6 ум од , через дві години після підйому у стані спокою - 14,4 ум од , через дві годин після підйому при проведенні кліноортостатичного навантаження -21,6 ум од На 21, 22, 23 дні ВІДПОВІДНІ показники практично не змінювались, мало місце незначне зниження показника г при проведенні клінооргостатичної спроби через дві години після підйому з шахти до 18,8 ум од На 24 день перебування в санаторії дитина у шахту не опускалась Зберігалась адаптаційна стадія напруження, показник рівня функціонування серцево-судинної системи у стані спокою складав 14,2 ум од , при проведенні кліноортостатичної спроби - 18,3 ум од Протягом 7 МІСЯЦІВ після лікування у санаторії приступів за 43561 цій, знижується вартість лікування Даний метод лікування був використаний у 211 дггей, хворих з різними формами й тяжкістю перебігу бронхіальної астми, наявністю супутньої патологи, у яких внаслідок лікування спостерігалась тривала (до 6-9 МІСЯЦІВ) ремісія Витрати на засоби базової терапії зменшились більше ніж ВДВІЧІ Джерела інформації, узяті до уваги 1 Торохтин М Д Спелеотерапия больных бронхиальной астмой -Киев Здоров'я, 1987-96 с 2 Ласица О И Современные подходы к лечению бронхиальной астмы у детей//Укр мед часопис -1998 -Т 1(3), 1-П -С 14-17 духи у дитини не спостерігалось Базову терапію не отримував 3 восьмого місяця після лікування у санаторії з'явились приступи задухи 1-2 рази на місяць Перевага способу лікування, що заявляється, порівняно з відомими в тому, що режим спелеотерапм підбирається індивідуально і дозволяє використовувати спелеолікування не тільки при легкому і середньотяжкому, але й при тяжкому перебігу захворювання, а також при наявності різної супутньої патології Внаслідок - підвищується ефективність лікування бронхіальної астми у дітей, зменшується число побічних негативних реак 9, ЧСС, СТАД/Я СТАД Г Я ВИСНАЖЕННЯ НАПРУЖЕННЯ Квадрант 1 г ГПК Квадрант 2 Квалрант I СТАДІЯ РЕЗИСТЕНТНО СТАДІЯ ТРИВОГИ і і Рівень оптимально! адаптації Тираж 50 екз Відкрите акціонерне товариство «Патент» Україна, 88000, м Ужгород, вул Гагаріна, 101 (03122) 3-72-89 (03122) 2-57-03

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for medical treatment of bronchial asthma in children

Автори англійською

Yulish Yevgen Isakovych, Chernyshova Olha Yevgenivna

Назва патенту російською

Способ лечения бронхиальной астмы у детей

Автори російською

Юлиш Евгений Исакович, Чернышова Ольга Евгениевна

МПК / Мітки

МПК: A61G 10/00

Мітки: бронхіальної, дітей, астми, спосіб, лікування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-43561-sposib-likuvannya-bronkhialno-astmi-u-ditejj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування бронхіальної астми у дітей</a>

Подібні патенти