Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Електродна система для очищення поверхні, що містить приєднані до джерела постійного струму електроди, один з яких виконано у вигляді металевої трубки, у яку запресовано стержень, при цьому до поверхні приєднано один з електродів, яка відрізняється тим, що, як позитивний електрод використано металевий стержень, ізольований від трубки і виготовлений з двох частин, при цьому частина стержня, що розташована зовні трубки обладнана імпульсною обмоткою, один з витків якої виходить на поверхню ізоляційного компаунда, в якому розміщені і стержень, і обмотка, і який є, принаймні, одним із проміжних електродів, а другим проміжним електродом є частина стержня, що розташована зовні трубки і приєднана до обмотки з боку приєднання поверхні, причому остання з'єднана з негативним електродом.

Текст

Елеісгродна система для очищення поверхні, що містить приєднані до джерела постійного стру му елеісгроди, один з яких виконано у вигляді металевої трубки, у яку запресовано стержень, при цьому до поверхні приєднано один з електродів, яка відрізняється тим, що, як позитивний електрод використано металевий стержень, ізольований від трубки і виготовлений з двох частин, при цьому частина стержня, що розташована зовні трубки обладнана імпульсною обмоткою, один з витків якої виходить на поверхню ІЗОЛЯЦІЙНОГО компаунда, в якому розміщені і стержень, і обмотка, і який є, принаймні, одним із проміжних електродів, а другим проміжним електродом є частина стержня, що розташована зовні трубки і приєднана до обмотки з боку приєднання поверхні, причому остання з'єднана з негативним електродом Запропоноване технічне рішення відноситься до технологічних процесів, пов'язаних з очищенням зовнішньої поверхні виробів довільної конфігурації, наприклад елементів литва, насосів і т п Відомий винахід "Спосіб обробки тіл обертання електричною дугою і електрод-інструмент для його реалізації" (див пат №24439А, Україна, В23Р17/00, опубл 30 10 98 р, Пв №5, 2 ч) Пристрій містить робочу частину, яка виконана у вигляді тонкостінної металевої трубки, у середені якої запресовано графітовий стержень із діаметрально розташованою щілиною, яка гідравлічно з'єднана з центральним скрізним каналом і орієнтована при обробці переважно паралельно осі електрода заготовки При цьому робоча напруга на електродах 20-100 В, технологічний струм 0.1-5000А, а електричну дугу збуджують у міжелектродному зазорі між електродом-заготовкою, яка обертається, і електродом-інструментом щення робочої напруги і збільшення крутості фронту останньої, що дозволяє без збільшення потужності джерела живлення підвищити якість очищення виробів Поставлене завдання вирішується за рахунок того, що в електродній системі для очищення поверхні, що містить приєднані до джерела постійного струму електроди, один з яких виконано у вигляді металевої трубки, у яку запресовано стержень, при цьому до поверхні приєднано один з електродів, згідно з винаходом, як позитивний електрод використано металевий стержень, ізольований від трубки і виготовлений з двох частин, при цьому частина стержня, що розташована зовні трубки обладнана імпульсною обмоткою, один з витків якої виходить на поверхню ІЗОЛЯЦІЙНОГО компаунда, в якому розміщені і стержень, і обмотка, і який є, принаймні, одним із проміжних електродів, а другим проміжним електродом є частина стержня, що приєднана до обмотки з боку приєднання поверхні, що очищають, причому остання з'єднана з негативним електродом До недоліків відомого пристрою, визначеного як прототип, необхідно віднести те, що він має невисоку напругу джерела постійного струму, тому використання його для очищення промислових елементів від кам'янистого нашарування неможливо В основу винаходу поставлено завдання створити таку електродну систему для очищення поверхні, яка за рахунок створення, по крайній мірі, двох міжрозрядних проміжків забезпечує підви вш На фіг 1 наведено переріз загального вигляду запропонованої електродної системи, на фіг 2 наведена електрична схема з'єднання часток обмотки Електродна система для очищення зовнішньої поверхні виробів містить металеву трубку 1 і стержень 2 (який виповнено з двох часток), не 00 ю ю со 43558 гативний і позитивний електроди ВІДПОВІДНО, ізольовані друг від друга ізолятором 3, втулку 4, багатошарову імпульсну обмотку 5, один виток 6 якої виходить на поверхню ІЗОЛЯЦІЙНОГО компаунда 7, в якому розташовані імпульсна обмотка 5 і частина 8 металевого стержня 2, яка закріплена в ізоляторі 9, шину 10, з'єднану з негативним електродом 1 і закріплену гайками 11 Виток 6 обмотки 5, що виходить на поверхню компаунда, поділяє обмотку на дві частини 12 і 13, які мають різну КІЛЬКІСТЬ ВИТКІВ W I І W2 ВІДПО ВІДНО На фіг 1 наведена також деталь 14, поверхню якої треба очищати Між торцем втулки 4 і витком 6 обмотки 5, що виступає з компаунда, і є, по суті, першим проміжним електродом, утворено розрядний проміжок 5-і, а частина 12 обмотки 5, виток 6, розрядний проміжок 5і і торець втулки 4 утворюють перший розрядний контур Між торцем частині 8 стержня, яка є другим проміжним електродом і поверхнею деталі 14 утворено розрядний проміжок 52, а стержень 2, обмотка 5, частина 8 стержня 2, розрядний проміжок 32 деталь, що підлягає очищенню, шина 10 і металева трубка 1 утворюють другий розрядний контур Працює електродна система слідуючим чином Шину 10 приєднують до поверхні деталі 14 Причому деталь 14 і електродна система тобто електроди 1 і 2 занурені у рідину (воду) Потім на електроди 1 і 2 подають напругу від генератора імпульсного струму (на фіг не наведено) Спочатку пробивається розрядний проміжок 5і Струм, що протікає по першому розрядному контуру, тобто по витках частини 12 обмотки 5, формує електромагнітне поле, яке наводить електрорушійну силу (ерс) у витках частини 13 обмотки 5 Коли ерс досягає напруги пробою розрядного проміжку 52, виникає розряд між торцем частини 8 стержня 2 і поверхнею деталі 14, який і провадить очищення останньої Співвідношення КІЛЬКОСТІ витків Wi і W2 обирається таким, щоб на розрядному проміжку 52 формувалася більш висока напруга, ніж на проміжку 5і Малі величини нелінійних елементів дозволяють одержувати крутий передній фронт розряду, який збільшує швидкість виділення енергії, і, отже, потужність розряду Використання запропонованої електродної системи дозволяє значно підвищити напругу пробою другого розрядного проміжку, тобто збільшити інтенсивність електрогідравлічного впливу на об'єкт обробки, так як останній є одним з електродів, між якими відбувається розряд ФІГ. 1 43558 12

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Electrode system for surface cleaning

Автори англійською

Mnukhin Anatolii Hryhorovych, Mnukhin Mykhailo Anatoliiovych, Nasonov Serhii Volodymyrovych, Cherednychenko Viktoria Viktorivna, Yemeliianenko Volodymyr Ivanovych, Horoshko Ihor Petrovych

Назва патенту російською

Электродная система для очистки поверхности

Автори російською

Мнухин Анатолий Григорьевич, Мнухин Михаил Анатольевич, Насонов Сергей Владимирович, Чередниченко Виктория Викторовна, Емеляненко Владимир Иванович, Горошко Игорь Петрович

МПК / Мітки

МПК: B08B 7/00

Мітки: очищення, поверхні, система, електродна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-43558-elektrodna-sistema-dlya-ochishhennya-poverkhni.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Електродна система для очищення поверхні</a>

Подібні патенти