Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для очищення деталей від забруднення, що містить бак, камеру робочу і контейнер, причому контейнер поміщений у камеру робочу і призначений для розміщення деталей, який відрізняється тим, що додатково містить сатуратор, розподільник, компресор, насос для подачі рідини, клапан зворотний, клапан випускний, вентиль впускний і вентиль випускний, при цьому робоча камера має днище з отворами, розподільник має вхідний отвір і декілька вихідних отворів, кількість яких дорівнює кількості отворів у днищі, причому бак з'єднаний з камерою робочою через насос для подачі рідини і вентиль впускний, які з'єднані послідовно, вихід компресора з'єднаний з сатуратором через клапан зворотний, сатуратор через клапан випускний з'єднаний із вхідним отвором розподільника, вихідні отвори якого з'єднані з отворами днища, робоча камера через вентиль випускний з'єднана з баком.

Текст

Пристрій для очищення деталей від забруднення, що містить бак, камеру робочу і контейнер, причому контейнер поміщений у камеру робочу і призначений для розміщення деталей, який відрі 3 для подачі рідини, клапан зворотний, клапан випускний, вентиль впускний і вентиль випускний, при цьому робоча камера має днище з отворами, розподільник має вхідний отвір і декілька вихідних отворів, кількість яких дорівнює кількості отворів у днищі, причому бак з'єднаний з камерою робочою через насос для подачі рідини і вентиль впускний, які з'єднані послідовно, вихід компресора з'єднаний з сатуратором через клапан зворотний, сатуратор через клапан випускний з'єднаний із вхідним отвором розподільника, вихідні отвори якого з'єднані з отворами днища, робоча камера через вентиль випускний з'єднана з баком. Суть корисної моделі пояснюється за допомогою ілюстрації, де на Фіг. 1 схематично представлений варіант конструктивного виконання пристрою для очищення деталей від забруднення. Пристрій для очищення деталей від забруднення, який заявляється, конструктивно містить бак 1, камеру робочу 2, контейнер 3, сатуратор 4, розподільник 5, компресор 6, насос для подачі рідини 7, клапан зворотний 8, клапан випускний 9, вентиль впускний 10 і вентиль випускний 11. При цьому контейнер 3 поміщений у камеру робочу 2, яка має днище 12 з отворами, наприклад 13-15, розподільник 5 має вхідний отвір 16 і декількох вихідних отворів, наприклад 17-19, кількість яких дорівнює кількості отворів 13-15 у днище 12. Бак 1 з'єднаний з камерою робочою 2 через насос для подачі рідини 7 і вентиль впускний 10, які з'єднані послідовно. Вихід компресора 6 з'єднаний з сатуратором 4 через клапан зворотний 8. Сатуратор 4 через клапан випускний 9 з'єднаний із вхідним отвором 16 розподільника 5, вихідні отвори 17-19 якого з'єднані з отворами 13-15 днища 12. Робоча камера 2 з'єднана через вентиль випускний 11 з баком 1. Контейнер 3 призначений для розміщення деталей 20, поверхні яких підлягають очищенню. В камері робочій 2 розміщені бульбашки газу 21. Пристрій для очищення поверхні деталі від забруднення, який заявляється, працює наступним чином. 43437 4 Контейнер 3 з деталями 20 розміщують в камері робочій 2. Відкривають вентиль впускний 10 і включають насос для подачі рідини 7, за допомогою якого з баку 1 подають розчин для очищення (що був розміщений у баку 1 до початку роботи пристрою) в сатуратор 4. Після заповнення сатуратора 4 розчином для очищення до встановленого об'єму насос для подачі рідини відключають, закривають вентиль впускний 10 і включають компресор 6, за допомогою якого в сатуратор 4 через клапан зворотний 8 закачують газ, наприклад повітря. При цьому тиск газу у сатураторі 4 підвищується і він частково розчинюється у розчину для очищення. Після досягнення тиску газу у сатураторі 4 бажаного значення відкривають клапан випускний 9, в результати чого розчин для очищення з газом направляють під тиском через вхідний отвір 16 і вихідні отворі 17-19 розподільника 5 та отворі 13-15 днища 12 у камеру робочу 2 у напрямку до контейнера 3. Оскільки тиск в камері робочій 2 менший, ніж у сатураторі 4, то з розчину для очищення інтенсивно виділяються бульбашки газу 21. Бульбашки газу 21 спільно з розчином для очищення взаємодіють із забрудненнями на поверхні деталей 20, які знаходяться в контейнері 3, що приводить до відшаровування забруднення від поверхні і спливання його разом з бульбашками газу 21. Для видалення розчину для очищення з камери робочої 2 в бак 1 відкривають вентиль випускний 11. Підвищення ефективності пристрою для очищення деталі від забруднення, який заявляється, у порівнянні з прототипом, досягається за рахунок забезпечення можливості інтенсифікації впливу середовища для очищення на забруднення деталі, що досягається шляхом введення нових елементів конструкції пристрою. Джерела інформації 1. Ремонт автомобилей. Румянцев С. И., Боднов А. Г., Бойко Н. Г. и др. - М: Транспорт, 1988, с. 45, рис. 7.4.- аналог. 2. A.c. СССР № 1491908, М. кл. С23G5/00 прототип. 5 Комп’ютерна верстка Л.Литвиненко 43437 6 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for cleaning of details from impurity

Автори англійською

Vasylenko Oleksandr Vasyliovych, Hrybachov Mykhailo Vasyliovych, Donchenko Anatolii Ivanovych, Patiuk Leonid Karpovych, Shyshanov Mykhailo Oleksiiovych, Yablokov Volodymyr Vasyliovych

Назва патенту російською

Устройствто для очистки деталей от загрязнения

Автори російською

Василенко Александр Васильевич, Грибачев Михаил Васильевич, Донченко Анатолий Иванович, Патюк Леонид Карпович, Шишанов Михаил Алексеевич, Яблоков Владимир Васильевич

МПК / Мітки

МПК: C23G 5/00, B08B 7/04

Мітки: деталей, очищення, пристрій, забруднення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/3-43437-pristrijj-dlya-ochishhennya-detalejj-vid-zabrudnennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для очищення деталей від забруднення</a>

Подібні патенти